Vi er lykkedes med vores særlige samfundsrolle

I et gennemdigitaliseret samfund som det danske, har vi en helt særlig rolle som stemme for branchen. Og det seneste halve år har med al tydelighed vist, at vi som brancheforening er lykkedes med at påvirke agendaen.

Vi er lykkedes med vores særlige samfundsrolle

Uanset om man taler om udfordringerne i sundhedsvæsenet, iværksætternes trange kår, den nødvendige grønne omstilling, rigets sikkerhed eller fremtidens teknologier som AI og kvanteteknologi, bliver vores branche nævnt som en af de væsentligste faktorer til at løse udfordringerne.

Den virkelighed skaber ikke bare en masse forretningsmæssige muligheder for vores medlemmer, men giver os også et kæmpe ansvar for, hvordan vores løsninger kan og skal bruges, og hvordan vi skal deltage i samfundsdebatten og påvirke den politiske agenda.

Det ansvar har vi taget på os, og især det seneste halve år har vi set frugten af det gode arbejde, som vores policy boards har lavet.

En branche i politisk medvind

For nyligt kom sundhedsstrukturkommissionen med deres anbefalinger til, hvordan man kan restrukturere hele det danske sundhedssystem, så vi får et mere borgernært og effektivt sundhedsvæsen.

Kommissionens anbefalinger nævner eksempelvis både national implementering af teknologi, forpligtende samarbejde om digitalisering, mere digital sammenhæng på tværs og en national dataplatform som væsentlige elementer, der kan styrke det danske sundhedsvæsen.

Alle budskaber som IT-Branchen tidligere har understreget vigtigheden af, og som nu er blevet en del af anbefalingerne.

Næsten samtidig lancerede regeringen efter fire års ventetid endelig deres iværksætterstrategi. Også her er vi lykkedes med at få stort set alle vores ønsker opfyldt, hvilket vi kan være utroligt stolte over.

Godt arbejde!

Vi oplever også, at den grønne omstilling fylder mere. Måske endnu ikke så meget politisk, som vi kunne ønske, men i hvert fald i erhvervslivet, hvor især grønne indkøbskrav og en større bevidsthed om bæredygtige forsyningskæder gør sit indtog.

Derfor er jeg også glad for, at Policy Boardet for Grøn Omstilling og vores tætte samarbejde med erhvervslivet gennem vores highlevel forum har udmøntet sig i nogle skarpe og konkrete anbefalinger til, hvordan man som virksomhed konkret kan komme i gang med den grønne omstilling.

Nu mangler vi bare at få aktiveret de offentliges grønne indkøb, så de i langt højere grad kommer til at gå foran og bidrage til at skabe en efterspørgsel efter bæredygtige digitale løsninger.

Men også en branche med vigtige opgaver foran sig

Manglen på arbejdskraft har været en udfordring for branchen i mange år. Hele 63,0% af it-virksomhederne siger, at kompetencemangel er den største barriere for vækst. Så det er bestemt et område, der optager vores medlemmer.

Vi har da også kæmpet bravt for at forhindre, at kandidatreformen kom til at betyde endnu færre it-specialister. Desværre uden at komme helt i mål.

Reformen betyder, at der frem til 2029 bliver plads til 10% færre studerende på uddannelserne, hvilket ifølge IDA betyder 800 færre optaget på tek/nat om året, hvis de brede universiteter fordeler deres reduktion ligeligt på uddannelserne.

Vores opgave er nu at sørge for, at det går mindst muligt ud over it-uddannelserne, da efterspørgslen efter it-specialister kun vil stige i fremtiden.

Men det er ikke kun på uddannelsesfronten, vi blander os i debatten.

Om det handler om truslen fra cyberangreb fra andre lande, børns færden på nettet, brugen af AI eller Danmark som førende kvantenation, så er det vigtigt, at vi som branche har en holdning, kan nuancere debatten og tør tage ansvar. For det handler branchefællesskabet også om.

Faglig tyngde og relevans giver flot medlemsfremgang

I første halvår har vi allerede afholdt over 60 velbesøgte events og webinarer, hvilket vi kan være stolte af.

For vi er både lykkedes med at lave events om de helt forretningsdrevne ting, som f.eks. hvordan man optimerer sine SaaS-produkter eller bruger AI i sin tilbudsskrivning.

Men vi fik også diskuteret Danmarks digitale ambitioner med en lang række politikere på vores årsmøde for slet ikke at tale om den brede folkelige debat mange af vores medlemsvirksomheder var med til at skabe på årets folkemøde.

Alt det viser for mig, at vi ikke bare evner at samle branchen i bredden – Store som små. Det viser også, at de events vi afholder, den rådgivning vi kan tilbyde medlemmerne samt den enorme påvirkning vi er lykkedes med, er noget rigtigt mange it-virksomheder, vil være en del af.

Vi er da også lykkedes med at fortsætte væksten, og vi har i 1. halvår fået næsten 100 nye medlemmer.

Så tak for opbakningen, for at tage medansvar og styrke vores fælles netværk – Og velkommen til de mange nye medlemmer! En særlig stor tak skal lyde til IT-Branchens sekretariat for et meget ambitiøst og veludført første halvår.

Jeg håber, I får en god sommer, hvor I har tid til at komme ned i gear og lade batterierne op. For jeg er sikker på, at der også venter os et aktivt 2. halvår af 2024.

God sommer!

Kathrine Forsberg
Forperson for IT-Branchen og adm. direktør i Atea Danmark

1 svar

 1. Sommerhilsnen fremhæver gentagne gange, hvor succesfuld branchen og virksomhederne er blevet i at påvirke den politiske dagsorden og opnå deres ønsker.

  Det skaber et billede af en branche, der er optaget af at rose sig selv i stedet for at adressere reelle udfordringer og ansvar.

  Man mangler at reflektere over de områder, hvor der stadig er plads til forbedring, såsom at sikre flere it-uddannede gennem dialog med politikere og at skabe et mere inkluderende arbejdsmarked for seniorer og unge nyuddannede.

  Ved at fokusere så ensidigt på egne succeser risikerer branchen at overse vigtige aspekter af samfundsansvar og en bæredygtig udvikling.

  Det er vigtigt, at virksomheder og brancheforeninger ikke kun fejrer deres egne bedrifter, men også erkender og adresserer de områder, hvor der stadig er behov for sikre en mere holistisk og ansvarlig tilgang til samfundsengagement og udvikling.

  Blandt virksomhederne bør der tages et større ansvar for de digitale løsninger i højere grad er sikre, standardiserede og åbne. Naturligvis skal en virksomhed tjene penge – men ikke for enhver pris – hvor man ser katastrofe projekter der er for ringe og de deltagende virksomheder ikke tager et med ansvar for manglende viden, ledelse og styring.

  Samlet set bør virksomheder ikke kun fokusere på deres egne interesser, men også på at bidrage konstruktivt til samfundet ved at tage ansvar for at sikre en bæredygtig digital udvikling og et inkluderende arbejdsmarked for alle aldersgrupper.

  Derfor er det vigtigt, at virksomhederne og især brancheforeningen erkender deres ansvar for at fremme diversitet og inklusion på arbejdspladsen samt for at sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer og incitamenter til at uddanne flere it-specialister. På den måde kan virksomheder bidrage til at imødekomme den stigende efterspørgsel efter it-kompetencer og samtidig styrke samfundets digitale udvikling på en bæredygtig måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *