Regeringens digitale planer er for langsomme og for uambitiøse

Regeringen har afsat 100 mio. kr. til at frigive 10.000 årsværk i det offentlige over de næste 10 år. Det kan klares langt hurtigere, viser en ny analyse fra IT-Branchen.

Regeringens digitale planer er for langsomme og for uambitiøse

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skriver regeringen, at de ved hjælp at teknologi og it over de næste 10 år vil frigive, hvad der svarer til 10.000 fuldtidsansatte. På den måde skal digitaliseringen over tid være med til at løse manglen på hænder og hoveder i det offentlige. En strategi regeringen har afsat 100 mio. kr. til.

”Det er rigtigt set, at vi bliver nødt til at tage digitale løsninger i brug, hvis vi skal løse mange af udfordringerne i det offentlige. Men strategien er for uambitiøs og langsom. Faktisk kan vi nå de 10.000 på ganske kort tid, hvis blot vi implementerer mere af det, der allerede virker i det offentlige,” udtaler Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen.

Vi kan frigive 10.000 medarbejdere i det offentlige

Ved blot at kigge på et lille udvalg af de digitale løsninger, der allerede bruges i det offentlige, viser en ny analyse fra IT-Branchen, at man hurtigt kan frigive tid, der svarer til mindst 10.000 fuldtids administrative – og velfærdsmedarbejdere. Tid der så kan bruges til de borgernære opgaver.

”Digitalisering er et helt centralt greb i kampen mod manglen på arbejdskraft indenfor f.eks. velfærdsområdet. Men mange af de gode løsninger går tabt på grund af enten kassetænkning eller organisatoriske barrierer. Og det er ærgerligt, når vi relativt nemt kan hjælpe rigtigt mange offentligt ansatte med at give dem mere tid og frihed til deres kerneopgaver,” fortæller Natasha Friis Saxberg.

IT-Branchen har med udgangspunkt i et udpluk af allerede eksisterende løsninger analyseret potentialet indenfor tre områder i det offentlige.

Det første er indenfor digital hjælp i hjemmet, hvor man ved at bruge f.eks. videomøder, telemedicin, medicinrobotter og digital genoptræning kan frigive, hvad der svarer til 3.730 fuldtidsstillinger om året.

Det andet område, man har undersøgt i rapporten, er omkring digitale arbejdsgange og beslutningsstøtte. Her kan man frigive, hvad der svarer til 4.420 fuldtidsstillinger, ved f.eks. blot at udbrede brugen af velafprøvede løsninger med sensorer, robotter samt vagt- og kørselsplaner.

Det sidste område, analysen peger på, er potentialerne inden for en øget digital administration, hvor brugen af softwarerobotter samt bedre styring af identitets- og adgangsrettigheder kan frigive, hvad der svarer til 1.850 fuldtidsstillinger.

Det går den forkerte vej i det offentlige

En analyse fra Lægeforeningen viser, at der i 2030 vil mangle 40.000 flere sundhedspersoner, mens der i 2045 vil være brug for 100.000 flere sundhedspersoner, hvis patientopgaverne skal løses som i dag.

Samtidig kan vi se, at antallet af offentligt ansatte har været kraftigt stigende de seneste år og nu udgør 880.000 lønmodtagere, hvoraf 100.000 af disse arbejder med ren administration.

”Over de seneste år er der kommet mere administrativt personale, mens antallet af personer, der er tæt på borgerne er faldet. Både pædagoger, læger og sosu’er må i dag bruge så meget tid på de administrative opgaver, at de ikke har ordentlig tid til børnene, patienterne eller de ældre. Og det er den helt forkerte udvikling i et velfærdssamfund,” siger Natasha Friis Saxberg.

F.eks. bruger pædagoger kun 65% af deres arbejdstid på at være sammen med børnene. Blandt overlægerne er det kun 55% af deres arbejdstid, som bruges på patienterne. I gennemsnit bruger overlæger 9,7 timer om ugen på administration, og de bruger 4 timer mindre på patienter om ugen i 2020 i forhold til 2011.

Medarbejdere på ældreområdet bruger i gennemsnit kun halvdelen af deres arbejdstid sammen med de ældre, og de oplever, at de ofte bruger tid på at dokumenterer overflødige og tidskrævende ting uden faglig relevans.

Man skal belønnes for at udbrede de gode løsninger

De strukturelle rammer i det danske samfund – med én stat, 5 regioner og 98 kommuner – kan være omkostningskrævende og trække på mange medarbejdere, når der udvikles lokale isolerede digitale løsninger.

IT-Branchen mener derfor, der er brug for at sikre, at vi har en offentlig sektor hvor struktur, kultur og ledelse skaber klare incitament for at fremme innovation og udbredelse af digitale løsninger på tværs af det offentlige.

”Der er behov for at samarbejde om udbredelse af de digitale løsninger, som er velafprøvede, og som med få omkostninger og ressourcer kan skaleres. Løsninger, der virker godt ét sted, skal komme borgere og virksomheder til gavn – uanset hvor i Danmark man har hjemme,” slutter Natasha Friis Saxberg.

Her kan du læse den fulde rapport ”Modne teknologier kan frigive mindst 10.000 medarbejdere”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *