Andre guides

Vi har samlet en række eksterne guides og hjælpemidler, der kan hjælpe dig med at få overblik over EU’s Persondataforordning (GDPR).

PrivacyKompasset

Erhvervsstyrelsen har lavet en online guide, hvor du besvarer spørgsmål og på den baggrund får autogenereret en persondatapolitik, du kan lægge på hjemmeside og vise til kunder mm. Udover testen kan du også hente inspiration til, hvor simpelt en politik kan kommunikeres .

Gode råd, vejledninger og skabeloner fra Datatilsynet

Tag et kig på Datatilsynets materialer

EU’s guidelines til dataportabilitet

Der sættes nye krav til, hvordan data skal kunne flyttes mellem virksomheder på baggrund af kundens ønsker. EU har udarbejdet en guideline til, hvordan de nye regler skal fortolkes.

Dansk fortolkning af persondataforordningen

EU’s Persondataforordning fortolkes lidt forskelligt i EU-landene. Her kan du læse den danske fortolkning af EU’s General Data Protection Regulation.