Vi kan frigive 3.000 medarbejdere i sundhedsvæsenet

Ny analyse fra IT-Branchen viser, at man kan frigive 3.000 medarbejdere ved at udbrede brugen af digitale løsninger, der kan hjælpe personalet i deres stressede hverdag.

Vi kan frigive 3.000 medarbejdere i sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen er presset. Der mangler allerede i dag over 5.000 medarbejdere på landets sygehuse og i den øvrige sundhedssektor. Dertil skal man lægge, at omkring 3.200 SOSU’er står til snart at gå på pension.

”Der er en forestilling om, at vi bare skal ansætte flere i sundhedssektoren, og så er det hele løst. Problemet er bare, at de folk ikke findes. Det er ikke muligt at rekruttere nok personale til at tage sig af det stigende antal patienter og borgere, der fremadrettet får brug for hjælp og behandling,” udtaler Freddy Lykke, direktør for Sirenia og formand for IT-Branchens Policy Board for Digital Sundhed.

Desværre ser udfordringerne ud til at vokse i fremtiden. For udover de manglende varme hænder, står vi demografisk overfor en kæmpe udfordring.

Danmarks statistik forudsiger, at antallet af ældre vil være fordoblet i 2040, og at antallet af borgere med kroniske sygdomme vil være fordoblet allerede i 2030. Samtidig vil der være færre borgere i den arbejdsdygtige alder til at tage hånd om de mange ældre og folk med kroniske sygdomme.

Presset på sundhedssektoren vil derfor stige markant over det næste årti.

Teknologien skal løse sundhedssektorens største udfordring

Dagligdagen i sundhedssektoren er hektisk og mange steder for hektisk, hvilket også ses ved at sygefraværet pga. stress er markant højere i end i resten af samfundet.

”Vi kan ikke bede personalet varetage flere opgaver eller løbe hurtigere, for de er allerede presset til bristepunktet. I stedet skal vi kigge på de værktøjer og arbejdsgange, de benytter i dag, og sørge for at de er så effektive, som overhovedet muligt, så systemerne ikke tager, men frigiver mere tid til personalet,” siger Freddy Lykke.

IT-Branchen har gennemgået og analyseret en række eksisterende løsninger, der allerede har vist sit værd enkelte steder i det regionale sundhedsvæsen.

Analysen viser, at ved blot at udbrede ganske få modne og brugervenlige teknologier i hele sundhedsvæsnet kan der frigives op mod 3.000 sundhedsfaglige medarbejdere, samtidig med at ”det gode patientforløb” styrkes og beslutninger og arbejdsgange forbedres.

Du kan læse hele analysen ”Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet” her.

IT-Branchen har i en tidligere analyse af de digitale muligheder i sundhedssektoren fundet frem til, at man kan frigive tid der svarer til 2.000 medarbejdere i hjemmeplejen blot ved at optimere skærmbesøg, genoptræning via app og intelligent medicinhåndtering.

Vi må ikke lade pilotforsøg dø med piloten

Der er brug for investeringer i at få udbredt og implementeret eksisterende løsninger mere bredt, så de gode erfaringer fra de enkelte hospitaler ikke går tabt.

”Alt for ofte får de gode pilotforsøg lov til at dø med piloten, fordi vi mangler gode værktøjer til at understøtte udbredelsen af de gode projekter. Og det er en skam, når vi netop kan se, hvor mange varme hænder vi kan frigive og dermed hjælpe personalet i deres hverdag ved at bruge teknologien smart,” siger Freddy Lykke.

Han mener dog ikke, at man dermed skal stoppe med at udvikle ny teknologi, men at vi skal dedikere flere ressourcer til at udbrede det, der virker, ellers ender vi også med ikke at høste gevinsterne af alle de nye løsninger.

Der skal afsættes min. 4 mia. kr.

IT-Branchen anbefaler, at sundhedsministeren og regeringen sammen med KL og Danske Regioner udarbejder en ambitiøs plan for udbredelse af allerede kendte løsninger i den kommunale og regionale sundhedssektor.

Regeringen har netop nedsat en strukturkommission, som passende kan tage denne udfordring op.

Det bør også overvejes, hvordan eksisterende fonde eller regeringens annoncerede Sundhedsteknologifond kan være med til at sætte skub i udbredelsen af kendt teknologi.

IT-Branchen har tidligere foreslået, at der i alt bør findes 4 mia. kr. til at accelerere udbredelsen af teknologier der kan frigøre ressourcer til den direkte patientkontakt. Den analyse kan du læse mere om her.

Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet

Læs analysen
Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet

Berlingske Tidende skriver: “Gammel teknologi kan hurtigt frigive 3.000 medarbejdere i sundhedsvæsenet“.

Computerworld “IT-Branchen: 3.000 arbejdspladser i sundhedssektoren kan frigives med teknologi man allerede har“.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om arbejdet, som Policy Board for Digital Sundhed foretager sig, eller ønsker du aktivt at deltage i boardets arbejde, så er du mere end velkommen til at tage fat i IT-Branchens chefkonsulent, Martin Jensen Buch.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *