Eksisterende teknologi kan frigøre 2.000 medarbejdere i hjemmeplejen

På bare ét velfærdsområde kan udbredelsen og brugen af ganske få allerede eksisterende løsninger årligt frigive timer, der svarer til ca. 2.000 medarbejdere.

Eksisterende teknologi kan frigive 2.000 medarbejdere i hjemmeplejen

Selvom alle er enige om, at sundhedssektoren er i kritisk tilstand, og at der i den grad er brug for ressourcer til at håndtere de mange opgaver, er der også en stigende erkendelse af, at man ikke bare lige kan ansætte flere tusinde sundhedsfolk.

Senest har selv regeringen måtte bakke ud af deres valgløfter om hurtigt at skaffe 1.000 sygeplejersker. For de findes ganske enkelt ikke.

Men hvad gør man så, når der ikke fysisk er flere varme hænder at tage af, og arbejdsopgaverne kun ser ud til at vokse i fremtiden?

Sundhedssektoren står overfor et voksende problem

Demografisk står vi overfor en kæmpe udfordring. Danmarks statistik forudsiger, at antallet af ældre vil være fordoblet i 2040, og at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030.

Samtidig vil der være færre borgere i den arbejdsdygtige alder til at tage hånd om de mange ældre og folk med kroniske sygdomme.

Derudover er der lige nu er over 5.000 ubesatte sygeplejestillinger. Dertil skal man lægge, at omkring 3.200 SOSU’er står til snart at gå på pension, og at antallet af deltidsansatte flere steder udgør 30-45% af arbejdsstyrken, mens sygefraværet pga. stress er markant højere end i resten af samfundet.

”Det er utopi at tro, at man kan ansætte flere tusinde sundhedspersonaler, når de ikke findes. Vi bliver derfor nødt til at kigge på, hvad der ellers findes af løsninger, der kan hjælpe og understøtte et presset personale i deres hverdag. Ellers får vi ikke løst udfordringerne,” siger Freddy Lykke, direktør for Sirenia og formand for IT-Branchens Sundheds-it udvalg.

Stor potentiale i det, der allerede virker

Allerede i dag findes der en lang række teknologier, som allerede er implementeret, og som sparer sundhedspersonalet for tid og problemer i deres hverdag.

Desværre er mange af disse løsninger kun implementeret få steder, hvilket begrænser deres positive effekt i en sektor deres ellers skriger efter positive historier.

Baseret på gode erfaringer fra enkelte kommuner kan udrulningen af blot tre velfærdsteknologier; skærmbesøg, træningsapp og intelligent medicinhåndtering alene i hjemmeplejen frigive omkring 2.000 årsværk.

Det viser nye beregninger fra IT-Branchen:

  • Skærmbesøg i hjemmeplejen kan frigive 500 – 700 årsværk
  • Træning via app i hjemmeplejen kan frigive ca. 600 årsværk
  • Intelligent medicinhåndtering kan frigives ca. 700 årsværk

Du kan læse mere om potentialerne her.

”Der er behov for at se på alle de gode eksisterende lokale løsninger, hvor der er evidens for, at de frigiver arbejdskraft. De kan være med til at sikre bedre arbejdsbetingelser for personalet og forbedre kvaliteten af ydelserne til borgerne i hele Danmark, hvis de bare udbredes noget mere,” udtaler Freddy Lykke.

Det handler om implementering

Mange af de teknologier og løsninger der kan være med til at fremtidssikre vores sundhedsvæsen findes allerede. Der er derfor brug for investeringer i implementering og udbredelse, så de gode erfaringer fra de enkelte kommuner og hospitaler ikke går tabt.

Vi har alt for ofte set at gode pilotforsøg dør med piloten, simpelthen fordi vi mangler gode værktøjer til at understøtte udbredelsen af de gode projekter.

Fra det første pilotprojekt med Telemedicinsk monitorering af KOL i 2005 og til national udbredelse i 2022, gik der f.eks. 17 år. Og senest har vi set den tidligere regerings gode signaturprojekter, der helt er strandet efter ellers fine evalueringer.

Den tidshorisont har vi slet ikke tid til, når sundhedssektorens problemer er så akutte, som de er lige nu.

”Det bedste, vi kan gøre for sundhedsvæsenet i de kommende år, er at sætte turbo på udbredelse af det, vi allerede ved virker. Mere kompliceret er det faktisk ikke. Men det kræver en samlet plan fra regeringen, regionerne og kommunerne,” fortæller Freddy Lykke.

Vores nye indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, bør sammen med KL og Danske Regioner lægge en ambitiøs plan for udbredelse af allerede kendte løsninger i den kommunale og regionale sundhedssektor.

Mere fart på implementering og udbredelse af disse løsninger bør være centralt i både regeringens Akutplan for sundhedsvæsenet samt i den annoncerede Sundhedsfond. IT-Branchen har tidligere foreslået, at der i alt bør findes 4 mia. kr., til at accelerere udbredelsen af teknologier der kan frigøre ressourcer til den direkte patientkontakt.

Læs mere om potentialerne indenfor skærmbesøg, træningsapp og intelligent medicinhåndtering.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *