Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX)

Vær med i Udvalget for den gode brugeroplevelse (UX-udvalget) og få viden og netværk med hjem.

Den gode brugeroplevelse (UX/CX)

Udvalgets formål

Vores formål er at sætte den gode brugeroplevelse (UX), og brugeroplevelsesdesign i centrum for digitaliseringen. Fordi vi mener, at det skaber bedre løsninger for alle – hurtigere og mere agilt.

Vi arbejder politisk, juridisk og kommunikativt for at fremme vilkårene for digital udvikling og derved skabe værdi for både det professionelle og private Danmark. Det handler om at skabe de bedste løsninger med digitalisering i menneskets (og planetens) tjeneste. Læs mere

IT-Branchens UX manifest video

Faste aktiviteter

 • Toneangivende i IT-Branchen: Vi vil formulere holdninger til positiv hensigtsdreven brug af teknologi i samarbejde med relevante aktører.
 • Guides til det gode udbud: Vi vil opstille konkrete anbefalinger til private og offentlige virksomheder, som ønsker at skabe en bedre brugeroplevelse og digital service i centrale digitale infrastrukturløsninger med formålet at skabe tillid og digital ansvarlighed som dansk DNA.
 • Case-præsentationer og indlæg: Vi vil bidrage med case-præsentationer og faglige indlæg for at fremme interessen for den gode brugeroplevelse, digital ansvarlighed, tillid, dannelse og dataetik med en design-praktisk tilgang.

Årets indsatsområder

Strategisk brug af UX/CX management samt AI & Robotics

 • Udvalget vil i løbet af 2020 gå i dialog med relevante myndigheder, Dataetisk Råd og virksomheder for at opfordre til bedre digital service med udgangspunkt i tillid og dataetik.
 • Administrere og udbrede “standardvilkår for digitale projekter”. Kun gennem de rigtige kontraktforhold kan leverandører af tillidsskabende god brugeroplevelse lykkes.

Synliggørelse af de forretningsmæssige muligheder i digital ansvarlighed

 • Gennem 1-2 events om hvordan bruger-fokus og tillid giver værdi for forretningen, vil vi vætte fokus på den positive business case.
 • Fremme interessen for den gode brugeroplevelse og dataetisk dannelse, samt udbrede og støtte relevante initiativer som f.eks. Tech Pledge/Tech Løftet og dataetiske værktøjer.
 • Agere inspirationshub i samarbejde med IT-Branchens bureauledernetværk med fokus på samfundets påvirkning af nye teknologiske muligheder.

Hvem er med i udvalget?

 • Steffen Blauenfeldt Otkjær, AKQA – Formand
 • Adam Voigt, 1508
 • Camilla Just, DXC Technology
 • Christian Bo Christensen, CPH digital
 • Christian Nørby Johnsen, Dwarf
 • Christian Ruud, Pentia
 • Christina Nielsen, 42 Digital
 • Claus Sølvsteen, Peytz & Co.
 • Elvi Nissen, Trustworks
 • Frank Thomsen, Magenta
 • Henrik Sølver, Itera
 • Jacob Hvam, Novicell
 • Louise Vittrup Christensen, 1508
 • Peter Melvig, Miracle
 • Rasmus Sanko, Charlie Tango
 • Simon Morel, Botsupply
 • Thomas Pierog, WebCRM
 • Thomas Vorgaard, Cabana
 • Tine Rasborg, Publicis Sapient
 • Charlotte Holm Billund, IT-Branchen
 • Sif Neldeborg, IT-Branchen (barsel)