Energi og energieffektivitet

Energi og energieffektivitet er en vigtig del når det kommer til IT- og telekommunikationsprodukters miljøbelastning.

Ifølge svenske beregninger fra KTH står IT-sektoren for ca. 3 % af den globale CO2-CO2-emission, hvis man ser på hele livscyklussen (fremstilling, drift, vedligeholdelse og afvikling/genanvendelse).

Til sammenligning kan man nævne, at den kommercielle luftfarts brændstofforbrug fører til ca. 2 % af den globale CO2-CO2-emission (gods og militærflys brændstofforbrug samt resten af livscyklussen er ikke medregnet). En stor del af IT-sektorens miljøbelastning udgøres af elforbruget under selve driftsfasen.

For mere information kan du læse rapporten af GeSI, “SMARTer2030 – ICT Solutions for 21st Century Challenges”.

1. Hvad er energi?

“Energi” er en fysisk størrelse. Energi er noget som medfører forandring, bevægelse eller en eller anden form for udført arbejde. I daglig tale plejer man at bruge ordet energi som et samlebegreb for mange forskellige energibærere og begreber. Nogle kendte energibærere er elektricitet, olie, benzin, kul og fjernvarme. Kendte energikilder er vindkraft, vandkraft, solceller m.m.

I den politiske debat er de økonomiske omkostninger og konsekvenser for miljøet ved forskellige typer af energiforbrug et evigt tilbagevendende emne.” (Kilde: Wikipedia)


2. Hvad er energieffektivitet?

Energieffektivitet er det arbejde som et produkt, vare eller tjeneste udfører sammenholdt med den energi, som er nødvendig for at udføre arbejdet.

Der findes mange forskellige måder at beregne effektivitet, men normalt gør man brug af en tilgængelig kilde af energi og målretter energien mod en såkaldt kvantificerbar (målbar) nytte. Det kan være liter/km benzin (til en bil), KwH/kvadratmeter (til et hus), Gb/kWh (for noget IT-udstyr) etc.

Sammenfattende kan man sige, at der findes mange måder at beregne effektivitet, og det er uhyre vigtigt at vide, hvilke kilder og infomationer man anvender, når man udfører og gør rede for beregninger, specielt hvis man vil sammenligne effektiviteten mellem forskellige produkter.


3. Findes der lovgivning, som stiller krav til IT- og telekommunikationsprodukters energiforbrug og energieffektivitet?

EU´s såkaldte direktiv om miljørigtigt design indeholder mindstekrav så man kan beregne forskellige produkters højest tilladte energiforbrug. (Læs mere under “Lovgivning“).

Der findes krav for TV’er, stand-by forbrug, enkle tv-dekodere og eksterne strømforsyninger. Der vil blive føjet flere nye produktkategorier til listen de kommende år.


4. Findes der frivillige initiativer, som fører til mere effektive IT- og telekommunikationsprodukter eller miljøer som fx. datacentre?

Ja, der findes et relativt stort antal frivillige initiativer. I EU findes der en såkaldt “Code of Conduct” (CoC) for blandt andet bredbåndskommunikationsudstyr, set-top-bokse og datacentre. Læs mere på Kommissionens hjemmeside.

Desuden findes der en såkaldt “Voluntary Agreement” (VA) mellem EU og IT- og telekommunikationsindustrien vedrørende opladere til mobiltelefoner og printerprodukter.

Standardiseringsorganisationer såsom ETSI (for telekommunikationssektoren) skriver i dag også standarder, som gælder for energiforbrug. Læs mere under “Lovgivning”.

GreenGrid” er et andet almennyttigt initiativ på globalt niveau mellem det private og det offentlige, som har til sigte at øge ressourceeffektiviteten i blandt andet datacentre.


5. Hvad er energieffektivitetsmærkningen “Energy Star”?

ENERGY STAR® er en amerikansk energieffektivitetsmærkning, som har eksisteret siden 1992.

Bag mærkningen står de amerikanske miljømyndigheder, som svarer til Miljøstyrelsen (Environmental Protection Agency, EPA).

Målet er at sænke energiforbruget for produkter, og samtidig at sikre forbrugerne lavere omkostninger.

Du finder mere information på energystar.gov.

Den europæiske pendant er ENERGY STAR Europe, som har eksisteret siden 1999. Læs mere om det på eu-energystar.org.