1. Sådan skriver du en god artikel

Vil du også skrive historier til forsiden af avisen? Vi har udarbejdet denne korte guide til at hjælpe dig på vej, uanset hvad din baggrund og stillingsbetegnelse er.

Mange virksomheder vil rigtigt gerne sælge deres historier og budskaber til kunder, investorer og ikke mindst medierne.

Men hvordan kommer man igennem nåleøjet, når de store mediehuse i gennemsnit modtager én pressemeddelelse i minuttet og fagmedierne ofte modtager over 100 virksomhedshenvendelser om dagen?

Nyhedstrekanten og Historiefisken er to enkle men effektive værktøjer til at gøre dit historie skarp og medierelevant.

1.1 Brug nyhedstrekanten. Det gør journalisterne

Det gælder om at fange læserens opmærksomhed, og få skudt de vigtigste pointer afsted så hurtigt som muligt. Især når man i første omgang prøver at fange en travl journalists opmærksomhed.

En af de helt grundlæggende og mest effektive journalistiske modeller til at skrive en relevant historie til medierne er at bruge Nyhedstrekanten.
Nyhedstrekanten
Nyhedstrekanten er et godt værktøj til dig, som gerne vil skrive en skarp historie. Den kan bruges, uanset om du skriver en intern artikel eller en ekstern pressemeddelelse.

Sådan bygger du din historie op efter nyhedstrekanten
En af de vigtigste pointer ved nyhedstrekanten er, at man skal starte historien med konklusionen eller hovedpointen. Faktisk skal man allerede i overskriften og på omkring 5 ord kunne fortælle, hvad nyheden er.

Det er en skriveteknik som journalister mestrer, og det kan derfor være en god ide at besøge forskellige relevante nyhedsmedier for at se, hvordan de allerede i overskriften får fortalt konklusionen eller hovednyheden, så læseren bliver interesseret i at læse videre.

Lige efter den fængende overskrift med hovedkonklusionen, skal du til at skrive lidt uddybende om konklusionen.

Typisk handler det om at besvare en række hv-spørgsmål (hvem, hvad, hvor, osv.). På den måde hjælper man læserne til hurtigt at danne sig et overblik over, hvad artiklen lidt mere detaljeret handler om, og hvad underbudskaberne er.

I takt med at læseren læser sig ned gennem artiklen, kan man bygge mere baggrundsinformation, citater og konsekvenser på historien. Det er derfor sidst i ens artikel, at man skriver om perspektiverne for ens hovedbudskab.
I nedenstående billede kan man se et eksempel på, hvordan man kan bruge nyhedstrekanten i praksis.
Nyhedstrekant eksempel

1.2 Historiefisken som fortællerværktøj

Som supplement til Nyhedstrekanten er Historiefisken også et ganske godt og simpelt værktøj til at opbygge en god og skarp historie.
Historiefisken
Historiefisken er opbygget i tre dele:

Krog/hoved. Som start på din historie skal du skrive noget der fanger læserens opmærksomhed. Et hovedbudskab eller en overskrift, der skaber en form for urgency – noget der får læseren til at bide på ”krogen” og få lyst til at fortsætte med at læse artiklen.

Kød/midte. I midten åbner du op for alle godterne, også kaldet ”kødet”. Det er her du åbner op for de mere uddybende pointer og fakta. Det er typisk også her, du kan bruge citater fra eksempelvis eksperter, produktudviklere eller CEO’s samt understøtte hovedpointen med fakta og tal.

Takeaway/hale. Når du har fået dit budskab og din baggrundsinformation fortalt, er det vigtigt at få lavet en god krølle på historien. Det gør du f.eks. ved at opsummere nogle af hovedpointerne, perspektivere hvorfor det her er vigtigt eller komme med nogle konkrete pointer til, hvordan læseren skal forholde sig fremadrettet.

Download vores værktøjer