Lav en interessentanalyse

En interessentanalyse handler kort forklaret om at identificere hovedinteressenterne i et projekt og vinde dem over på ens side.

Interessentanalyser bruges til at identificere vigtige personer og målgrupper i forhold til deres attitude og vigtighed for et projekt, inden det går i gang.

På den måde kan man få lagt en detaljeret plan for, hvordan man skal flytte de pågældende personer eller målgrupper.

Vurder attituden og vigtigheden overfor projektet

Alle projekter vil have en række interne og eksterne interessenter, som kan påvirke projektets målsætning og succes.

Det er derfor vigtigt, at man for hver gruppe og måske helt ned til enkeltpersoner vurderer, hvor vigtige de er for selve projektet, hvad deres attitude er overfor projektet lige nu, og hvor man gerne vil have flyttet dem hen.

En enkel metode er at opdele interessenterne i dem, der er positivt stemt overfor projektet (ambassadører eller folk der har accepteret projektet), neutrale (dem der er lidt ligeglade) og dem der er negativt stemte overfor projektet (modstandere eller dem der har resigneret).
Interessentanalyse
Har den pågældende interessentgruppe stor betydning for at man kan nå sit mål (står højt på y-aksen i ovenstående), så er det vigtigt, at deres attitude også er positivt (står langt til højre på x-aksen).

Har interessentgruppen lille betydning for succesen, er det til gengæld begrænset, hvor meget tid man skal bruge på dem.

Et eksempel

Et eksempel kunne være, at man efter en årrække med succesfulde salg til små og mellemstore kunder, har udviklet en ny løsning til større kunder og med et forretningsønske om at sælge løsningen til 30 større kunder i år.

I den forbindelse identificerer man virksomhedens egen salgsafdeling som meget vigtig for forretningsmålet. Man ved dog også, at salgsafdeling nok ikke ønsker at ændre deres salgstilgang, da den over flere år jo har virket med stor succes overfor de små og mellemstore kunder.

Så man vil helt sikkert møde modstand internt, men har behov for at flytte afdelingen ganske markant mod at blive ambassadører for projektet, hvis man skal nå målet om et salg til 30 større kunder i år.

Samtidig ved man, at de større kunder stadig ikke ser virksomheden som en potentiel leverandør, da man er kendt for at levere til mindre innovative kunder, mangler store referencekunder og ikke har fået tilrettet sin salgspitch overfor det nye segment af storkunder.

Også her har man derfor behov for at flytte dem fra rød til grøn, hvis man skal få succes.

Sidst men ikke mindst ligger der en gruppe journalister, som ikke kender til virksomhedens nye satsning, og som grundlæggende nok er lidt ligeglade med den nye strategi.

De er måske ikke super vigtige for at kunne nå forretningsmålet, men de kan være en værdifuld målgruppe, hvis man får dem mere positivt stemte og vidende om de nye løsninger. Så trods alt værd at bruge lidt tid på i sin kommunikation.
Interessentanalyse
Bare ved at tegne disse ting ind i en interessentanalyse får man en klar indikation af, hvor der især skal sættes ind kommunikationsmæssigt og dermed, hvad der skal fylde noget i ens kommunikationsstrategi.

Download vores værktøjer

Vi har samlet ovenstående interessentanalyse på ét slide og som .pdf, så du bare kan downloade det og begynde at bruge det.

Download interessentanalysen som PowerPoint.
Download interessentanalysen som .pdf.
Du kan også downloade vores samlede værktøjskasse til at udarbejde en kommunikationsstrategi som Word-dokument.