IT-Sikkerhedsudvalget

Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

it-sikkerhed

Udvalgets formål

At italesætte behovet for at højne IT-sikkerheden i Danmark og skabe opmærksomhed om IT-sikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger.

Herunder at understøtte medlemmernes forretningmæssige muligheder ved at tydeliggøre betydningen af IT-sikkerheden for myndigheder, borgere og virksomheder over for væsentlige interessenter, beslutningstagere og kunder.

Faste aktiviteter

 • Styrke IT-sikkerheden i Danmark – både i det offentlige og i virksomhederne. Med den stigende digitalisering er der også brug for en øget digital sikkerhed i vores infrastruktur og i vores virksomheder.
 • Skabe en øget IT-sikkerheds awareness hos myndigheder, borgere og virksomheder. Borgerne og medarbejderne er ofte “first line of defence”. Der er derfor brug for markant styrket opmærksomhed om IT-sikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger.
 • IT-sikkerhed håndteres balanceret ud fra e nviden om, hvad der er et passende niveau for informationssikkerhed, der modsvarer behov og vigtigste trusler.
 • Bidrage med faglig viden internt i branchen, i offentligheden og i dialog med centrale aktører, bl.a. Center for Cybersikkerhed, NC3, Rådet for Digital Sikkerhed, CERT’ere og erhvervsorganisationer.

Årets indsatsområder

 • Et styrket fællesskab om cybersikkerhedsindsaten.
  • Udvalget vil fortsætte arbejdet for en bedre koordinering og videndeling på cybersikkerhedsområdet.
  • Særligt fokus på CFCSs rolle samt leverandørernes og virksomhedernes mulighed for og interesse i aktivt at dele viden om hændelser og trusler.
 • Datatilsynets rolle i forbindelse med rådgivning og bøder.
  • Udvalget vil følge op på Datatilsynets prioritering af indsatsen – særligt i forhold til prioritering mellem tilsyn og rådgivning.
  • Fokus er på at sikre flere midler til Datatilsynets rådgivningsindsats.

Hvem er med i udvalget?

 • Bjarke Alling, Liga – Formand
 • Anne Dorte Bach, Magenta
 • Carsten Challet, KMD
 • Christian Heinel, Cisco Systems Danmark
 • Christian Jul Jensen, Zybersafe
 • Claus Christensen, itparttime
 • Dennis B. Ellebæk, Prueba Cybersecurity
 • Dennis Perto, Conscia
 • Dennis Wøldike, Datacon
 • Errit Müller, Ezenta
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Henrik Kærhus Sørensen, BJ Computers
 • Jakob Overby, Lexoforms
 • Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv
 • Jens Christian Høy Monrad, FireEye International Inc.
 • Jesper Stener, ICY Security
 • Ken Willen, Dell
 • Kim Gammelgaard, RheaSoft ApS
 • Kim Larsen, Systematic
 • Klaus Kongsted, Dubex
 • Lars Hermind, Check Point Software Technologies 
 • Lone Flohr, Combitech
 • Marc Solis, DXC Technology
 • Marianne Neraal, Facebook
 • Martin Rishøj Cordes, HP Inc Danmark ApS
 • Martin Folke Vasehus, ComplyCloud
 • Mette Nikander, C-cure
 • Micael Torp, ComTeam
 • Michael Lentge Andersen, Derant
 • Michael TIllige Lund, Parknet
 • Mikael Grotrian, Cisco
 • Mine Sahan, Geomatic
 • Morten Abildgaard, Signicat
 • Morten Boel Sigurdsson, Omada
 • Morten Holm, Outpost24
 • Morten Ingvard Jensen, Nets
 • Niels Onat, Ezenta
 • Niklas Høegh-Guldberg, TDC
 • Niklas Midfjord Mejhart, Atea
 • Ole Kjeldsen, Microsoft Danmark
 • Per Samuelsen, ICY Security
 • Peter Scharstein, Oracle Danmark
 • Rasmus Theede, Sparkle
 • Sten Martin Damsgaard Nielsen, Bitdefender
 • Søren Damgaard, E-nettet
 • Søren Sennels, Dencrypt
 • Thomas Damsgaard, Kaspersky Lab Denmark
 • Tim Mondorf, Secureworks
 • Tobias Evar Lauridsen, Multihouse
 • Tonny Klim, BitTech IT
 • Tonny Rabjerg, Codesealer A/S
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.