Kemiske stoffer og materialer

Information om varers indhold af kemiske stoffer har til formål at skabe forudsætninger for risikoreduktion. Det sker ved, at alle produktions- og håndteringsled får tilstrækkeligt med information for at kunne bidrage til udvikling af produkter i overensstemmelse med miljølovgivning.

Leverandører af produkter og tjenester er ansvarlige for at al relevant lovgivning overholdes. Produkterne er blandt andet underlagt krav om produktets elektriske sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), forbindelse til telefonnettet, kemisk indhold mm.

1. Hvordan har branchen arbejdet med at nedtrappe farlige stoffer i deres produktion?
2. Hvorfor udskifter man ikke bare de stoffer, som stadig anses som farlige for miljøet?
3. Hvilke stoffer undersøges af lovgiverne i øjeblikket?
4. Hvordan kan kunderne vide, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt?

1. Hvordan har branchen arbejdet med at nedtrappe farlige stoffer i deres produktion?

Siden midten af 90´erne har de fleste medlemsvirksomheder ikke længere anvendt flammehæmmere, som tilhører familierne PBB og PBDE – stoffer som EU senere forbød i 2006 med det såkaldte RoHS-direktiv (læs mere under Lovgivning).

Andre stoffer som branchen udfasede var bly, kviksølv og cadmium i batterier samt visse chlorparaffiner. Siden 2010 har også en aktiv nedtrapning af kviksølv i fladskærme været i gang (både i bærbare computere og i TV-apparater).

Mange virksomheder leder nu intensivt efter gode alternativer til phthalater (blødgørere). En del virksomheder har endda, til gavn for markedet, besluttet at mindske deres brug af PVC i både produkter og emballagemateriale.


2. Hvorfor udskifter man ikke bare de stoffer, som stadig anses som farlige for miljøet?

Når kemiske stoffer skal udskiftes eller erstattes kræver det stor forsigtighed fordi det nye stof, substitutten, muligvis er utilstrækkeligt undersøgt når det kommer til dets miljømæssige karakteristika. 

Introduktionen af nye stoffer kræver med andre ord omfattende undersøgelser. Desuden skal substituttens tekniske egenskaber være mindst lige så gode som det stof den erstatter.


3. Hvilke stoffer undersøges af lovgiverne i øjeblikket?

Først og fremmest vil de kemiske stoffer på kandidatlisten til EU´s kemikalieforordning REACH blive undersøgt.

Man kan finde dem på echa.europa.eu.
(Læs mere under Lovgivning)


4. Hvordan kan kunderne vide, hvad der er farligt og hvad der ikke er farligt?

Det absolutte flertal af kemiske stoffer i IT- og telekommunikationsprodukter er kemisk bundne i produkternes forskellige dele, fx. i plastikdele og de udgør derfor ikke nogen risiko, når de anvendes.

Det har producenten et lovmæssigt produktansvar for. Risici for mennesker og miljø kan foreligge, hvis affaldet fra disse produkter ikke behandles i henhold til gældende forskrifter.

Branchen har også en standardiseret, international miljødeklaration, hvormed vi kommunikerer miljøinformation vedrørende produkternes indholdsstoffer, energiforbrug ogmiljøpåvirkning.

Læs mere om dette på www.ecma-international.org

Opdateret 27.10.2014