Coding Class

Det er vigtigt at vores børn har de rette kompetencer til at navigere i en digital verden. Derfor har IT-Branchen indført Coding Class i folkeskolen.

Alle børn skal have kompetencer til at navigere i en stadig mere digital verden. De skal ikke bare være superbrugere af de digitale løsninger og devices, men selv kunne skabe og være innovative med teknologi. Derfor har IT-Branchen indført Coding Class i folkeskolen.

Mere end 35.000 skoleelever har indtil videre været med i Coding Class. I det kommende skoleår 23/24 vil alle 6. klasser i Odense være med igen, ligesom over 3000 elever i København vil være med. Derudover arbejder alle grønlandske kommuner også med Coding Class projektet.

Nye skoler og kommuner kommer løbende til og alle er velkommen til at deltage, ligesom vi også hele tiden er på udkig efter virksomheder, der vil tage imod eleverne.

Her kan du se hvad Coding Class bl.a. går ud på.


Coding Class i folkeskolen

Projektet blev etableret tilbage i 2016 og er rettet mod 6. klasser, Coding Class har siden hen oplevet stigende opbakning fra både erhvervslivet, kommuner og skoler landet over. Coding Class er altså i fuld gang, men vi søger flere kommuner og skoler, der deler vores vision, og som gerne vil være med til at give vores børn og unge de nødvendige kompetencer i et mere digitalt samfund. 

Hvis du som skole gerne vil blive en del af Coding Class, så kontakt Mette Lundberg på mel@itb.dk.

Vil du have besøg af en Coding Class?

Vi søger altid flere medlemmer og virksomheder, der vil støtte op om det gode initiativ ved at tage imod en lokal skoleklasse.

Det tager ikke meget tid og det betyder virkelig meget for elevernes udvikling og interesse for teknologi og IT. I får en super sjov dag, hvor i vil få børnenes perspektiver på jeres udfordringer. Det er særlig i København og Odense er der brug for besøgsvirksomheder.

Læs mere her

Ny faglighed i folkeskolen

Inspireret af Coding Class har 46 skoler i perioden 2018-2021 afprøvet teknologiforståelse som en almendannende, kreativ og skabende faglighed både integreret i eksisterende fag og som et nyt selvstændigt fag. Af slutevalueringens interviews er elever, pædagogisk personale, forvaltningsrepræsentanter og skoleledere enige om, at teknologiforståelsesfagligheden bidrager med nye aspekter til elevernes almendannelse. Eleverne har gennem forsøget opnået vigtige erkendelser om egen brug af teknologi som led i deres digitale udvikling. Dette betyder også at eleverne i højere grad forholder sig til samfundsmæssige og etiske spørgsmål om teknologi.  

Læs mere om den positive evaluering her

Vores vision er at få børn og unge til at brænde for teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen. Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi.  

Efter den positive slutevaluering på forsøgsfaget, afventes der fortsat, at der træffes en endelig politisk beslutning om, hvorvidt faget skal blive en fast del af den danske folkeskole. Vi samarbejder bl.a. med Alliancen for Digital Teknologiforståelse om en politisk indsats, for at teknologiforståelse bliver en ny faglighed i grundskolen og ungdomsuddannelser.

Læs mere om forsøgsfaget her


IT på linje med dansk og matematik

Verden er ved at forandre sig radikalt og i en sådan grad, at man taler om en ny digital revolution, der grundlæggende vil ændre verden, som vi kender den i dag.

Alt fra termostater, til biler og hele fabrikker bliver intelligente og digitale. Men det er ikke længere nok blot at kunne betjene disse ting, hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand.

Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi. Vi vil med andre ord hjælpe børn og unge til at blive klar til at agere i den digitale verden, så de kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund.

Vores vision er at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen.

Vi skal skabe et engagement og en lyst hos børn og unge til at arbejde innovativt med it, og til at de forstår den bagvedliggende logik i de produkter, de bruger til dagligt, så de kan gribe de muligheder, der findes i digitaliseringen til glæde for dem selv og for Danmark som helhed.

Ønsker du at høre nærmere? Så kontakt Mette.