Gode råd og guides til Persondataforordningen (GDPR)

Få hjælp til Persondataforordningen (persondataloven, General Data Protection Regulation, GDPR. Ja, kært barn mange navne).

Uanset navnet har vi samlet en række guides, der kan hjælpe dig med at forstå kravene i loven.

Loven sætter en række skærpede krav til virksomhederne om, hvordan de skal behandle persondata.

Alene den danske fortolkning af EU’s persondataforordning fylder lidt mere end 1.100 sider.

Brug nedenstående artikler og guides til at se, om du er compliant med lovkravene.

Har du yderligere spørgsmål, er du også altid velkommen til at kontakte juridisk chef, Sven Petersen, svp@danskerhverv.dk