Fem initiativer skal fikse de store offentlige it-projekter

Det skal være slut med store problemfyldte it-projekter i staten. Fem initiativer fra regeringen skal sikre, at fremtidige projekter kommer sikkert i havn.

Fem initiativer skal fikse de store offentlige it-projekter

De røde advarselslamper er tændt i hver 4. af statens store it-projekter, konkluderer Statens It-råd i deres netop offentliggjorte rapport, hvor de har gennemgået 48 projekter til en samlet forventet udgift på 15,8 mia. kr.

Samråd med markante udmeldinger

Finansminister Nicolai Wammen og digitaliseringsminister Marie Bjerre var derfor kaldt i samråd for at forklare, hvordan man fremadrettet vil håndtere de store og ofte komplekse it-projekter i staten. Og her kom de med nogle markante udmeldinger.

Det er de enkelte ressortministerier der i sidste ende har ansvar for gennemførelse af it-projekterne, men Finansministeriet har et overordnet ansvar for de styringsmæssige rammer, og har som led heri nedsat Statens It-råd, der siden 2017 har rådet gennemført systematiske risikovurderinger af alle statslige it-projekter over 15 mio. kr.

Det er blandt andet på baggrund af vurderingerne fra IT-rådet, men også en række kritiske rapporter fra Rigsrevisionen, at Finansministeren nu vil iværksætte en række indsatser der skal komme problemerne til livs.

Blandt de annoncerede initiativer er:

  • En opsplitning af større it-projekter i mindre dele for at mindske kompleksiteten
  • Løbende opfølgning på at projekterne leverer den forudsatte værdi
  • Øget rådgivning fra Statens IT-råd
  • En styrkelse af enkelte myndigheders kompetencer til at gennemføre it-projekter

Du kan se hele samrådet her (1:06 timer).

Gode ambitioner og initiativer, men..

I IT-Branchen hilser vi både fokus på området, og de konkrete indsatser velkommen.

Udfordringerne med gennemførelse af større it-projekter og manglende gevinstrealisering, har været et gennemgående problem for den offentlige digitalisering, og er med til at fjerne fokus fra de mange rigtig gode digitale projekter, som gennemføres i den offentlige sektor.

Ambitionen om at splitte de store it-projekter op og på den måde mindske kompleksiteten er også helt rigtig.

Men en meget stor del af kompleksiteten i offentlige it-projekter skyldes en kompleks lovgivning, som er svær at sætte strøm til – blandt andet på grund af mange undtagelser, specialregler og komplekse kriterier.

”Den klart mest oplagte måde at nedbringe kompleksiteten i offentlige it-projekter på, er gennem en regelforenklingsøvelse, så man lettere kan understøtte lovgivningen digitalt. En sådan regelforenkling burde være en fast del af alle større lovrevisioner og reformer,” siger Martin Jensen Buch, chefkonsulent i IT-Branchen.

Samtidig vil en opdeling af it-projekterne kræve en langt højere grad af ejerskab over den digitale udvikling i den offentlige sektor, hvilket igen kun er muligt, hvis vi sikrer os, at myndighederne har de rette kompetencer til at styre og lede de digitale projekter.

Hvis man presser digitalt umodne myndigheder ud i en opdeling af komplekse it-projekter, kan det ende med at gøre mere skade end gavn.

Ambitionen fra Nicolai Wammen og Marie Bjerre er helt rigtig, men som it-rådets seneste rapport også konkluderer, så halter det med at tiltrække og fastholde medarbejdere med teknisk viden om de kritiske it-systemer.

Indsatsen med at styrke myndighedernes kompetencer til at gennemføre it-projekter, er derfor afgørende for mange af de andre indsatser, som Finansministeren præsenterer.

Endelig kan IT-Branchen hilse ambitionen om at styrke opfølgningen på it-projekternes leverede værdi meget velkommen.

It-projekter glemmes alt for ofte, dagen efter de er sat i drift, da myndighederne har travlt med at kaste sig over det næste store udviklingsprojekt.

”Implementering og gevinstrealisering ender tit med at være en glemt disciplin i det offentlige, og det koster i sidste ende på businesscasen og opbakningen til den omfattende digitale transformation, som den offentlige sektor har brug for,” udtaler Martin Jensen Buch.

Samlet set kan IT-Branchen varmt støtte, at Statens It-råd bemyndiges til at læne sig lidt mere fremad som en aktiv deltager i de offentlige it-projekter og kan presse på for at sikre flere digitale succeser.

”Men det må ikke ende som en complianceøvelse, hvor vi blot bruger endnu flere ressourcer fra it-projekterne til at udarbejde tjeklister, dokumentere og (bort)forklare. Og så kan vi ellers alle fortsætte med at observere katastroferne udfolde sig i slow-motion,” slutter Martin Jensen Buch.

Hvis det her skal blive en succes, mener IT-Branchen, at der brug for klare politiske mål, øremærkede midler til at styrke de digitale kompetencer i myndighederne og en reel indsats for at sikre at lovgivning af digitalisering følges ad.

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *