Dogme 04  – Tilgængelighed

Selvom man i mange år har stræbt efter at styrke tilgængeligheden i det offentlige rum, er der fortsat et stort efterslæb på det digitale område.

I lyset af teknologiens stadigt større rolle i vores dagligdag, står digital tilgængelighed frem som en afgørende faktor for at sikre inklusion og lige adgang for alle i et moderne samfund.

Men på trods af mange års bestræbelser på at forbedre tilgængeligheden, viser undersøgelser, såsom WebAIM’s årlige scanning af de mest besøgte hjemmesider, at et overvældende flertal på 96,3% ikke lever op til de internationale WCAG-retningslinjer.

I erkendelsen af denne digitale skillelinje har IT-Branchens Bureauledernetværk sat sig for at adressere udfordringerne med dette dogme og sammen forpligte sig til at skabe en fremtid, hvor digitale løsninger er bygget til alle.

Erfaringer fra det offentlige

I efteråret 2019 trådte European Accessibility Act (EAA) i kraft, der satte krav til, at offentlige hjemmesider og mobilapplikationer skal være tilgængelige for alle borgere, uanset eventuelle handicap.

Noget som har resulteret i en positiv effekt på den digitale tilgængelighed i den offentlige sektor.

En af de virksomheder, som i mange år har fokuseret på at skabe Websites-as-a-Service løsninger, der lever op til kravene om tilgængelighed i offentlige organisationer og kommuner, er det danske digitale hus Cabana.

Her peger adm. direktør, Thomas Vorgaard på, at en af de erfaringer, man hos Cabana har gjort sig i driften af mere end 600 offentlige hjemmesider er at tænke tilgængelighed ind fra start, og at det langt fra er en engangsindsats, men en løbende forpligtelse, som kræver en konstant tilpasning for at sikre, at man fortsætter med at opfylde standarderne:

”Nøglen til en succesfuld implementering ligger mest af alt i forpligtelsen til kontinuerlig vurdering og tilpasning. Integrerer man regelmæssig testning af tilgængeligheden i sit digitale produkt, kan virksomheder sikre, at deres digitale løsninger fortsætter med at imødekomme brugeres forskelligartede behov og fortsætter med at opfylde kravene til tilgængelighed,” fortæller Thomas Vorgaard.

Fremtiden for digital tilgængelighed

På trods af det øgede fokus på tilgængelighed de seneste år, peger Thomas Vorgaard alligevel på, at der generelt stadig er et efterslæb og en manglende bevidsthed i forhold til at tænke tilgængelighed ind, når man ser lidt bredere på det digitale landskab.

“Ligesom vi igennem mange årtier har lært at standardisere døre i den fysiske verden for at sikre tilgængelighed for alle, uanset mobilitetsbegrænsninger, bør vi stadig i endnu højere grad kunne omfavne og håndhæve lignende standarder i den digitale verden.”

“En vigtig del af denne indsats er at forstå og anerkende de forskellige behov, brugerne har. Design, der fra starten tager højde for alle,” fortæller Thomas Vorgaard.

Her peger han på, at de tre hyppigste fejl i tilgængelighedsanalyser er lav kontrast i tekster, manglende stillingtagen til alt-tekster i billeder og døde links.

Men så fremhæver Thomas Vorgaard også en anden væsentlig ting, som sætter yderligere skub på behovet for allerede nu at omstille sig til at tænke digital tilgængelighed ind i sine løsninger.

For fra 2025 bliver det også et juridisk krav for websites, apps, e-bøger, e-commerce-platforme, PDF’er og andre digitale værktøjer for både offentlige og private virksomheder i EU-medlemslande at overholde European Accessibility Act (EAA).

Og det er langt fra noget alle er forberedt på. Derfor giver det ifølge Thomas Vorgaard god mening at se mod de ting, som har virket i det offentlige, hvis man vil sikre en god overgang i arbejdet mod at styrke tilgængeligheden i sine digitale løsninger:

”Vejen til bedre digital tilgængelighed er ikke uden udfordringer. Vi kan lære utroligt meget af den offentlige sektors erfaringer med at implementere tilgængelighed i digitale løsninger.”

Danske virksomheder risikerer at blive taget med bukserne nede

Rasmus Sanko, CSO i Charlie Tango, opfordrer helt generelt også til et paradigmeskift i tilgangen til design og udvikling af digitale produkter:

”Fra at fokusere på at skabe et produkt, der er sjovt, smukt og kreativt, skal vi til at prioritere tilgængelighed lige så højt som disse kvaliteter. Målet med dogmet er netop at fremme “accessible by default” som en helt grundlæggende værdi,” fortæller han.

Han advarer derfor også imod, at danske virksomheder risikerer at blive taget med bukserne nede, når de nye regler om digital tilgængelighed træder i kraft i 2025.

Og her sammenligner han situationen med GDPR-implementeringen, hvor mange virksomheder var uforberedte:

“De kommende regler vil muligvis medføre en lignende bølge af udfordringer, som vi oplevede med GDPR. At være proaktiv nu kan derfor spare mange for fremtidige problemer,” siger Rasmus Sanko.

Vil man gerne øge sit kendskab til digital tilgængelighed, anbefaler Rasmus Sanko, at man kaster sit blik på Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), som definerer tre niveauer af tilgængelighed.

”For at undgå at blive efterladt i et digitalt inkluderende samfund, skal danske virksomheder aktivt engagere sig i digital tilgængelighed. Ved at følge WCAG-principperne og integrere tilgængelighed i design- og udviklingsprocessen fra starten, kan virksomheder allerede nu sikre en gnidningsløs brugeroplevelse for alle og samtidig styrke deres brand og markedsposition.”

”AA-niveauet er det mest almindelige mål og sætter et specifikt niveau for principperne om opfattelighed, betjenelighed, forståelighed og robusthed.”

De tre niveauer af tilgængelighed

  • A-niveauet er det mest grundlæggende tilgængelighedsniveau. Overholdelse af dette niveau fjerner de mest åbenlyse og alvorlige hindringer for adgang til webindhold. Det inkluderer ting som at sikre, at tekst kan forstørres, at websider kan navigeres med tastaturet, og at videoer har undertekster.
  • AA-niveauet sigter mod at løse de største og mest almindelige tilgængelighedsproblemer, hvilket gør det til standarden for de fleste offentlige og private organisationers webtilgængelighedspolitikker. Det inkluderer ting som bedre kontrastforhold, klarere formularer, bedre navigation samt mere tilgængeligt lydindhold.
  • AAA-niveauet er ofte ikke praktisk muligt for alt webindhold at opfylde, men det er målet for indhold at sigte efter at være så inkluderende som muligt. Det kan inkludere ting som endnu bedre kontrast, mere detaljeret hjælp til brugere og bredere understøttelse af tegnsprog.

Kan du tabbe?

Hos Charlie Tango er en effektiv og kontinuerlig testproces også en vigtig del af indsatsen mod at skabe mere tilgængelige digitale løsninger.

Og det er en proces, som både omfatter en automatiseret og manuel testning for at sikre, at digitale produkter er tilgængelige for alle brugere:

”En almindelig fejltagelse er at begrænse testningen til kun at omfatte navigationen med en mus, hvilket ikke giver et fuldt indblik i tilgængeligheden for brugere, der er afhængige af alternative navigationsmetoder, såsom skærmlæsere,” fortæller Rasmus Sanko.

For at komme problemet til livs, fremhæver Rasmus Sanko værdien af værktøjer, der kan scanne et website ved blot at indtaste dets URL. På den måde hjælper det med at identificere en bred vifte af almindelige fejl og giver et klart overblik over, hvor godt et website lever op til tilgængelighedsstandarder.

Men for personligt selv at få en grundlæggende forståelse af tilgængeligheden, anbefaler han også, at man tester hjemmesidens navigerbarhed udelukkende ved at bruge tabulatortasten.

”At tabbe sig vej igennem f.eks. en hjemmeside er en tilgang som kan være en øjenåbner for mange. Det tilbyder en rigtig god indsigt i de udfordringer, som mennesker med begrænsninger i deres digitale færden generelt oplever,” afslutter Rasmus Sanko.

Her er de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling

Følgende bureauer har allerede skrevet under på de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling:

Hvis du vil vide mere

Den hurtige vækst i produktionen af digitalt indhold kalder på en omgående indsats for at vi som branche tager ansvar for udviklingen.

Bureauledernetværket i IT-Branchen har derfor udarbejdet fem dogmer for etisk softwareudvikling, som de anbefaler, alle digitale bureauer og udviklingshuse bruger.

Download de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling her.

Kunne du tænke dig at læse mere om arbejdet i bureauledernetværket, kan du gøre det her. Og har du spørgsmål til arbejdet, kan du altid kontakte Anne Sofie Josephsen, chef for forretningsudvikling i IT-Branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *