Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX)

Vær med i Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX-udvalget) og få viden og netværk med hjem.

Den gode brugeroplevelse (UX/CX)

Udvalgets formål

Vores formål er at sætte den gode brugeroplevelse (UX), og brugeroplevelsesdesign i centrum for digitaliseringen. Fordi vi mener, at det skaber bedre løsninger for alle – hurtigere og mere agilt.

Vi arbejder politisk, juridisk og kommunikativt for at fremme vilkårene for digital udvikling og derved skabe værdi for både det professionelle og private Danmark. Det handler om at skabe de bedste løsninger med digitalisering i menneskets (og planetens) tjeneste. Læs mere

IT-Branchens UX manifest video

Faste aktiviteter

 • Toneangivende i IT-Branchen: Vi vil formulere holdninger til positiv hensigtsdreven teknologi bundet op på konkrete løsningsforslag til aktuelle løsninger henvendt til IT-erhvervet, journalister og i sidste ende ansvarlige politikere.
 • Guides til det gode udbud: Vi vil opstille konkrete anbefalinger til private og offentlige virksomheder, som ønsker at skabe en bedre brugeroplevelse i digitale services inspireret af de digitale bureauers tidligere arbejde med guides til private og offentlige udbud.
 • Standardkontrakt til agile udviklingsprojekter: Vi vil fortsat administrere “Standardvilkår for digitale projekter”. Kun gennem de rigtige kontraktforhold kan leverandører af den gode brugeroplevelse arbejde agilt.
 • Case-præsentationer og indlæg: Vi vil bidrage til faglige arrangementer for at fremme interessen for den gode brugeroplevelse.
 • Fælles fodslag i dagligdagen: Vi vil i fællesskab gå til købere af IT-løsninger og tale for at kaste sig ud i agile projekter, som inkluderer effektiv brug af data.

Årets indsatsområder

UX/CX in agile, AI og Robotics

 • Udvalget vil i løbet af 2019 gå i dialog med relevante virksomheder og organisationer for at opfordre til mere positiv hensigtsdrevet UX.

Synliggøreles af de forretningsmæssige muligheder i den gode brugeroplevelse.

 • Blandt andet gennem 1-2 events om, hvordan UX strategisk giver værdi for forretningen. Eventet er tiltænkt projektledere og ledere i små og mellemstore virksomheder.

Hvem er med i udvalget?

 • Steffen Blauenfeldt Otkjær, AKQA – Formand
 • Anne-Kathrine Kjær Christensen, Specifii
 • Andreas Iversen, Charlie Tango
 • Camilla Just, DXC Technology
 • Christian Bo Christensen, CPH digital
 • Christian Nørby Johnsen, Dwarf
 • Christina Nielsen, Twins Solutions
 • Claus Sølvsteen, Peytz & Co.
 • Elvi Nissen, Trustworks
 • Louise Vittrup Christensen, 1508
 • Emil Frost Andersen, 1508
 • Frank Thomsen, Magenta
 • Jacob Hvam, Star Denmark
 • Peter Melvig, Miracle A/S
 • Simon Morel, Botsupply
 • Thomas Pierog, WebCRM
 • Thomas Vorgaard, Cabana
 • Tine Rasborg, Publicis Sapient
 • Sif Neldeborg, IT-Branchen