Danmarks Data

Hvilke rammer skal der til for at sikre, at Danmarks data kan skabe det bedst mulige fundament for udvikling af nye innovative løsninger, og hvordan det kan være med til at sikre Danmarks fortsatte digitale udvikling?

Dato & tidspunkt

Lokation

Dansk IT, Vermundsgade 38c st, 2100 KBH Ø

På konferencen Danmarks Data stiller vi skarpt på de store, grønne gevinster, det er muligt at hente med digitalisering og intelligent brug af data – for eksempel data fra forsyningssektoren, transport og bygningsdrift.

Som deltager kan du høre mere om, hvordan vi sammen kan gøre en indsats for at indfri digitaliseringens grønne potentialer ved at danne partnerskaber på tværs af det offentlige og private med fokus på at udvikle fremtidens grønne løsninger.

Du kan blandt andet høre oplæg fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Forsyningssektoren, og du kan deltage aktivt i dialogen om, hvordan vi skaber den digitale grønne omstilling i fællesskab

På konferencen vil vi endvidere for tredje år i træk uddele Grunddataprisen. Prisen blev indstiftet i 2022 med henblik på at fremme gode idéer til at bruge grunddata i digitale løsninger. Du kan læse mere om prisen og indstille din virksomhed på hjemmesiden om Grunddataprisen 2024

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Dansk IT, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur samt IT-Branchen.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Torsdag den 24. oktober 2024, kl. 12.30 – 17.00
Dansk IT, Vermundsgade 38c st, 2100 København Ø

Se her hvordan det gik da Danmarks Data blev afholdt i 2023 samt hvem der vandt Grunddataprisen.