Har du designet en ond algoritme?

I takt med at vi oplever en stigende digitalisering og befinder os i digitale omgivelser i langt højere grad end tidligere, er brugeroplevelsesdesign og dataetik for alvor kommet på agendaen.

Har du designet en ond algoritme

Vi navigerer i langt højere grad end tidligere i en digital infrastruktur. Vi kommunikerer med vores venner og familie i skyen, lytter til musik, arbejder og skaber en stadigt større del af vores identitet via sociale medier. Vores produktivitet og selvpromovering er højere end nogensinde før, men vi efterlader en enorm mængde data om os selv i processen.

Hvordan skal vores digitale samfund strikkes sammen?

Med udviklingen og den stigende anvendelse af nye teknologier, såsom digitale assistenter, maskinlæring, Internet of Things og blockchain, risikerer vi at de underliggende algoritmer, ubemærket udvikler sig skadeligt, fordi de eksempelvis kan forfordele visse befolkningsgrupper. Derfor er der i dag kommet stor fokus på de bagvedliggende dataetiske spørgsmål.

Hvis vi vil leve i et moderne digitalt samfund, hvor borgere og kunder har tillid til algoritmer og tro på privatlivets beskyttelse, kræver det at der bliver sat fokus på dataetik, rettigheder, bæredygtighed, overvågning, transparens og ikke mindst oplysning.

For at sætte fokus på det digitale samfund og digitalisering, der sætter mennesket i centrum, har IT-Branchen allerede for nogle år siden valgt at etablere et udvalg for den gode brugeroplevelse.

Mød medlemmerne af udvalget for den gode brugeroplevelse

Dataetik som grundsten

IT-Branchen er hovedleverandør af de moderne tekniske løsninger, og det er derfor vigtigt at vi gør os nogle dataetiske overvejelser, når vi skaber og anvender nye teknologier. Og netop dataetik er en af de helt store emner, som Udvalget for den gode brugeroplevelse arbejder på at operationalisere.

”I udvalget for den gode brugeroplevelse forsøger vi at inspirere flere virksomheder til at arbejde strategisk med den gode brugeroplevelse og samtidig huske de dataetiske overvejelser. Det gør vi helt konkret ved at skabe erfaringsdeling mellem medlemmerne” siger Steffen Blauenfeldt Otkjær, CEO i AKQA Denmark, og formand for IT-Branchens udvalg for den gode brugeroplevelse. 

Algoritmen bag den gode brugeroplevelse

Kunsten at arbejde strategisk med den gode brugeroplevelse, handler ikke blot om et grafisk interface på en skærm. Det drejer sig i høj grad også om designet af den algoritme, som du ikke kan se, når søgemaskinen viser dig reklamer, baseret på hvad du chattede med din mor om tidligere i dag. Men det er også algoritme-designet der hjælper lægerne med at redde dit liv i en kompliceret operation, eller når store mængder data bruges til at forudsige et udbrud af ebola i Congo.

“Vi har udarbejdet 8 gode råd til, hvordan man kan implementere dataetiske overvejelser i sin hverdag. Og siden da, har vi i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, afholdt workshops med fokus på, hvor det dataetiske arbejde giver mest mening for forretningen. Flere og flere it-virksomheder forholder sig aktivt til hvilke agendaer de fremmer eller modarbejder gennem brug af data,” siger Steffen.

Læs IT-Branchens gode råd til at arbejde med dataetik

Noget af det meste centrale i brugen og udviklingen af nye teknologier er, at digitaliseringen skal ske i menneskets (og planetens) tjeneste. Digitalisering rummer enorme gevinster for både mennesker, virksomheder og klimaet, hvis vi formår at udnytte den rigtigt.

“Der kommer hele tiden nye teknologier, og vores opgave er at sikre at den eksisterende viden om dataetik ikke går tabt, i takt med at vi tager nye værktøjer i brug. Derfor samler vi løbende gode råd og erfaring med den gode brugeroplevelse,” slutter Steffen.

Få styr på den gode brugeroplevelse (UX/CX)

Vil du vide mere?

Synes du at udvalget for den gode brugeroplevelse lyder spændende, og er du interesseret i at vide mere om udvalgets arbejde?