Ny vision og 46 digitale anbefalinger leveret til regeringen

Digitaliseringspartnerskabet, hvor både IT-Branchen og flere af vores medlemmer har været meget aktive, har netop afleveret en samlet vision samt en række anbefalinger for Danmarks digitale fremtid til regeringen.

Ny vision og 46 digitale anbefalinger leveret til regeringen

Der har været travlt siden Digitaliseringspartnerskabet for ca. et halvt år siden blev nedsat af regeringen. Partnerskabet skulle udpege nogle af de områder, hvor der er størst potentiale i forhold til en digital indsats fra regeringen komme. Det er det arbejde, der nu ligger klart.

”Flere af IT-Branchens medlemmer og politiske udvalg har været aktive under processen, og vi har derfor som brancheforening fået sat et stort og vigtigt aftryk på den endelige rapport. Jeg er samtidig glad for, at vi både er kommet med nogle oplagte indsatser på kort sigt samt nogle store potentialer på mellem- og langt sigt,” siger Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Tager regeringen alle 46 anbefalinger til sig, vil det naturligvis være fantastisk for Danmarks digitale fremtid.

”Det er nok for optimistisk at tro, at man kan implementere alle anbefalingerne med kun ét spring. Derfor er det også vigtigt, at regeringen nu får prioriteret de forskellige initiativer, så der lægges en klar plan for fremtidens digitale Danmark,” udtaler Natasha Friis Saxberg.

Særlige indsatsområder med digitalt potentiale bør prioriteres

Digitaliseringspartnerskabet har identificeret en række områder, hvor der ligger et stort digitalt potentiale for Danmark.

Især digitaliseringen i det offentlige har et stort potentiale, da det kan være med til at sikre en bedre service til borgerne og understøtte de offentlige ansatte i deres daglige arbejde.

Også i forhold til vores fremtidige velfærdssamfund og sundhedsvæsen ligger der et stort digitalt potentiale, da vi presses af den demografiske udvikling, hvor der vil komme flere ældre og flere med kroniske sygdomme, mens antallet af varme hænder vil falde.

”Data er fremtidens råstof, og nøglen til at løse de enorme klima- og velfærdsudfordringer, vores samfund står overfor. Vi har en opgave i at gøre offentlige data som f.eks. energi-, klima og sundhedsdata mere tilgængelig, så det bliver lettere for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder at få værdi ud af disse. Ellers får vi ikke løst fremtidens store udfordringer.”

Hun understreger, at vi sagtens kan finde måder, hvor data kan bruges til innovative løsninger, uden det sker på bekostning af persondatabeskyttelsen. Men det kræver prioritering og finansiering, hvilket f.eks. kan ske ved at det offentlige mere tydeligt begynder at efterspørge disse løsninger.

Der ligger naturligvis også en række anbefalinger til, hvordan regeringen kan understøtte dansk erhvervsliv i at gribe de digitale muligheder, der kan styrke dem i den internationale konkurrence.

Dog er vi i IT-Branchen ærgerlige over, at kvanteteknologi ikke har fået en mere fremtrædende rolle i rapporten.

”Kvanteteknologi er fremtidens teknologi, og vi er tæt på at være verdensmestre på området. Hvis det skal blive Danmarks næste vindmølleeventyr, er det nu, vi skal satse på teknologien,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

Ingen af ovenstående indsatsområder bliver dog til noget, hvis forudsætningerne i forhold til kompetencer, tillid, sikkerhed og infrastruktur er til stede.

Især kompetencemanglen er en udfordring for at nå det potentialerne indenfor vækst, velstand, grøn omstilling og effektiv offentlig service af høj kvalitet.

”Vi skal øge hastigheden og ambitionsniveauet, hvis vi skal lykkes med Danmark som digitalt foregangsland. Men lige nu bremser den akutte mangel på it-kompetencer os. For ikke at tabe en hel generation på gulvet, skal vi hurtigst muligt have indført teknologiforståelse som fag i folkeskolen, og samtidigt skal vi øge optaget på de efterspurgte it-uddannelser samt sikre efteruddannelse,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Fast Digitaliseringsråd

For at fastholde fremdrift og fokus på prioriteringerne, så man sikrer de nødvendige resultater, foreslår Digitaliseringspartnerskabet, at der fremadrettet nedsættes et digitaliseringsråd.

Digitaliseringsrådet skal være bredt sammensat af relevante aktører fra både civilsamfundet og den offentlige og private sektor på det digitale område.

Rådet skal løbende bistå den til enhver tid siddende regering med bl.a. at implementere og følge op på fremdriften i arbejdet med Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger, prioritere nye indsatsområder, sparre om videreudvikling af fundamentet for digitaliseringen, påpege udfordringer og komme med nye forslag til den videre digitalisering af Danmark.

Du kan læse hele rapporten ”Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland” her.

Berlingske Tidende har også skrevet om anbefalingerne “Pres på: Topfolk klar med køreplan for Danmarks fremtid til regeringen.

Det samme har Altinget “Sådan reagerer erhvervslivet på digitaliseringspartnerskabets anbefalinger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *