Business circles

Noget af det, vi er rigtig stolte af i IT-Branchen, er værdien af vores netværk. Grundstammen er alle de topfolk fra små og store danske og internationale it-virksomheder, som er medlem af IT-Branchen.

Deltag i vores business circles

På diverse gå-hjem-møder, ved årsmødemiddagen og på Lederdøgnet har du en unik mulighed for på uformel vis at få nye forretningskontakter også der, hvor man ellers ville have vanskeligt ved at få et møde.

Du kan hurtigt og uformelt få et overblik over, hvem der laver hvad i it-branchen, hvordan de arbejder, og hvor godt de klarer sig.

Det styrker dine muligheder for at finde den rigtige partner, den rigtige salgskanal, den rigtige underleverandør m.v.

Networking styrker din forretning

Gennem netværket kan du få adgang til vigtige, nye samarbejdspartnere på politisk niveau og hos udvalgte kundesegmenter

Netværket rummer også mange personlige gevinster. Man opbygger relationer, der gør det langt nemmere at ringe og få et godt råd hos en direktørkollega, og skulle man en dag få brug for et nyt job, ja så er netværket også vigtigt.

Endelig er sekretariatet i sig selv en “netværks-generator”.

Vi kender utrolig mange branche-folk, og vil ofte kunne give dig et godt råd om, hvem du skal snakke med.

Og skulle det endelig være svært at få døren lukket op, kan vi også hjælpe med det.

Brug IT-Branchen til at “sparke døre ind”.