It gør en bæredygtig fremtid mulig

It gør en bæredygtig fremtid mulig

Vi lever i en verden i konstant forandring, ressourcer bliver knappe, miljøet ændrer sig og den digitale transformation forandrer virksomheder og samfund. Det betyder, at virksomheder i dag må tænke i nye og bæredygtige retninger.

5 anbefalinger til bæredygtigt indkøb

Virksomheder og offentlige institutioner har voksende fokus på bæredygtighed, når de køber it-løsninger. Derfor har IT-Branchen lavet fem anbefalinger til bæredygtigt indkøb, som it-virksomheder kan dele med deres kunder.

Miljømærkning

Et miljømærke er noget, som skal kommunikeres direkte til kunden, og som giver denne en mulighed for at tage miljøbevidste valg.

Producentansvar

Producentansvar indebærer, at producenterne er ansvarlige for at indsamle og tage sig af kasserede produkter.

Miljøkrav ved offentlige indkøb

Den Europæiske Kommission har defineret miljøtilpassede offentlige indkøb som en procedure for de offentlige myndigheders indkøb af varer, tjenester og opgaver med ringere miljøpåvirkning igennem hele livscyklussen, og som sammenlignet med de varer, tjenester og opgaver, som ellers skulle have være indkøbt, har samme primærfunktion.

Kemiske stoffer og materialer

Information om varers indhold af kemiske stoffer har til formål at skabe forudsætninger for risikoreduktion. Det sker ved, at alle produktions- og håndteringsled får tilstrækkeligt med information for at kunne bidrage til udvikling af produkter i overensstemmelse med miljølovgivning.

Lovgivning

Den danske miljølovgivning er primært samlet i miljøbeskyttelsesloven, men der er også andre love, som har betydning indenfor miljøområdet. Desuden påvirker EU´s miljøbestemmelser os i Danmark.