Konsekvensanalyse ved databehandling

Der stilles som noget nyt krav om, at man i visse situationer skal foretage en konsekvensanalyse. Brug IT-Branchens skabelon til dette.

Hvis man foretager databehandling der, f.eks. ved brug af nye teknologier og pga. sin karakter, omfang og formål, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for personers rettigheder og frihedsrettigheder, så skal man nok udarbejde en konsekvensanalyse.

En konsekvensanalyse vil typisk også være påkrævet, hvis man behandler følsomme oplysninger i stort omfang, eller hvis man beskæftiger sig med profilering og systematisk overvågning af offentligt tilgængelige områder.

Skal der laves en konsekvensanalyse?

For at vurdere, om man overhovedet skal lave en konsekvensanalyse, anbefaler EU at man kigger på følgende kriterier:

 1. Indsamles data med henblik på evaluering eller scoring?
  F.eks. data om en persons performance på arbejdet, økonomiske situation, helbred, personlige interesser eller opførsel.
 2. Benyttes data til automatiserede beslutninger, der har juridisk effekt?
  Det kan være maskinbeslutninger, der ender med at ekskludere eller diskriminere enkeltpersoner. F.eks. hvis en softwarerobot afgør, at en bestemt person ikke kan få en forsikring eller offentlig ydelse.
 3. Foretages der systematisk overvågning?
  Hvis man systematisk overvåger offentlige områder, som f.eks. nummerpladegenkendelse i et parkeringshus. Det kan også være virksomheder, der overvåger medarbejdernes brug af pc’er og internetaktivitet.
 4. Indsamles følsomme data?
  Hvis man f.eks. behandler data om folks politiske holdninger, deres straffeattest, lokationsdata og patientdata.
 5. Behandles store mængder data (Big Data)?
  Persondataforordningen har ikke defineret, hvornår der er tale om databehandling i stor skala, så det er pt. op til virksomheden selv at vurdere.
 6. Sammenkobles datasæt der giver ny viden?
  F.eks. to datasæt der er indsamlet med hvert sit formål og så sat sammen for at give ny indsigt om en specifik person. Et eksempel kunne være en virksomhed, der havde et datasæt om personers madvaner og et datasæt om deres motionsvaner, men som kombineret giver en ny detaljeret sundhedsprofil.
 7. Vedrører data udsatte personer?
  Det kan være data om børn, mentalt syge, asylsøgere, ældre eller patienter.
 8. Anvendes ny teknologi?
  Hvis man i sine løsninger bruger ny teknologi som f.eks. fingeraftrykslæsere, ansigtsgenkendelse eller IoT-produkter, kan en DPIA være nødvendig.
 9. Bliver data overført udenfor EU.
  Hvis ens data er placeret uden for EU’s grænser, og i lande der ikke er godkendt af EU.
 10. Har personen ingen mulighed for at sige nej.
  Det kan f.eks. være overvågning af områder, hvor folk der blot passerer forbi ikke kan undgå at blive registreret, eller hvis en bank automatisk laver en kreditvurdering, der i sidste ende kan gøre, at personen ikke får adgang til en service eller kontrakt.

Kan du sige ja til en eller flere af ovenstående, skal I som udgangspunkt lave en konsekvensanalyse eller som minimum skrive ned, hvorfor I har valgt ikke at lave en.

Brug vores template til konsekvensanalysen

Hvilken metode, man vil bruge i forbindelse med at udarbejde en konsekvensanalyse, står en frit for selv at vælge.

Datatilsynet i Danmark skriver dog følgende: Konsekvensanalysen skal bl.a. omfatte en systematisk beskrivelse af de planlagte behandlingsaktiviteter, en vurdering af behandlingsaktiviteternes nødvendighed og rimelige forhold til formålene, en vurdering af risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og en beskrivelse af de foranstaltninger, der påtænkes med henblik på at imødegå de konstaterede risici.

Du kan bruge denne template som udgangspunkt til at udarbejde en DPIA. Du er også velkommen til at benytte Datatilsynets skabeloner til gennemførelse af konsekvensanalyser.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid få hjælp og finde svar på vores temaside om persondataforordningen eller deltage i en af vores arrangementer om emnet.

Er du interesseret Databeskyttelse og Privacy generelt, skal du måske være med i IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil høre mere om, hvad udvalget laver.