Udvalgets formål

At italesætte behovet for at højne it-sikkerheden i Danmark og skabe opmærksomhed om it-sikkerheds indsatser, -trusler og -løsninger.

Herunder at understøtte medlemmernes forretningsmæssige muligheder ved at tydeliggøre betydningen af it-sikkerheden for myndigheder, borgere og virksomheder overfor væsentlige interessenter, beslutningstagere og kunder.

Faste aktiviteter

Udvalget arbejder generelt for at,

 • It-sikkerheden i Danmark styrkes, både i det offentlige og i virksomhederne. Med den stigende digitalisering er der også brug for en øget digital sikkerhed i vores infrastruktur og i vores virksomheder.
 • Skabe en øget it-sikkerheds awarenes hos myndigheder, borgere og virksomheder. Borgerne og medarbejderne er ofte ”first line of defence”. Der er derfor brug for markant styrket opmærksomhed om it-sikkerhedsindsatser, -trusler og –løsninger.
 • It-sikkerhed håndteres balanceret ud fra en viden om hvad der er et passende niveau for informationssikkerhed, der modsvarer behov og vigtigste trusler.
 • Bidrage med faglig viden internt i branchen, i offentligheden og i dialog med centrale aktører, bl.a. Center for Cybersikkerhed, NC3, Rådet for Digital Sikkerhed, CERTer og erhvervsorganisationer.

Årets indsatsområder

 1. Følge dansk implementering af persondataforordningen til dørs:
  • Udvalget vil følge og påvirke både arbejdet med vejledninger, datatilsynets praksis, og virksomhederne og de offentlige myndigheders klargøren til de nye regler.
 2. Udvikle et branchekodeks for god skik ved henvendelser om sikkerhedshuller:
  • Kodeks skal indeholde krav og forventninger til både leverandør og anmelder og være normsættende for branchen.
 3. Udarbejde et udspil med forslag til, hvordan det offentlige bedst kan understøtte cybersikkehed i Danmark:
  • Udspillet skal fokusere på Holistisk cybersikkerhed og følge op på Regeringens cybersikkerhedsstrategi, der ventes offentliggjort omkring årsskiftet samt bl.a. NIS, GDPR og kommende styrkelse af CfCS.

Hvem er med i udvalget?

 • Bjarke Alling, Liga​, Formand
 • Andreas Kaus Jensen, Nets Denmark
 • Anne Dorte Bach, Magenta
 • Carsten Challet, KMD
 • Christian Heinel, Cisco Systems Danmark
 • Claus Christensen, itparttime
 • Dennis B. Ellebæk, Prueba Cybersecurity
 • Dennis Wøldike, Datacon
 • Errit Müller, Ezenta
 • Humanyun Kahn, Iqvia
 • Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv
 • Jens Christian Høy Monrad, FireEye International Inc.
 • Kim Larsen, Systematic
 • Klaus Kongsted, Dubex
 • Lars Hermind, Check Point Software Technologies 
 • Lars Højberg, TDC
 • Lars Møller Kristensen, Signicat AS
 • Lene Nellemann Sjelle, NNIT
 • Lone Flohr, Combitech
 • Marianne Neraal, Facebook
 • Martin K. Glarvig, Geomatic
 • Mette Nikander, C-cure
 • Micael Torp, ComTeam
 • Micha Bangsgaard, Outpost24
 • Michael Appelby, Zybersafe
 • Mikael Grotrian, Cisco
 • Morten Boel Sigurdsson, Omada
 • Morten Holm, Outpost24
 • Nicolai Høier Nielsen, Penneo
 • Niels Hammerich, Palo Alto Networks
 • Niels Onat, Ezenta
 • Ole Kjeldsen, Microsoft Danmark
 • Oliver Klixbüll Schieck, Comply By Innovation Lab
 • Per Samuelsen, ICY Security
 • Peter Scharstein, Oracle Danmark
 • Rasmus Theede, Sparkle
 • Sigurd N. Hellum, Palo Alto Networks
 • Sten Martin Damsgaard Nielsen, Bitdefender
 • Søren Damgaard, E-nettet
 • Søren Sennels, Dencrypt
 • Thomas Damsgaard, Kaspersky Lab Denmark
 • Thomas Grand Pedersen, ProduktivIt
 • Tobias Evar Lauridsen, Multihouse
 • Tonny Klim, BitTech IT
 • Tonny Rabjerg
 • Martin Jensen Buch, ITB

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.