Sådan arbejder du med etik i hverdagen

Allerede når du udvikler produkter og services, skal du tænke etik ind i dine processer. For gør du det rigtigt, giver det dig en konkurrencefordel.

Det var konklusionen da Udvalget for den gode brugeroplevelse mødtes til en snak om, hvordan etiske overvejelser bedst muligt bliver en del af danske virksomheders hverdag.

”Du bør starte med at tage brugerne i ed, og skabe et etisk medejerskab sammen med dem, inden du begynder at videreudvikle dine produkter. For det er brugerne, der i sidste ende vurderer, om din etik er i orden,” udtaler Steffen Blauenfeldt Otkjær, formand for Udvalget For Den Gode Brugeroplevelse (UX) og adm. direktør i AKQA Denmark.

Brug etik i hverdagen

”Etikken er blevet vigtigere og vigtigere, når man udvikler nye løsninger. Så uanset om du arbejder med Scrum, Kanban eller mere linære leverancemodeller, bør du indarbejde en fast proces, der har fokus på de etiske konsekvenser af jeres produkt eller service,” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær.

Han anbefaler, at man helt lavpraktisk bruger en fast spørgeramme i idéudviklingsfasen, så man på den måde får indarbejdet en form for etisk quick guide.

Spørgsmålene i en sådan guide kunne f.eks. være:

 • Vil min mor forstå, hvad hun her giver konsensus til, og hvad der sker med hendes oplysninger?
 • Vil du efterlade dette her på en bænk, eller vil det være muligt at misbruge det, hvis det falder i de forkerte hænder?
 • Vil du selv bruge det?

Etik er væsentlig for virksomhedens succes

Respekt for privatliv og individets ret til at kontrollere egne data bliver ifølge Steffen Blauenfeldt Otkjær et af fremtidens vigtigste konkurrenceparametre, så der er god grund til at komme i gang.

Grønne regnskaber, miljørapportering og det at være en grøn virksomhed var for nogle årtier siden noget nyt, som mange virksomheder ikke tog alvorligt. Det gør langt de fleste i dag.

Ikke kun fordi de mest miljøtunge virksomheder skal indberette oplysninger til myndighederne, men også fordi det at være grøn, er det samme som at være samfundsansvarlig, og det efterspørger markedet.

På samme måde vil privacy og etik udvikle sig.

”Digital tillid bliver altafgørende for ens konkurrenceevne. Og jeg er ikke i tvivl om, at dem der arbejder med etik som et samfundsansvar på lige fod med respekt for miljø og menneskerettigheder, er morgendagens vindere.”

Samlet set er Udvalget for den gode brugeroplevelse kommet frem til otte konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med etik i hverdagen:

 1. Tag brugeren i ed som driver af virksomhedens etiske grundholdninger.
 2. Indarbejd et etisk product backlog item i jeres procesværktøj.
 3. Quick test jeres dataetiske overvejelser allerede i idéudviklingsfasen.
 4. Vurder fra start de etiske konsekvenser som jeres produkter og services risikerer at udløse på sigt.
 5. Brug online guides om dataetik – f.eks. Privacykompasset.
 6. Skab en virksomhedskultur der understøtter den enkelte medarbejders etiske værdigrundlag/kodeks.
 7. Fasthold transparens og accept omkring formålet med produktet – fælles ledestjerne.
 8. Foretag et eksternt etisk review.

Er man i tvivl om, hvordan man som virksomhed står i forhold til ens indsamling og behandling af persondata, kan man finde diverse guides på IT-Branchens temahjemmeside om persondata eller gennemføre Erhvervsministeriet gratis online Privacykompass-undersøgelse.