Bureauledernetværket

Bliv medlem af netværket for direktionsmedlemmer og ejere af digitale bureauer. Kontakt os for mere information.

Bureauledernetværket består af deltagere, der alle sidder i direktionen eller er i ejerkredsen for nogle af Danmarks største digitale bureauer, som er medlemmer af IT-Branchen.  

Du bliver en del af et visionært netværk, hvor du bliver inspireret, udfordret og får mulighed for at vende og få input til digitale og ledelsesmæssige muligheder og udfordringer.  

Aktuelle emner kommer på agendaen, der debatteres, og medlemmerne giver på skift præsentationer af deres ledelsesarbejde og vender dilemmaer og muligheder med de øvrige ledere. Fælles formål bliver drøftet for at kunne gå forrest i branchen med nye tiltag. 

Netværket mødes 4 gange om året, hvoraf den ene er en 3-dages tur i efteråret, der både udfordrer og bidrager til både hjerte- og hjerneaktivitet.  

Bureauer i netværket er: 1508.DK, Abtion, Akqa Denmark, Banyo, Cabana, Charlie Tango, CPH digital, GORM Agency, Forte Advice, Knowit Experience Danmark, Komunikado Danmark, Oxygen, Pentia, Peytz & Co og Publicis Sapient.

Læs mere om netværkets seneste 3-dages tur her.


VIL DU VÆRE MED?

Anne Sofie Josephsen - Chef for forretningsudvikling

Anne Sofie Josephsen

Chef for forretningsudvikling
Email: asjo@itb.dk
Phone: 51 24 12 13
Bureauledernetværk logo i grøn tekst med to hjerter