Færre uddannelsespladser er et frontalt sammenstød med virkeligheden

Udmeldingen, om at der skal 10% færre studerende på uddannelserne, kolliderer frontalt med virkeligheden og de udfordringer, som vores samfund står overfor i fremtiden.

Færre uddannelsespladser er et frontalt sammenstød med virkeligheden

Helt konkret betyder aftalen, at der frem til 2029 bliver plads til 10% færre studerende på uddannelserne. Det svarer til en nedgang i optaget på i alt 2.700 studerende – nedskæringen vokser med 580 studerende, i forhold til hvis reduktionen havde været otte procent, som oprindeligt var planen.

En beslutning der gør, at der fremadrettet uddannes langt færre af dem, der skal være med til at bygge fremtidens velfærdssamfund.

”Aftalen vil betyde markant færre it-specialister i fremtiden. Det kolliderer frontalt med den teknologisk udvikling, der hamrer derud af og et arbejdsmarked, der allerede i dag kæmper om de alt for få højtuddannede it-folk,” siger Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

Det var en del af den oprindelige politiske aftale, at der skulle tages hensyn til beskæftigelsen og dermed behovet på arbejdsmarkedet. Men det er ikke sket, og det anser IT-Branchen for at være en katastrofe.

”Regeringen og aftalepartierne har valgt med åbne øjne at køre over for rødt og direkte ind i et sammenstød med virkeligheden, når antallet af it-uddannelsespladser skal reduceres imens behovet for it-specialister er akut og stigende,” siger Mette Lundberg.

63% af de danske it-virksomheder fortæller at manglen på it-kompetencer er den største barriere for vækst. Og hver 3. måtte sige nej til ordrer og opgaver, mens 2 ud af 5 udskød videreudvikling og innovation, fordi de ikke kunne skaffe de rigtige it-kompetencer.

”Aftalen gør Danmark fattigere på den lange bane. Vi konkurrerer som højteknologisk land på et globalt marked, og allerede i dag går det ud over innovationen i de danske virksomheder, at vi ikke kan få de specialister, som der er behov for. Det er skuffende. Det går stik imod, hvad vi har kæmpet og argumenteret for i årevis,” udtaler Mette Lundberg.

IDA har beregnet at resultatet kan blive 800 færre optaget på tek/nat om året i 2025-29, hvis de brede universiteter fordeler deres reduktion ligeligt på hovedområder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *