Coding Class

Det er vigtigt at vores børn har de rette kompetencer til at navigere i en digital verden. Derfor har IT-Branchen indført Coding Class i folkeskolen.

Alle børn skal have kompetencer til at navigere i en stadig mere digital verden. De skal ikke bare være superbrugere af de digitale løsninger og devices, men selv kunne skabe og være innovative med teknologi. Derfor har IT-Branchen indført Coding Class i folkeskolen.

Mere end 29.000 skoleelever har indtil videre været med i Coding Class. I det kommende skoleår 22/23 vil alle 6. klasser i Odense være med igen, ligesom over 3000 elever i København vil være med. Derudover arbejder alle grønlandske kommuner også med Coding Class projektet.

Nye skoler og kommuner kommer løbende til og alle er velkommen til at deltage, ligesom vi også hele tiden er på udkig efter virksomheder, der vil tage imod eleverne.

Læs mere om styregruppen “Coding Class Angels” der finansiere projektet

Her kan du se hvad Coding Class bl.a. går ud på.


Coding Class i folkeskolen

Projektet blev etableret tilbage i 2016 og er rettet mod 6. klasser, Coding Class har siden hen oplevet stigende opbakning fra både erhvervslivet, kommuner og skoler landet over. Coding Class er altså i fuld gang, men vi søger flere kommuner og skoler, der deler vores vision, og som gerne vil være med til at give vores børn og unge de nødvendige kompetencer i et mere digitalt samfund. 

Hvis du som lærer er interesseret i at tage del i vores Coding Class lærernetværk eller som skole gerne vil blive en del af Coding Class, så kontakt Mette Lundberg på mel@itb.dk.

Besøg CodingClass.dk og læs mere om initiativet.

Coding Class tog kegler under Corona
Coronakrisen og lukningen af folkeskolerne har skabt et akut behov for fjernundervisningsmateriale for folkeskoler landet over. I den forbindelse har Sofaskolen i et samarbejde med IT-Branchen lavet en temauge om innovation og programmering. 

I uge 18 havde alle 6-7. klasser i hele Danmark mulighed for at være med til et Coding Class forløb, hvor eleverne bl.a. har prøvet kræfter med kreativ kodning og designprocesser, samt løst virkelige udfordringer udarbejdet af virksomhed

Du kan se Sofaskolens Coding Classforløb lige her

Med Uni-login kan du få gratis adgang til Alineas undervisningsmateriale

Vil du have besøg af en Coding Class?

Flere og flere klasser og skoler kobler sig på Coding Class initiativet. Derfor søger vi endnu flere medlemmer og virksomhedder, der vil støtte op om det gode initiativ ved at tage imod en lokal skoleklasse.

Det tager ikke meget tid og det betyder virkelig meget for elevernes udvikling og interesse for teknologi og IT. I får en super sjov dag, hvor i vil få børnenes perspektiver på jeres udfordringer. Det er særlig i København, Odense og Aarhus er der brug for besøgsvirksomheder.

Læs mere om hvordan du bliver en del af Coding Class som virksomhed

Ny faglighed i folkeskolen

Inspireret af Coding Class har 46 skoler i over et år haft Teknologiforståelse på skoleskemaet i folkeskolen, og midtvejsevalueringen af forsøget peger tommelfingeren opad. Eleverne er blevet mærkbart dygtigere til forstå og anvende teknologi. Især på mellemtrinnet og udskolingen er eleverne blevet langt bedre til at forholde sig til samfundsmæssige og etiske spørgsmål om teknologi.  

Læs mere om den positive evaluering her

Vores vision er at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen. Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi.  

Forsøget fortsatte frem til 2021, nu afventes at der træffes en endelig politisk beslutning om, hvorvidt faget skal blive en fast del af den danske folkeskole

Læs mere om forsøgsfaget her

IoT skal nu også på programmet

Grundet interessen og den store opbakning af Coding Class, har IT-Branchen og Skolelederforeningen valgt at gå sammen om at udvikle et specifikt IoT undervisningsforløb rettet mod folkeskoleklasser. 

I skoleåret 2020/2021 var der IoT undervisningsforløb i Aarhus, Odense og Aalborg. Visionen med projektet er at introducere nyskabende og inkluderende 5-dages Internet of Things-undervisningsforløb for folkeskolens 7. klasser, der favner STEM fagene på en ny og kreativ måde.

IoT i folkeskolen” åbner op for, at eleverne kan arbejde innovativt med relevant data, som indsamles via sensorer. Disse kobles let til micro:biten, som i forvejen er bredt ud til et stort antal folkeskoler landet over gennem Ultra:bit forløbene. IoT teknologien giver eleverne mulighed for at regne på, tage stilling til og innovere den verden, som omgiver dem.

Elever laver IoT-løsninger i folkeskolen.


IT på linje med dansk og matematik

Verden er ved at forandre sig radikalt og i en sådan grad, at man taler om en ny digital revolution, der grundlæggende vil ændre verden, som vi kender den i dag.

Alt fra termostater, til biler og hele fabrikker bliver intelligente og digitale. Men det er ikke længere nok blot at kunne betjene disse ting, hvis vi som samfund fortsat skal vise vækst og velstand.

Børn og unge skal med it som fag få redskaberne til at være kreative, skabende og problemløsende gennem teknologi. Vi vil med andre ord hjælpe børn og unge til at blive klar til at agere i den digitale verden, så de kan være en aktiv del af vores arbejdsstyrke og i vores samfund.

Vores vision er at få børn og unge til at tænde på teknologi og it – og at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen.

Vi skal skabe et engagement og en lyst hos børn og unge til at arbejde innovativt med it, og til at de forstår den bagvedliggende logik i de produkter, de bruger til dagligt, så de kan gribe de muligheder, der findes i digitaliseringen til glæde for dem selv og for Danmark som helhed.

Læs forskerrapporterne

Coding Class Hovedrapport

Coding Class Whitepaper

Ønsker du at høre nærmere? Så kontakt Mette.