Det handler om udbredelse – ikke udvikling

IT-Branchen har netop været til rundbordssamtale med to ministre omkring velfærdsteknologi på ældreområdet, og det kom der en række spændende diskussioner ud af.

Det handler om udbredelse – ikke udvikling

Ældreminister, Mette Kierkgaard og digitaliseringsminister, Marie Bjerre havde inviteret omkring 50 eksperter og fagfolk forbi for at høre, hvordan vi kan udbrede velfærdsteknologi på ældreområdet, så det hjælper både ældre borgere og medarbejderne i deres daglige arbejde.

Det kom der en lang række interessante og gode diskussioner ud af.

Brug det vi allerede har

Først og fremmest var der bred enighed om, at digitalisering og teknologi kan hjælpe og understøtte mange steder i ældreplejen.

Og heldigvis behøver man ikke udvikle helt nye løsninger eller investere massivt i f.eks. AI for at få udløst potentialet. Mange af løsningerne findes nemlig allerede. De er bare ikke bredt ud i hele landet.

En analyse fra IT-Branchen viser f.eks., at man kan frigive mindst 10.000 fuldtids administrative – og velfærdsmedarbejdere. Blot ved at kigge på et lille udvalg af de digitale løsninger, der allerede bruges i det offentlige.

Tid der så kan bruges til de borgernære opgaver.

Vi skal have en national plan

Udfordringen er ofte, at mange kommuner enten ikke har overblikket over, hvad der findes af eksisterende løsninger – eller ikke har ressourcerne til at implementere dem.

Derfor var der også flere, der på mødet argumenterede for, at der er brug for en national plan for, hvordan man udbreder velfungerende velfærdsløsninger i hele landet.

Udvælg hellere færre end flere projekter

Der er travlt i kommunerne og især blandt personalet i ældreplejen. Derfor nytter det heller ikke at udarbejde et kæmpe uoverskueligt katalog med løsninger, der skal udbredes.

Her er det vigtigere at vælge nogle få gode løsninger ud, hvor der så laves mål for, hvordan de på kort sigt skal udbredes til alle kommunerne inkl. uddannelse af medarbejdere, og derefter nogle klar succeskriterier for, hvordan ældre i kommunen så skal benytte løsningen.

Succeskriterierne skal dog ikke blot handlede om besparelser, men i mindst lige så høj grad handle om, hvordan løsningerne understøttede medarbejderne i deres daglige arbejde og forbedrede kvaliteten i forhold til de ældre borgere.

Ved at gøre det rigtigt og med en fokuseret indsats, kan ældrereformen, der blandt andet sætter 150 mio. kr. af til en indsats for udbredelse af velfærdsteknologi, godt blive en stor succes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *