Sæt et kommunikationsmål

Skal du have succes, er det vigtigt, at du allerede fra start sætter dig nogle klare forretningsmål for din kommunikation.

Kommunikation kan hurtig blive en lidt udefinerbar størrelse. Noget man bare gør som en slags automatreaktion for stort set alle initiativer fra f.eks. ledelsen eller virksomheden – og som man sjældent måler på eller lægger op ad sin forretningsstrategi.

Men det er en fejl. En strategi uden et klart forretningsbaseret mål, er som et skib ud rorstang, hvor man ender med at sejle rundt uden retning eller mulighed for forankring.

Derfor har vi samlet fire enkle metoder til at gøre dit kommunikationsmål skarpt og forretningsnært.

1.1 Udarbejd en gap-analyse

Det første, man skal gøre, når man udarbejder en kommunikationsstrategi, er at identificere, hvad det er for et forretningsproblem, man gerne vil løse. En god metode til dette er at udarbejde en gap-analyse.

I analysen sammenligner man ens nuværende situation med den ideelle eller ønskede situation. Forskellen mellem de to tilstande, også kaldet gappet, er med til at identificere de problemer eller muligheder, man gerne vil gøre noget ved.

Et eksempel kunne være, at man efter en årrække med succesfulde salg til små og mellemstore kunder, havde udviklet en ny løsning til større kunder og med et forretningsønske om at sælge den til 30 større kunder i år (den ideelle situation), men at man kun havde solgt løsningen til to større kunder (den nuværende situation).

Forretningsproblemet (gappet) er, at hvis man ikke får gang i salget til større kunder, er investeringen i udvikling af den nye løsning gået tabt, og man vil i sidste ende blive nødt til at afskedige medarbejdere.

1.2 Identificer hovedårsagen til gappet

Når man har identificeret forretningsproblemet, skal man finde ud af, hvad den grundlæggende årsag er til, at man ikke har opnået den ønskede situation.

Her er kunsten ganske enkelt at blive ved med, at stille spørgsmålet Hvorfor? indtil man har ramt selve hovedårsagen til problemet.

I eksemplet med det manglende salg til større kunder, kunne det første svar til Hvorfor? være, at de større kunder ganske enkelt ikke underskriver de sendte tilbud til dem.

Men hvis man stopper med at spørge Hvorfor? efter første gang, ville man måske hurtigt dykke ned i de konkrete priser på tilbuddet, og dermed glemme den bagvedliggende årsag.

I det tænkte eksempel kunne den grundlæggende årsag måske skyldes, at man i flere år havde henvendt sig til mindre og meget innovative virksomheder som kundesegment, og havde brugt samme kommunikationsstrategi overfor de store kunder, hvilket ikke har virket.

1.3 Kommunikationsmål

Først når man har identificeret forretningsproblemet (gappet) og hovedårsagen til, at det er opstået, kan man sætte sig et reelt kommunikationsmål.

Her er det vigtigt, at man først og fremmest bliver meget klar på, hvilken adfærd man gerne vil ændre, og hvordan man vil ændre den pågældende adfærd.

Dernæst skal man sætte sig et numerisk mål for sin indsats. Målet skal forankres i forretningen, så man ikke ender med at lave et rent kommunikationsmål (f.eks. antal læsere, kliks eller medieomtaler), som resten af forretningen grundlæggende ikke interesserer sig for.

1.4 Potentielle forhindringer

Så snart man taler om at ændre adfærd hos en målgruppe, vil man naturligvis også skulle forholde sig til evt. modstand for forandring.

Derfor er det godt, hvis man allerede nu identificerer eventuelle steder eller interessentgrupper, som gør det svært at opnå sin målsætning.

En enkel men effektiv øvelse er at identificere og nedskrive de 1-3 ting, der med størst sandsynlighed vil stå i vejen for at nå ens mål.

I eksemplet med det manglende salg til større kunder, kunne en af forhindringerne være, at ens salgsafdeling ikke ønsker at ændre deres salgstilgang, da den over flere år jo har virket med stor succes overfor de små og mellemstore kunder.

En anden forhindring kunne være, at de store potentielle kunder mangler andre store referencekunder, som de kan spejle sig, hvis de skal vælge virksomhedens løsning.

Begge er forhindringer, som man bliver nødt til at adressere i sin kommunikationsstrategi, hvis man skal lykkedes med at nå sit mål.

Download vores værktøjer

Vi har samlet ovenstående enkle værktøjer på ét slide og som .pdf, så du bare kan downloade det og begynde at bruge det.

Download værktøjet som PowerPoint.
Download værktøjet som .pdf.
Du kan også downloade vores samlede værktøjskasse til at udarbejde en kommunikationsstrategi som Word-dokument.