Dogme 02 – Transparens

I takt med at digitaliseringen fletter sig dybere og dybere ind i måden vi lever på, vokser ansvaret på de skuldre, der udvikler de digitale løsninger, vi dagligt benytter os af.

I dag er det meste, vi kunne tænke os inden for rækkevidde med ganske få klik.

Og det gælder uanset om vi skal købe nyt tøj, finde vores næste overnatningssted på ferien eller er i dialog med det offentlige.

Men denne bekvemmelighed kommer af og til med en skjult omkostning.

For igennem designs af hjemmesider og apps er det muligt bevidst at påvirke brugere til handlinger, de ikke altid er klar over eller har tænkt ordentligt igennem, før de træffer dem. Noget der i sidste ende kan have store konsekvenser for menneskers liv.

Af den årsag har IT-Branchens bureauledernetværk aktivt valgt at sætte fokus på udviklingen og forpligte sig til at forme en digital fremtid, hvor digitale løsninger tjener mennesket – og ikke omvendt.

I den forbindelse har de udviklet fem dogmer for etisk softwareudvikling, som de anbefaler alle digitale bureauer og udviklingshuse bruger. Dette er det andet dogme.

Aldrig før har vejen fra idé til handling været kortere

Med den dybe integration af digitalisering i vores dagligdag, drejer det sig for digitale bureauer ikke alene om at levere funktionelle og effektive løsninger, men også om at sikre etik og transparens i de digitale produkter og tjenester, der udvikles.

Tankerne bag ‘Dogme 02 – Transparens’ er derfor at skabe en fælles kultur for it-leverandører, hvor man arbejder for, at forbrugere får et tydeligere indblik i, hvordan produkter og digitale tjenester fungerer.

Det betyder, at man bliver bedre til at udvikle løsninger, der tillader brugerne at træffe mere bevidste valg – og i højere grad kan forstå de informationer, de præsenteres for, så det er muligt at navigere i digitale tilbud uden at blive manipuleret.

Det forklarer Jesper Nørding Pedersen, adm. direktør og partner i den digitale konsulentvirksomhed Forte Advice:

”Vi vil gerne gøre op med, at man igennem teknikker som dark-patterns kan gøre det muligt at designe løsninger, som i bund og grund har til formål at påvirke brugere til at træffe beslutninger, som ikke altid er i overensstemmelse med deres oprindelige intentioner.”

Det bevidste klik: Positiv friktion kan være løsningen

Længe har det fra et udviklerperspektiv handlet om at gøre brugerrejsen så kort og gnidningsfri som overhovedet muligt.

Men med den korte afstand, der i dag er fra tanke til handling, kræver det også en målrettet indsats for at sikre, at digitale løsninger fortsat er designet og implementeret med brugerens bedste for øje.

For det er ikke altid tilfældet.

Derfor ser Jesper Nørding Pedersen gerne, at vi i fremtiden arbejder langt mere med et begreb som positiv friktion i udviklingen af apps og brugergrænseflader.

”Positiv friktion er et designvalg, der skaber små bump, eller overvejelsesmomenter, i interaktionen med teknologi. Det giver brugere tid til at tænke sig om før en handling fuldføres, hvilket øger bevidstheden og reducerer impulsive handlinger,” fortæller Jesper Nørding Pedersen og tilføjer:

”Ved at integrere positiv friktion i digitale løsninger, som f.eks. apps der understøtter borgerhjælp, sigter vi mod at fremme et mere ansvarligt og bevidst brug af digitale løsninger, hvor brugeren i højere grad bliver præsenteret for konsekvenserne af deres valg, før de handler.”

Hos Abtion og Forte Advice fravælger man bevidst kunder

Hos Forte Advice har man på baggrund af virksomhedens etiske retningslinjer også taget et valg om helt at fravælge bestemte typer af kunder – og det er til trods for, at det kan koste på bundlinjen.

Men det er en beslutning, de ikke er alene om.

Den samme beslutning har man truffet hos det digitale bureau, Abtion. CEO og partner, Mads Hofman Hansen, begrunder her fravalget af bestemte kunder inden for brancher som kviklån, tobak- og spilindustrien med, at de ofte er baseret på forbrugernes impulsive beslutninger:

”Løsninger til disse brancher hænger i høj grad sammen med måden, man forsøger at sælge sine produkter på. Beslutningen om at tage afstand fra disse brancher er derfor rodfæstet i en bekymring for de sundhedsmæssige konsekvenser, som visse forbrugsmønstre, som f.eks. online spil, potentielt kan føre til.”

”Designet af produkterne hænger i disse brancher meget ofte sammen med, at man fastholder kunder i skadelige forbrugsvaner. Det vil vi gerne tage afstand til – i håbet om at bidrage til en sundere og mere ansvarlig forbrugerkultur,” uddyber Mads Hofman Hansen.

Etiske retningslinjer udvikles sammen med medarbejderne

Beslutningen om at fravælge visse kundetyper hos både Abtion og Forte Advice bunder ikke kun i strategiske overvejelser, men er også dybt forankret i de ansattes personlige værdier og holdninger.

For man lægger hos begge virksomheder stor vægt på sine ansattes meninger og forstår betydningen af at skabe et arbejdsmiljø, der er i overensstemmelse med medarbejdernes personlige værdier.

”Ved at lytte til vores ansatte og tage afstand fra disse brancher, signalerer vi også et klart engagement i at opbygge og vedligeholde et brand, som både nuværende og potentielle medarbejdere kan identificere sig med og stå inde for,” fortæller Mads Hofman Hansen.

Og dette organisatoriske behov er noget Jesper Nørding Pedersen nikker genkendende til. Han forklarer, at man af den årsag hos Forte Advice regelmæssigt afholder interne kurser og workshops i, hvordan man bruger de etiske retningslinjer i udviklingen af sine løsninger.

Her er de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling

Følgende bureauer har allerede skrevet under på de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling:

Hvis du vil vide mere

Den hurtige vækst i produktionen af digitalt indhold kalder på en omgående indsats for at vi som branche tager ansvar for udviklingen.

Bureauledernetværket i IT-Branchen har derfor udarbejdet fem dogmer for etisk softwareudvikling, som de anbefaler, alle digitale bureauer og udviklingshuse bruger.

Download de fem dogmer for ansvarlig softwareudvikling her.

Kunne du tænke dig at læse mere om arbejdet i bureauledernetværket, kan du gøre det her. Og har du spørgsmål til arbejdet, kan du altid kontakte Anne Sofie Josephsen, chef for forretningsudvikling i IT-Branchen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *