Digital sundhed

Vi har samlet en række tal, der dokumenterer, hvor meget digitale løsninger kan afhjælpe udfordringerne i sundhedssektoren.

Find rundt på vores talunivers via nedenstående navigationsbar.

Der kommer markant flere ældre og kronikere i fremtiden

Tosidet udfordring for sundhedsvæsenet:

  1. Stigende efterspørgsel på sundhedsydelser
  2. Aldrende arbejdsstyrke.

Alene stigning i antallet af ældre vil øge presset på sundhedsvæsnet, da sundhedsudgifterne er stigende med alderen, og da den stigende levetid vil medføre flere behandlingskrævende leveår.

Der bliver færre i den arbejdsdygtige alder

Der bliver færre i den arbejdsdygtige alder per borger over 65. Store årgange står over for pension, mens mindre årgange træder ind på arbejdsmarkedet.

Over en 40-årig periode fra 2000 og frem forventes, der at ske en halvering i forholdet mellem antallet af borgere mellem 18-64 år og de, der er 65+ år.

Det er en udfordring for finansieringen af velfærdsstaten og i sundhedsvæsenet. Det betyder, at den enkelte sundhedsperson skal varetage flere sundhedsopgaver, end de allerede gør i dag, og at en større andel af borgere i den erhvervsaktive alder skal beskæftiges i sundhedsvæsenet.

Du kan læse mere om disse udfordringer i ”Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen.

Manglen på personale er akut – og bliver kun værre

Der mangler flere tusinde sundhedspersonale. Lige nu er der over 5.000 ubesatte sygeplejestillinger, som ikke bliver søgt, selvom der er brug for dem.

En mekanisk fremskrivning af udbud og efterspørgsel viser, at der i 2030 vil komme til at mangle omkring:

  • 10.400 SOSU-hjælpere
  • 7.000 SOSU-assistenter

Dertil skal man lægge, at omkring 2.500 SOSU’er og 1.000 sygeplejersker står til snart at gå på pension, mens sygefraværet pga. stress er markant højere end i resten af samfundet.

Allerede eksisterende løsninger kan frigive 2.000 årsværk

Den eneste måde at håndtere de enorme udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor allerede i dag, er, at digitalisere en større del af arbejdsgangene og processerne, så sundhedspersonalet skal bruge mindre tid foran skærmen, men får mere tid med patienterne.

IT-Branchens analyse og gennemgang af eksisterende cases fra kommunerne viser, at man kan frigive omkring 2.000 årsværk ved at sørge for en landsdækkende implementering af blot tre teknologier, der allerede fungerer i enkelte kommuner.

3.000 medarbejdere kan frigives i sundhedsvæsenet med få digitale teknologier

Man kan frigive 3.000 medarbejdere ved at udbrede brugen af digitale løsninger i det danske sundhedsvæsen. Det viser en analyse fra IT-Branchen.

Tiden bliver brugt på administration i stedet for patienter

Kun en fjerdedel af lægernes tid går til patienterne. En undersøgelse viser, at næsten halvdelen af deres dag (49,2%) bruges på forskellige administrative opgaver. 27,0% af lægernes tid bruges i dag på patienterne. 70,0% af lægerne siger, at de nu bruger over 10 timer om ugen på rent papirarbejde.

Læs mere:

Policy Boardet for digital sundhed arbejder for at forbedre og effektivisere sundhedsvæsenet gennem digitalisering.

Afgørende er bl.a. en offentlig efterspørgsel efter innovativ sundheds-it og -løsninger, der understøtter samarbejde på tværs af sektorer.

Kontakt chefkonsulent Martin Jensen Buch, mjb@itb.dk hvis du vil vide mere om policy boardets arbejde.