IT-Barometer

Find rundt på vores talunivers via nedenstående navigationsbar.

IT-Branchen tager hvert år temperaturen på den danske it-branche ved at stille en række spørgsmål til sine medlemsvirksomheder.

Vi har her samlet nogle af de vigtige resultater fra IT-Barometeret gennem årene.

Resultaterne fra IT-barometer 2024

Næsten to ud af tre ser manglen på kompetencer, som den største vækstbarriere for it-branchen i Danmark i 2024, hvilket passer meget godt med den reelle og kommende efterspørgsel.

Lige nu anslås det, at der akut mangler over 7.000 it-specialister i it-branchen, og om blot seks år forudsiger IRIS Group og HBS Economics for Danske Gymnasier og Ingeniørforeningen IDA, at der vil mangle op mod 22.000 it-folk.

32% af virksomhederne oplyser da også, at de helt har måtte opgive at besætte it-stillinger indenfor de seneste 12 måneder, da der slet ikke var ansøgere til dem.

Mere end hver tredje virksomhed fortæller, at de måtte sige nej til ordrer og opgaver, mens 40% måtte udskyde videreudvikling og innovation, fordi de ikke kunne finde de rette kompetencer til det.

Stigende omkostninger og mangel på kapital udfordrer branchen
Mangel på kompetencer er ikke den eneste barriere for vækst i it-branchen. Øgede omkostninger og mangel på kapital er også store udfordringer ude hos de danske it-virksomheder. Næsten hver 3. siger, at omkostningerne er med til at stoppe væksten, mens hver 4. siger, at manglen på kapital er en udfordring for it-erhvervet.

Mens de stigende omkostninger har holdt sig på samme niveau siden 2023, så er jagten på kapital blevet et mere udtalt problem i 2024. Hvor det sidste år var 19,9% af virksomhederne, der så manglen på kapital som en barriere for vækst, er det nu 23,8%.

Allerede i 2022 så man de første tegn på, at investeringerne i danske tech-virksomheder tog et dyk. Her faldt fintech-investeringerne fra 9,5 mia. kr. til 3,1 mia. kr. på bare et år. Og det fald ser ikke ud til at være stoppet i 2024, hvilket bekymrer IT-Branchen.

Softwareudviklere er stadig i høj kurs
Det er stadig kompetencer indenfor softwareudvikling & programmering samt sikkerhed & compliance, der er højest efterspørgsel efter i branchen. Men stort set alle kompetenceområder har oplevet et fald i forhold til 2023.

Eneste område med stor vækst, er i forhold til salgs- og marketingfolk, hvor efterspørgslen er steget fra 19,0% i 2023 til 27,9% i 2024.

Flere offentlige kunder stiller grønne krav
To ud af fem offentlige kunder tillægger grønne krav og kriterier væsentlig betydning for deres endelige valg af it-løsninger. Hos erhvervskunderne er det kun 37,8%, der tillægger grønne krav væsentlig betydning, når de køber ind hos it-leverandørerne.

Virksomhederne implementerer NIS2 i blinde
2 ud af 3 it-leverandører forventer at blive omfattet af NIS2 på en eller anden måde. Men hver 3. ved ikke, hvad kravene kommer til at betyde for dem, og over halvdelen efterspørger officielle vejledninger.

Brugen af AI er eksploderet
I 2023 kunne Danmarks Statistik melde, at blot 15% af danske virksomheder anvendte kunstig intelligens. Under et år efter, melder 81,1% at de nu bruger AI i det daglige arbejde.

De fleste bruger AI i forbindelse med tekstassistance (861%) og informationssøgning (78,3%). Men en stor del af it-branchen (41,9%) bruger også kunstig intelligens når de laver softwareudvikling.

Til gengæld er der ikke mange, der frygter, at kunstig intelligens vil tage jobs i virksomheden (8,8%). Langt de fleste mener, at der dog vil være brug for andre faglige profiler og kompetencer (50,9%).

Diversitet er ikke på agendaen i mange virksomheder
Næsten halvdelen (46,5%) af de danske it-virksomheder har ikke konkrete indsatser vedrørende diversitet. Dem der har, har det hovedsageligt indenfor køn, alder og etnicitet.

Spørger man virksomhederne, har blot 18,1% diversitet som et strategisk fokusområde med specifikke KPI’er. Hver 5. har udarbejdet generelle politiker for området, men har ingen specifikker KPI’er.


Siden 2011 har IT-Branchen årligt gennemført IT-Barometret. Nedenfor præsenteres nogle udvalgte resultater og det er desuden muligt at dykke ned i diverse årgange af IT-Barometret.

De største barrierer for vækst:

Mangel på kompetencer er den altoverskyggende barriere for vækst blandt de danske it-leverandører.

I 2023 angav 71,4% af it-leverandørerne at manglen på kompetencer er en af de største vækstbarrierer for erhvervet. I 2022 var det 84, 7% af it-leverandørerne, der oplevede at manglen på de rette it-kompetencer var en stor barriere for væksten.

Mangel på kapital og det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark opleves af cam hver 5. virksomhed som en af de største hindringer for at øge væksten i it-erhvervet i Danmark.

Udfordringer med at besætte stillinger

I 2023 opgav 46,8% helt at besætte ledige it-stillinger, da der ikke var ansøgere til dem. I 2022 var det mere end halvdelen (54,5%) af virksomhederne som opgave at besætte stillinger.

Konsekvenser af mangel på medarbejdere

Mangel på de rette kompetencer har store økonomiske konsekvenser for virksomhederne. I 2023 måtte 36,5% af it-leverandørerne sige nej til ordrer og opgaver, mens 34,1% måtte udskyde videreudvikling og innovation, fordi de ikke kunne finde de rette kompetencer til det.