Beslut dig for dine kommunikationskanaler og aktiviteter

Alt efter hvad du vil opnå, og hvilken målgruppe du vil påvirke, skal du vælge de helt rigtige indsatser og kanaler til dette. Her er kommunikationstrappen et rigtigt godt værktøj.

Når man kommunikerer, er der en bestemt form for hierarki mellem de forskellige kommunikationsformer, som bedst kan gengives som en slags trappe.

Ideen med at bruge en trappe er, at det understreger, at man bliver nødt til at tage ét skridt ad gangen, og at jo højere man går op ad trappen, jo mere kraftfuld bliver effekten af ens kommunikation.

Kommunikationstrappen

Sådan fungerer kommunikationstrappen

Hvis man ”blot” skal have folk til at tænke eller vide noget, så handler det kommunikativt typisk om at skabe opmærksomhed og sørge for, at modtageren husker ens budskab.

Her vil de klassiske kommunikationskanaler og virkemidler f.eks. være ens hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser og interne townhall meetings, da man mest af alt skal af med et budskab til en målgruppe.

På kommunikationstrappen er det at få folk til at tænke noget, det nederste trin på trappen, og her man altid skal begynde – også selvom man i sidste ende vil have folk til også at føle eller gøre noget.

Er man lykkedes med at få folk til at tænke noget bestemt, kan man træde et skridt videre op ad trappen, og begynde at påvirke modtagerens følelser. Her handler det om at overtale folk og skabe tro på ens projekt, så de er positivt stemt overfor det og får lyst til at følge en.

De typiske virkemidler og kanaler er PowerPoints eller video med billeder og tillægsord der understøtter det følelsesmæssige samt intranettet og afdelingsmøder, hvor projektet og budskaberne bedre kan udfoldes, ligesom der gives større mulighed for at stille spørgsmål og involvere målgruppen.

Det sidste og sværeste trin er, når man gerne vil have folk til at gøre noget.

At ændre adfærd kan kun fungere, hvis man allerede er lykkedes med at få folk til at følge noget og tro på projektet. Men selv når folk følelsesmæssigt er med, er det erfaringsmæssigt trinnet, der tager længst tid, og som kræver størst aktivitet og involvering fra alle parter.

Skal man lykkedes med dette, skal man typisk gøre brug af 1-1 møder, coaching, workshops og KPI’er, så man sikrer handling og ændret adfærd fra målgruppen.

Et eksempel

Vi kan f.eks. tage udgangspunkt i en virksomhed, der efter en årrække med succesfulde salg til små og mellemstore kunder, har udviklet en ny løsning til større kunder og med et forretningsønske om at sælge løsningen til 30 større kunder i år.

Der er ingen tvivl om, at salgsafdelingen er en vigtig faktor for at nå målsætningen.

Men afdelingen skal både tænke, føle og gøre noget helt nyt i forhold til, hvad de plejer, og skal derfor igennem alle tre trin på kommunikationstrappen. Og da de skal bære meget af den nye forandring, er det samtidig vigtigt, at man starter med dem.

Første trin handler om at informere salgsafdelingen om den nye go-to-market strategi gennem et større fælles afdelingsmøde, så de bliver opmærksomme på den nye produktportefølje og de dertilhørende salgsbudskaber.

Når de har fået den nye viden (og kan huske den), kan man tage dem næste skridt op af trappen, hvor det handler om, at de følelsesmæssigt skal købe ind på markedsstrategien og have lyst til at støtte op om den.

Her kan man f.eks. via workshops og teammøder involvere sælgerne i at udarbejde fremtidens salgspitches, og samtidig give dem mulighed for at spørge ind til styrker og svagheder ved den nye løsning, så de føler, at de står stærkt klædt på i en salgssituation overfor de nye kunder.

Når de har købt ind på projektet, kan man tage det sidste skridt op ad kommunikationstrappen, og begynde at påvirke sælgernes handlinger.

Det kan f.eks. ske gennem opdaterede KPI’er og 1-1 møder, hvor man aktivt hjælper den enkelte sælger med at ændre fokus og adfærd.

Kommunikationstrappen - eksempel

Download vores værktøj