Udvalgets formål

At sætte den gode brugeroplevelse i centrum for digitaliseringen.

Udvalget mener, det skaber bedre løsninger for alle – hurtigere og mere agilt. Udvalget arbejder politisk, juridisk og kommunikativt for at fremme vilkårene for digital udvikling og derved skabe værdi for både det professionelle og private Danmark.

Faste aktiviteter

 • Toneangivende i IT-Branchen: Udvalget vil formulere holdninger til brugeroplevelse, brugerrejse og brugervenlighed bundet op på konkrete løsningsforslag til aktuelle løsninger henvendt til it-erhvervet, journalister og i sidste ende ansvarlige politikere.
 • Guides til det gode udbud: Udvalget vil opstille konkrete anbefalinger til private og offentlige virksomheder som ønsker at skabe en bedre brugeroplevelse i digitale services inspireret af de digitale bureauers tidligere arbejde med guides til private og offentlige udbud. Standardkontrakt til agile udviklingsprojekter: Udvalget vil fortsat administrere ’Standardvilkår for digitale projekter’. Kun gennem de rigtige kontraktforhold kan leverandører af den gode brugeroplevelse arbejde agilt.
 • Case-præsentationer og indlæg: Udvalget vil bidrage til faglige arrangementer for at fremme interessen for den gode brugeroplevelses i IT-Branchens erhvervsdigitaliseringstiltag. Udvalget vil fortsætte UX/digital strategi interview med et af udvalgets medlemmer i Markedsføring, som hver måned stiller spørgsmålet: Hvordan kan vi blive bedre til at levere den gode brugeroplevelse i fællesskab med kunden, både i den private sektor og i den offentlige?
 • Fælles fodslag i dagligdagen: Udvalget vil i fællesskab gå til købere af it-løsninger og tale for at kaste sig ud i agile projekter, som inkluderer effektiv brug af data.

Årets indsatsområder

1.  ”UX/CX in agile” er den helt store udfordring for offentlige og private kunder:

 • Udvalget vil i løbet af 2018 gå i dialog med Kombit og SKI samt relevante myndigheder for at opfordre til mere ”UX/CX i agile” udbud.

2. Synliggørelse af de forretningsmæssige muligheder i den gode brugeroplevelse:

 • Blandt andet gennem 1-2 events om hvordan UX strategisk giver værdi for forretningen. Eventet er tiltænkt projektledere og ledere i små og mellemstore virksomheder.

Hvem er med i udvalget?

 • Steffen Blauenfeldt Otkjær, AKQA – Formand
 • Michael Bach Petersen, Charlie Tango
 • Christian Bo Christensen, CPH digital
 • Christian Ruud, Pentia
 • Claus Sølvsteen, Peytz
 • Nikolaj Gandrup Borchorst, Creuna
 • Elvi Nissen, Trustworks
 • Henrik Sølver, Itera Consulting Denmark
 • Christine Nielsen, Twins Solutions
 • Camilla Just, DXC Technology
 • Emil Frost, 1508
 • Rolf Molich, DialogDesign
 • Ebbe Kusk Nygaard, Microsoft
 • Martin Hinz, Mustache
 • Peter Melvig, Miracle
 • Mette Tang, SAP
 • Sadhia Mengal, Visma Consulting
 • Thomas Pierog, WebCRM
 • Claus Broholm, Foreningen Bankdata
 • Anne-Kathrine Kjær Christensen, Specifii
 • Camilla Feddersen, C:Factor
 • Jakob de Lemos, Eyereply
 • Søren Neergaard Olsen, NNIT
 • Tine Lundby Rasborg, Charlie Tango
 • Angel Kirkegaard, Cabana
 • Sif Neldeborg, ITB