Sådan forløb Tele2023

Igen i år holdt IT-Branchen sammen med DI, Dansk Erhverv, IDA og Teleindustrien årets helt store telekonference, Tele2023, i en fyldt børssal.

Sådan forløb Tele2023

Danmark har en teleinfrastruktur i verdensklasse, som kun overgås af meget få lande. Alene sidste år blev der investeret 10 mia. kr. i den danske digitale infrastruktur. Men hvordan sikrer vi at der fortsat er interesse i at investere i udbygningen? Det var hovedtemaet for Tele2023.

Fortsat behov for markante investeringer

Branchen oplever en markant stigende efterspørgsel efter bredbånd, og datatrafikken eksploderer blandt andet drevet af nye teknologier som 5G og kunstig intelligens.

Samtidig er der også stigende cybertrusler og den grønne omstilling, der stiller stadig større krav til vores digitale infrastruktur.

Der er altså fortsat brug for, at telebranchen investerer massivt i opgradering af infrastrukturen, for at den kan følge med fremtidens behov.

Det var en samlet branche, der meldte klart ud, at de er klar til at fortsætte de massive investeringer i den digitale infrastruktur, men at der er brug for, at der politisk kommer stabile og gode rammevilkår, for at branchen kan fortsatte investering.

Er det nødvendigt med konsolideringer?

EU-Kommissionen og flere medlemslande arbejder for at skabe en stærk europæisk industri der kan konkurrere med resten af verden – det inkluderer blandt andet en stærk europæisk telebranche, der i princippet kan skabes gennem konsolideringer på tværs af medlemslandene.

Men de danske og europæiske konkurrencemyndighederne har lagt en hård linje i forhold til konsolideringer på telemarkedet, hvilket har givet en sand underskov af teleleverandører, der kæmper med indtjeningen.

På konferencen blev der talt om, at vi skal finde den rigtige balance, der sikrer, at forbrugerne oplever et konkurrencepræget marked, og hvor industrien har de økonomiske kræfter til at investere i den digitale infrastruktur.

Hvordan sikrer vi innovation og den grønne omstilling?

Vi har en teleinfrastruktur i verdensklasse, men får vi nok ud af den? Det var et af de andre emner, der blev diskuteret på Tele2023.

Her var der enighed om, at man kan bruge teleinfrastrukturen til at sætte gang i den grønne omstilling. 5G og IoT rummer f.eks. nogle fantastiske muligheder, som vi ikke har været gode nok til at udnytte endnu.

Men der er brug for samarbejde, og en klar efterspørgsel efter grønne løsninger. Så kan den digitale infrastruktur sagtens levere.

Er tiden inde til at formulere en ny dansk telepolitik?

Teleforliget skal evalueres i 2025, og konklusionen i salen var, at den helt grundlæggende fungerer godt. Der er mange ting, vi skal holde fast i, blandt andet tilgangen med markedsdrevet teknologineutral udrulning af infrastruktur.

Vi mangler dog stadig at finde en model for at dække de sidste husstande i Danmark med bredbånd. I 2025 drejer det sig om ca. 22.000 husstande. På konferencen var der enighed om at vi skal finde en model for, hvordan mobilt bredbånd kan komme til at spille en rolle her.

Teleforliget har derudover et princip om, at der ikke skal lægges flere byrder på teleselskaberne. Dette er et vigtigt princip, som desværre ikke bliver overholdt i praksis.

Branchen var enig om, at man her har brug for, at politikerne står på mål for teleforliget og sikrer, at de mange indsatser i andre ministerier som f.eks. justits-, indenrigs- og forsvarsministeriet ikke gang på gang pålægger teleselskaberne byrdefulde pligter, der går det svært at prioritere invester i den digitale infrastruktur.

    Skriv et svar

    Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *