Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website, indsamler vi oplysninger om dig. Disse oplysninger bruger vi til at tilpasse og forbedre vores indhold og services. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Formål med indsamling af data

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig.

Data bruges også til at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.

Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IT-Branchen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger her:

IT-Branchen

Langebrogade 3D, 3., 1411 København K

CVR-nr.: 12391641

Telefon: 60 15 23 30

Mail: itb@itb.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Når du er tilknyttet eller ansat i en medlemsvirksomhed behandler vi typisk personoplysninger om dig i nedenstående situationer:

Behandling af personoplysninger i forbindelse med medlemskab i IT-Branchen

 • Formål: Levering af medlemsydelser herunder udsendelse af nyhedsbreve etc.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt hvilken virksomhed du repræsenterer.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel:
  •  6, stk. 1, litra a (samtykke) eller 6 stk. 1 b (kontrakt)

Opbevaring af personoplysninger under medlemskabet:

 • IT-Branchen opbevarer dine personoplysninger så længe du har en aktiv relation til os og en fortsat behandling er nødvendig for, at IT-Branchen kan levere de ydelser du er berettiget til som ansat i en medlemsvirksomhed.
 • Det kan forekomme, at vi overlader dine oplysninger til eksterne databehandlere ved eksempelvis udsendelse af nyhedsbreve. I så fald indgås en databehandleraftale i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen. Udsendelse af nyhedsbreve sker via databehandleren Mailchimp, og overførsel af dine data til USA sker på baggrund af EU´s standardblanket jf. artikel 46 GDPR.

Opbevaring af personoplysninger efter udmeldelse af foreningen:

Senest 3 år efter at din virksomhed har meldt sig ud af IT-Branchen sletter vi dine data vedrørende deltagelse i kurser, udvalg m.v.

Formålet med behandlingen er muligheden for genhvervning af virksomheden, hvilket kræver en vis adgang til historiske data. Navne på direktionsmedlemmer der er offentligt tilgængelige på virk.dk eller via andre kanaler slettes ikke.

 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra f.

Behandling af personoplysninger, når du modtager nyhedsbreve fra os

Vi benytter en ekstern service til udsendelse af nyhedsbreve. Servicen registrerer, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem. IT-Branchen modtager rapporter fra vores leverandør med oplysninger om, hvor mange og hvem der åbner nyhedsbrevet, hvornår nyhedsbrevet åbnes (dato og tidspunkt), og hvilke links der klikkes på, om det gøres fra en mobilenhed eller en browser, og operativsystem.

Disse informationer benytter vi til at analysere, hvilke artikler nyhedslæserne klikker sig videre til, og tilrettelægger på denne baggrund fremtidige nyhedsbreve ud fra dette, fx i hvilken rækkefølge historierne skal præsenteres i nyhedsbrevet.

IT-Branchen sletter efter 1 år rapporterne og de bagvedliggende data. IT-Branchens behandling sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne tilrettelægge fremtidige nyhedsbreve ud fra de informationer, der indsamles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Behandling af personoplysninger, når du deltager i arrangementer, kurser og konferencer

 • Formål: Afvikling af arrangement.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger fx: navn, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, betalingsinformationer (hvis arrangementet koster noget) samt hvilken juridisk person (virksomhed, forening, myndighed m.v.) du repræsenterer
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af persondataforordningens artikler:
  • 6, stk. 1, litra b

Personoplysninger kan videregives til:

 • Andre deltagere på samme event i form af deltagerlister
 • Til større events kan vi også offentliggøre deltagerlisten på vores hjemmeside www.itb.dk, Offentliggørelsen vil ske umiddelbart før eller efter selve eventet. Kun navn, titel og virksomhed vil fremgå. Vi offentliggør ikke din e-mailadresse.
 • Virksomheder som er samarbejdspartnere på events og dermed selvstændige dataansvarlige. Disse oplysninger vil normalt fremgå af invitationen.
 • Billeder og video fra events bliver delt på IT-Branchens hjemmeside, LinkedIn- og Twitter-profil i forbindelse med promovering af lignende events.
 • Overføres dine persondata til USA sker det på baggrund af EU´s standardblanket jf. artikel 46 GDPR.

Opbevaring af personoplysninger:

 • Oplysningerne om, hvilke arrangementer og aktiviteter du deltager i, opbevares indtil 3 år efter at medlemskabet er ophørt.
 • Oplysninger om personer, der ikke er ansat hos en medlemsvirksomhed opbevares i 5 år.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med politisk interessevaretagelse m.v.

IT-Branchen driver en lang række udvalg, policy boards, bestyrelser og netværk og afholder generalforsamlinger. Når du deltager i den slags aktiviteter, eller befinder dig i målgruppen for vores budskaber (journalister, embedsmænd, politikere m.fl.), behandler vi personoplysninger om dig.

 • Formål: Politisk interessevaretagelse, Medlemsservice og udarbejdelse af analyser og statistisk materiale.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Almindelige personoplysninger, fx: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel:
  • 6, stk. 1, litra f. (legitim interessevaretagelse)

Opbevaring af personoplysninger:

 • IT-Branchen opbevarer personoplysningerne om dig som medarbejder hos et medlem indsamlet til brug for politisk interessevaretagelse, så længe virksomhedens medlemskab består. Oplysninger om medarbejdere hos medlemmer ajourføres og slettes løbende fx hvis en medarbejder fratræder.
  • Oplysninger om ikke-medlemmer fx journalister, politikere, embedsmænd eller personer, der indgår i analyser mv. ajourføres løbende og slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede fx når du fratræder din stilling.

Personoplysninger kan videregives til:

 • Interessenter, myndigheder og andre aktører som IT-Branchen er i kontakt med som led i vores politiske interessevaretagelse.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  • I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til indsigelse

Chatbots og AI

På vores hjemmeside tilbyder vi en chatfunktion, leveret af GetKarla.ai, vores chatbot-udbyder.

Denne funktion er skabt for at hjælpe dig med nemt at finde den information, du søger, og for at forbedre din brugeroplevelse.

For at optimere chatfunktionens ydeevne indsamles og analyseres data fra interaktioner. Vi opfordrer derfor til, at du undgår at dele følsomme personoplysninger i chatten.

Her kan du læse mere om, hvordan vi håndterer og opbevarer data relateret til chatfunktionen.

Cookies