Miljøkrav ved offentlige indkøb

Den Europæiske Kommission har defineret miljøtilpassede offentlige indkøb som en procedure for de offentlige myndigheders indkøb af varer, tjenester og opgaver med ringere miljøpåvirkning igennem hele livscyklussen, og som sammenlignet med de varer, tjenester og opgaver, som ellers skulle have være indkøbt, har samme primærfunktion.

Kemiske stoffer og materialer

Information om varers indhold af kemiske stoffer har til formål at skabe forudsætninger for risikoreduktion. Det sker ved, at alle produktions- og håndteringsled får tilstrækkeligt med information for at kunne bidrage til udvikling af produkter i overensstemmelse med miljølovgivning.

Lovgivning

Den danske miljølovgivning er primært samlet i miljøbeskyttelsesloven, men der er også andre love, som har betydning indenfor miljøområdet. Desuden påvirker EU´s miljøbestemmelser os i Danmark.