IT-Sikkerhedsudvalget

Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

it-sikkerhed

Udvalgets formål

At italesætte behovet for at højne IT-sikkerheden i Danmark og skabe opmærksomhed om IT-sikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger.

Herunder at understøtte medlemmernes forretningmæssige muligheder ved at tydeliggøre betydningen af IT-sikkerheden for myndigheder, borgere og virksomheder over for væsentlige interessenter, beslutningstagere og kunder.

Faste aktiviteter

 • Styrke IT-sikkerheden i Danmark – både i det offentlige og i virksomhederne. Med den stigende digitalisering er der også brug for en øget digital sikkerhed i vores infrastruktur og i vores virksomheder.
 • Skabe en øget IT-sikkerheds awareness hos myndigheder, borgere og virksomheder. Borgerne og medarbejderne er ofte “first line of defence”. Der er derfor brug for markant styrket opmærksomhed om IT-sikkerhedsindsatser, -trusler og -løsninger.
 • IT-sikkerhed håndteres balanceret ud fra e nviden om, hvad der er et passende niveau for informationssikkerhed, der modsvarer behov og vigtigste trusler.
 • Bidrage med faglig viden internt i branchen, i offentligheden og i dialog med centrale aktører, bl.a. Center for Cybersikkerhed, NC3, Rådet for Digital Sikkerhed, CERT’ere og erhvervsorganisationer.

Årets indsatsområder

 • Bidrage aktivt til regeringens arbejde med en ny strategi for Cyber- og Informationssikkerhed, samt bidrage til regeringens arbejde i Cybersikkerhedsrådet  
 • Arbejde for øget awareness om sikkerhedstrusler samt støtte arbejdet med at forbedre sikkerheden hos danske virksomheder, borgere og myndigheder, bl.a. ved at støtte arbejdet med ny mærkningsordning for digital ansvarlighed samt arbejdet i regeringens nye virksomhedsforum for it-sikkerhed  
 • Arbejde for øget samarbejde og videndeling om sikkerhedshændelser- og trusler både internt i det offentlige og i offentligt/privat samarbejde  
 • Fokusere på at gribe relevante EU-initiativer om it-sikkerhed, herunder fortsat fokus på håndtering af Schrems II dommen  

Hvem er med i udvalget?

 • Bjarke Alling, Liga – Formand
 • Anne Dorte Bach, Magenta
 • Aske Jeppesen, Outpost24
 • Carsten Challet, KMD
 • Christian Heinel, Cisco Systems Danmark
 • Christian Jul Jensen, Zybersafe
 • Christian Wernberg-Tougaard, KPMG
 • Claus Jensen-Fangel, Atea
 • Dennis B. Ellebæk, Prueba Cybersecurity
 • Dennis Perto, Conscia
 • Flemming Pregaard, HP Inc Danmark ApS
 • Henrik Kærhus Sørensen, BJ Computers
 • Jacob Isaksen, Avian
 • Jakob Overby, Lexoforms
 • Janus Sandsgaard, Dansk Erhverv
 • Jens Christian Høy Monrad, FireEye International Inc.
 • Jesper Stener, ICY Security
 • Kim Gammelgaard, RheaSoft
 • Kim Larsen, Systematic
 • Klaus Kongsted, Dubex
 • Lars Bærentzen, Siscon
 • Lars Hermind, Check Point Software Technologies 
 • Leif Jensen, Eset Nordics
 • Lyng Salling, Emento
 • Mads Falkenberg Brenøe, Netcompany
 • Mads Arnbjoern Rasmussen, Huawei
 • Martin Ruby, Facebook
 • Martin Rishøj Cordes, HP Inc Danmark
 • Mette Hædersdal Nielsen, Outpost24
 • Michael Lentge Andersen, Derant
 • Michael TIllige Lund, Parknet
 • Niklas Agerbech, Specialisterne
 • Niklas Høegh-Guldberg, TDC
 • Ole Kjeldsen, Microsoft Danmark
 • Per U. Nielsen, Sure’it
 • Per Samuelsen, ICY Security
 • Rune Philosof, Abtion
 • Shehzad Ahmad, Nets
 • Sune Henriksen, Sectra
 • Stefan Mehl-Ludvigsen, Oracle
 • Sten Martin Damsgaard Nielsen, Bitdefender
 • Søren Damgaard, E-nettet
 • Søren Haven, Atea
 • Søren Sennels, Dencrypt
 • Thomas Damsgaard, Entrust Datacard
 • Thomas Vangskjær, Telco Engineering
 • Tom Madsen, Atea
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen
 • Sofie Karoline Jensen, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.