Velkommen til 2024!

Velkommen til et nyt år og til de uendelig mange muligheder, der møder os som vores branche og samfund gennem teknologi.

Velkommen til 2024!

Inden jeg kigger på, hvad 2024 kommer til at byde os, vil jeg gerne dele nogle af de ting, jeg er allermest stolt af: Nemlig det vi som brancheorganisation har opnået det seneste år, og som baner vejen for det, vi skal levere til jer i dette nye år.

Vi er bl.a. lykkedes med, at vores mentorordning igen har slået rekord. I år har endnu flere unge kvinder fået en af IT-Branchens dygtige og dedikerede mentorer, hvilket er med til at styrke næste generation af vores branche.

Politisk har vi bl.a. fået cybersikkerhed med i forsvarsforliget. Det er første gang i Danmarks historie.

Vi er også lykkedes med at få sat fokus på det store potentiale, der er i at skalere de velafprøvede løsninger i det offentlige og på de områder, hvor der mangler arbejdskraft. Faktisk kan vi hurtigt frigive 10.000 fuldtidsstillinger i det offentlige, ved blot at udbrede løsninger, der allerede virker.

Og så har vores lange seje træk, med bl.a. Coding Class som fyrskib, sikret, at vi endelig har fået teknologiforståelse som valgfag i skolerne.

Vi befinder os i et teknologisk paradoks

Både som branche og som samfund, står vi overfor et teknologisk paradoks med både at omfavne de nye og spændende teknologier samtidig med, at vi skal udbrede de gamle og kendte.

På den ene side kan vi ikke komme uden om nye teknologier som AI, der fundamentalt vil ændre os på helt samme måde som mobilen og internettet gjorde det i sin tid. Ja måske endnu mere.

Men her er vi stadig på en rejse, hvor vi stadig prøver at forstå, hvad Generative AI er, og hvordan vejen til Artificial General Intelligence kommer til at udfolde sig. Lidt som vi heller ikke dengang helt forstod internettets impact, da vi i halvfemserne fik en browser, eller da vi i nullerne fik GUIs, sociale netværk og smartphonen.

Her har vi som brancheforening og sammen med jer som it-virksomheder en vigtig rolle at spille.

For det er os, der skal komme med visionerne, løsningerne og ikke mindst færdselsreglerne, der skal sikre, at vi får anvendt teknologien til at løse de store udfordringer vi står overfor – uanset om det handler om geopolitik, klima eller velfærd.

På den anden side har vi en masse velafprøvet teknologi, som allerede nu kan løse mange af vores udfordringer – fra manglen på hænder i den offentlige sektor til den grønne omstilling.

Eksisterende løsninger som allerede gør en forskel, og som vi skal presse meget mere på for at få ud og leve i det offentlige og i erhvervslivet.

For vi skal huske på, at det først er, når tech bliver kedelig, at den har den sin største effekt.

Se bare på vores smartphones og på internettet, som mere end 5 mia. mennesker bruger i dag, men som ingen længere holder keynotes om, da det jo bare er en forlængelse af vores daglige ageren.

I 2024 får vi et samfunds- og erhvervsmæssigt skifte

Hvad angår vores samfund, står vi overfor et kulturelt skift i, hvad vi vil tolerere af teknologien. Vi skal beskytte vores værdier, der bygger tilliden til vores folkevalgte, og at vi kan stole på information – og hvem der har skabt den.

Og vi skal evne at skabe et Danmark, hvor nye teknologier som f.eks. AI bliver en integreret del af vores samfundsmodel.

Hvad angår vores erhvervsliv, kommer 2024 til at være et år, hvor virksomheder i høj grad skal forholde sig til en AI first, tilgang. Præcis som vi oplevede det med mobile first for få år siden.

For i en tid hvor mangel på arbejdskraft er vores industriers største udfordring, vil enhver arbejdsgang skulle igennem en AI audit, hvor virksomheden skal vurdere, om det vi gør i dag, kan gøres smartere og bedre i morgen men med mindre menneskelig interaktion.

Det ligger et stort ansvar hos os som branche

For os som branche bliver vores opgave i 2024 i endnu højere grad at bygge en tydeligere bro, mellem de problemer vi møder i samfundet og industrien og de teknologiske redskaber, vi har til rådighed.

Frem for alt har vi et ansvar for, at vi som branche er rollemodeller for ansvarlig teknologi, så vi ikke bliver bremset af mistillid og modstand. At vi bliver fyrtårne, der på den ene side kan hjælpe med at implementere det enorme potentiale, og på den anden side sikre, at vi ikke sætter menneskers sikkerhed over styr.

Jeg håber derfor også, at jeg vil se mange af vores medlemmer deltage i vores Policy Boards og events i løbet af det nye år.

Reel forandring kræver nemlig, at vi alle sammen engagerer os i de forskellige samfundsdebatter og -udfordringer, som vi skal være fælles om at løse.

  • Adm. direktør

    Natasha Friis Saxberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *