5 anbefalinger til bæredygtigt indkøb

Virksomheder og offentlige institutioner har voksende fokus på bæredygtighed, når de køber it-løsninger. Derfor har IT-Branchen lavet fem anbefalinger til bæredygtigt indkøb, som it-virksomheder kan dele med deres kunder.

Stat, regioner og kommuner i Danmark køber ifølge Miljø- og Fødevareministeriet ind for omkring 290 milliarder kroner om året og private virksomheder for et endnu større beløb.

Flere og flere af disse indkøbere er blevet opmærksomme på, at bæredygtighed bør være en væsentlig parameter i deres udvælgelsesproces.

Bl.a. ved vi, at SKI og Københavns Kommune fremover vil lægge større vægt på bæredygtighed i deres udbudsprocesser, og at man i sidste ende kan blive fravalgt, hvis man som leverandør ikke lever op til deres krav til eksempelvis energieffektivitet eller ansvarlig leverandørstyring.

”Både offentlige og private indkøbere har i stigende grad fokus på bæredygtighed når de vælger it-leverandører. IT-Branchen vil gerne støtte op om den udvikling, og derfor har vi lavet en række anbefalinger til bæredygtigt indkøb, som kan guide dialogen mellem it-leverandører og kunder,” siger Louise Koch, formand for IT-Branchens bæredygtighedsudvalg og Corporate Sustainability Director for Europa, Mellemøsten & Afrika hos Dell EMC.

Fem klare anbefalinger til bæredygtigt indkøb

I samarbejde med både offentlige og private kunder har IT-Branchen udviklet fem anbefalinger, som kan hjælpe indkøbere af it med at stille øgede krav til bæredygtighed, når de udvælger leverandører og løsninger.

Det er der kommet følgende fem centrale anbefalinger til indkøbere ud af:

 1. Deltag i markedsdialog
  Det giver mulighed for både at være opdateret med viden om den nyeste teknologi på markedet, og at kunne stille realistiske og relevante mål.
 2. Stil krav til ansvarlighed i leverandørkæden
  Ved at følge målrettet op på evalueringen af opfyldelseskriterierne sikrer du, at leverandøren fortsat er i overensstemmelse med de stillede krav i forbindelse med indkøbet.
 3. Brug internationale standarder og eco-labels
  Brugen af relevante internationale mærkninger eller tilsvarende kriterier giver et enkelt og relevant sammenligningsgrundlag, som sparer tid og sikrer nem opfølgning.
 4. Anvend et klart og fair vurderingsgrundlag med vægt på bæredygtighed
  Et klart vurderingsgrundlag kan for alle parter medvirke til at skabe forståelse, spare tid og sikre fair konkurrence. Differentierede og vægtede krav fremmer bæredygtighed i indkøb.
 5. Bæredygtighed er et fælles ansvar
  At skabe en balanceret tilgang til bæredygtighedskrav som går begge veje, sikrer fælles øget engagement og et stærkere samarbejde.

”Vi håber, at vi med anbefalingerne kan skabe afsæt for en styrket dialog mellem kunder og it-leverandører, som kan skabe et markedstræk for mere bæredygtige it-løsninger og dermed fremme en bæredygtig og socialt ansvarlig omstilling af vores samfund,” udtaler Louise Koch.

Hent vores anbefalinger her (pdf.)

IT-Branchens 5 anbefalinger til bæredygtigt indkøb af IT

Hvis du vil vide mere

Her kan du læse mere om IT-Branchens anbefalinger til bæredygtig indkøb og om udvalgets arbejde generelt.

Se også Udbudsportalen Den Ansvarlige Indkøber for eksempler på specfikke kriterier, som kunder kan stille til social og miljømæssig bæredygtighed i indkøb.

Du er naturligvis mere end velkommen til at kontakte Sif Neldeborg, sne@itb.dk, hvis du vil have yderligere information eller er interesseret i at vide mere om udvalgets arbejde.

Læs mere om hvordan it-virksomheder kan bidrage til den bæredygtige omstilling i ”Systemtransformation – How digital solutions will drive progress towards the sustainable development goals” fra Global e-Sustainability Initiative (GeSi) samt Advisory Board for cirkulær økonomis anbefalinger til regeringen.