Bæredygtighed kræver nyt perspektiv

Hvis virksomheder vil gøre en reel forskel når det kommer til bæredygtighed, kræver det, at vi gentænker bæredygtighedskonceptet, som vi hidtil har kendt det.

At arbejde med bæredygtighed er en integreret del af det at være virksomhed i dag, og det er der en god grund til. Rapporter viser nemlig, at markedet for bæredygtighed vil have en værdi på godt 60 milliarder kr. årligt i 2030. Det kan derfor godt betale sig at tænke i bæredygtige retninger.

”Stort set alle virksomheder arbejder i dag med bæredygtighed i en eller anden form, men mange arbejder med det som en løsrevet del af forretningen og behandler det som klassisk CSR, som ikke har en forretningsmæssig og økonomisk værdi for virksomheden. Vi bør derfor se på bæredygtighed fra en ny og mere kommerciel vinkel, som er tæt forbundet til ens kerneforretning,” udtaler Sofie Wedel Heilskov, Sustainability Lead hos Telia Company og fortsætter.

”Men at arbejde med bæredygtighed er ikke gratis, og det skal derfor kunne betale sig for virksomheder at sætte fokus på bæredygtighed. Bæredygtighedsinitiativerne skal kunne være med til at skabe en reel finansiel eller kulturel værdi for virksomheden, da det ellers bliver svært at prioritere det i den grad det bør prioriteres, hvis vi skal nå klimamålene.”

Sofie Wedel Heilskov, der til hverdag arbejder som Sustainability lead hos Telia Company, er netop blevet valgt som ny formand for IT-Branchens Bæredygtighedsudvalg, og Sofies visioner for udvalget er klare: Bæredygtighedsarbejdet som vi kender det skal ses fra et nyt perspektiv.

Kom bag om bæredygtighedsudvalget og dets visioner

Bæredygtighed er en kontinuerlig proces

Bæredygtighedsudvalget vil det kommende år arbejde på at italesætte, hvordan man som virksomhed kan arbejde målrettet på at opbygge en bæredygtighedsstrategi som også stemmer overens med virksomhedens overordnede forretningsstrategi og identiet.

”Virksomheders bæredygtighedsindsats kræver mere end flotte CSR-rapporter. Hvis man vil have succes, kræver det først og fremmest, at de bæredygtighedsinitiativer man udvælger bliver forankret strategisk i toppen. Når ledelsen har taget ejerskab og er kommet med om bord, er næste skridt at få resten at virksomheden med. Det kræver et stort kulturarbejde, og man bør huske på, at en kulturændring ikke bare sker fordi ledelsen siger det. Det er en kontinuerlig proces, som man løbende må arbejde med,” udtaler Sofie Wedel Heilskov.

At forankre bæredygtighed på strategisk niveau i ens virksomhed har potentiale til at give store gevinster, men det kan også være svært at vide hvor man skal starte, og hvordan man helt praktisk kommer i gang.

Derfor afholder IT-Branchens bæredygtighedsudvalg i samarbejde med forskellige case-virksomheder løbende videndelingsevents, hvor virksomheder har mulighed for at lære fra hinanden og dele både de gode og dårlige erfaringer.

Få den bæredygtige business case til at gå op

Positive impact bliver fremtiden

Potentialet i at forankre bæredygtighed strategisk i virksomheden er dog ikke det eneste fokus for bæredygtighedsudvalget det kommende år.

Udvalget vil bl.a. også arbejde målrettet på, at italesætte hvordan virksomheder i takt med at klimaagendaen udvikler sig må forberede sig på, at bæredygtighed i fremtiden ikke længere blot vil handle om ”zero impact” men også ”positive impact”.

”Regeringens klimamål er ambitiøse og nødvendige, men vi bliver også nød til at indse, at klimaagendaen kun vil tage til de kommende år. Inden længe vil det ikke være nok blot at være CO2 neutral. Virksomheder bliver nød til at arbejde mod ikke kun at ’nulstille’ deres CO2, men må arbejde på også at vende om på ligningen, så de faktisk har en positiv indvirkning på omverdenen,” slutter Sofie Wedel Heilskov.

Derudover arbejder udvalget også fortsat målrettet på at fremme bæredygtigt indkøb som tidligere har resulturet i udarbejdelsen af 10 anbefalinger til bæredygtigt IT.

Vær med til at drive den bæredygtige agenda

Kontakt Sif Neldeborg for mere viden om bæredygtighedsudvalgets arbejde, vores arbejde med bæredygtigt indkøb eller vores næste events om den bæredygtig business case.