150 millioner kroner skal udbrede teknologi i ældreplejen

Regeringen har netop afsat 150 mio. kr. til en national strategi for udbredelse af
velfærdsteknologi i ældreplejen, men hvad skal der til for, at vi lykkes med ambitionen?

150 millioner kroner skal udbrede teknologi i ældreplejen

Med regeringens ældrereform, der netop er blevet præsenteret, lægger regeringen blandt andet op til, at velfærdsteknologi skal spille en stadig større rolle i ældreplejen. Der sættes blandt andet penge af til at udbrede konkrete løsninger, der skal bidrage til at frigive tid til de nære opgaver.

IT-Branchen har sidste år gennemført en række analyser, der påpeger store potentialer ift. at frigive betydelige ressourcer i blandt andet ældreplejen ved øget udbredelse af allerede eksisterende løsninger.

”Der ligger et kæmpe potentiale i at bruge velfærdsteknologi, og derfor er vi glade for, at der nu afsættes 150 millioner kroner af til at udbrede løsningerne i hele landet. Det vil kunne aflaste og hjælpe rigtigt mange, hvis det gøres rigtigt,” siger Freddy Lykke, direktør for Sirenia og forperson for IT-Branchens Policy Board for Digital Sundhed.

Historisk presset ældrepleje

Udfordringerne hober sig desværre op i ældreplejen. Antallet af borgere over 80 år fordobles frem mod 2045, og ca. en tredjedel af befolkningen lever i dag med en eller flere kroniske sygdomme. Et antal der forventes at blive fordoblet inden for det næste årti.

Samtidig står nogle store årgange over for pension, mens mindre årgange træder ind på arbejdsmarkedet. Fra 2000 til 2040 forventes der at ske en halvering af folk i den arbejdsdygtige alder (18-64) i forhold til antallet af ældre (65+ år).

Dette vil lægge et stort pres på velfærdssystemet, som skal levere kvalitetsydelser til flere borgere med færre ressourcer.

”Allerede i dag er ældreplejen historisk presset, og det ser desværre ikke ud til, at det bliver bedre i fremtiden. Befolkningen ældes, og der vil være færre i arbejdsstyrken til at hjælpe dem. Derfor bliver vi også nødt til at kigge nye veje, hvis vi skal bibeholde vores velfærdssystem,” udtaler Freddy Lykke.

Ny strategi for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen

Velfærdsteknologi har potentiale til at afhjælpe mange af de udfordringer, ældreplejen oplever i dag og i fremtiden. Det kan øge borgernes selvbestemmelse, skåne personalet for slidsomme arbejdsopgaver og frigøre tid til den borgernære velfærd.

Men for at indfri velfærdsteknologiens potentiale er der behov for en national strategisk tilgang.

Derfor kom IT-Branchen i sidste uge, sammen med en lang række brancheforeninger og aktører med fire anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke udbredelsen af velfærdsteknologi på det kommunale velfærdsområde med fokus på ældre- og socialområdet:

 1. Etabler et nationalt partnerskab for velfærdsteknologi
 2. Tilbyd borgeren en digital velfærdsløsning
 3. Udvælg og udrul 10 velfærdsteknologier nationalt
 4. Kortlæg og styrk datainfrastrukturen

Anbefalingerne er et vigtigt skridt i retning af at indfri velfærdsteknologiens potentiale. De vil bidrage til at styrke velfærden, skabe arbejdspladser og styrke Danmarks position som en global leder inden for velfærdsteknologi.

Anbefaling 1: Etabler et nationalt partnerskab for velfærdsteknologi
Et nationalt partnerskab skal sikre, at der er et stærkt samarbejde mellem alle relevante aktører. Det vil være med til at koordinere indsatsen, dele viden og erfaringer og fremme innovation.
Partnerskabet bør have repræsentanter fra kommuner, leverandører, forskere og interesseorganisationer. Det skal rådgive regeringen og forholde sig til, hvordan de tre øvrige anbefalinger bliver indfriet.

Anbefaling 2: Tilbyd borgeren en digital velfærdsløsning
Borgerne skal have mulighed for at bruge velfærdsteknologi, hvor og når de har brug for det. Det gælder både hjemme og på plejehjemmet.
Digitale velfærdsløsninger bør i første omgang udrulles på ældre- og socialområdet som en tilvalgsmodel for borgeren. Borgeren skal dermed frivilligt og aktivt selv tilvælge, hvis borgeren ønsker at benytte en digital velfærdsløsning, når fagpersoner har vurderet, at den findes.
På længere sigt skal det ændres til en fravalgsmodel, så borgeren aktivt skal fravælge digitale velfærdsløsninger på de områder, hvor der er digitale velfærdsløsninger.

Anbefaling 3: Udvælg og udrul 10 velfærdsteknologier nationalt
Det er vigtigt at prioritere de teknologier, der har det største potentiale til at skabe værdi for borgere, medarbejdere og samfundet.
Et udvalg af 10 velfærdsteknologier vil give et godt udgangspunkt for en national udrulning.
Det er vigtigt at udvikle en samlet plan for udrulningen, der indeholder en finansieringsmodel, incitamentsmodel og en strategi for at sikre, at teknologien implementeres og skaleres effektivt.

Anbefaling 4: Kortlæg og styrk datainfrastrukturen
Data er en vigtig ressource for at udvikle og implementere velfærdsteknologi, og derfor skal vi have kortlagt og styrket datainfrastrukturen på velfærdsområdet.
Vi skal sikre adgangen til data, så vi kan styrke forskning, kvalitetsudvikling og innovation på velfærdsområdet. Samtidig skal vi udvikle en række nationale dataetiske retningslinjer for brug af data ligesom vi skal sikre, at velfærdsteknologi og systemarkitekturen på ældre- og socialområdet nemt kan integreres mellem leverandører og aftagere.

Du kan læse de samlede anbefalinger her.

Afsendere på anbefalingerne er:

 • Altiden
 • Ambea
 • Carelink Gruppen
 • Danish.Care
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Dansk Erhverv
 • Danske Handicaporganisationer
 • Diakonissestiftelsen
 • Digital Care Denmark
 • DUOS Gruppen
 • Ergoterapeutforeningen
 • Falck
 • FOA
 • IT-Branchen
 • OK-Fonden
 • Professionshøjskolen UCN
 • Sekoia
 • Selveje Danmark

Computerworld skriver “Regeringen vil bruge 150 millioner kroner på digitalisering i ældreplejen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *