Politisk fokus på at beskytte borgerne digitalt

IT-Branchen havde inviteret til politisk rundbordssamtale med SF’s fungerende it-ordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt om Danmarks digitale ambitioner, og hvordan vi kan arbejde med data.

Politisk fokus på at beskytte borgerne digitalt

Spørgelysten var stor og debatten livlig, da politiker Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF virtuelt gæstede IT-Branchen til en snak om digitalisering og brug af data.

Mange emner blev spillet på banen lige fra databeskyttelse til en national datastrategi til etiske overvejelser og hvordan it kan bidrage til den grønne omstilling.

Overordnet er SF positive over for digitalisering, men de er også bekymrede på en række områder.

Det drejer sig bl.a. om samkøring af datasæt i det offentlige, borgernes datasikkerhed og hvordan vi tackler bagsiden af de sociale platforme blandt andet ift. til børn og unge.

Alle politikere skal vide mere om digitalisering

På trods af at der er mange forskellige udvalg i Folketinget, så findes der ikke et it- eller digitaliseringsudvalg. Det undrer ofte mange it-leverandører, at der ét så vigtigt emne ikke har et politisk ophæng.

Karina Lorentzen Dehnhardt fortalte, at hun er fortaler for at oprette et it-udvalg. Dog frygter hun at det vil betyde, at alle digitale beslutninger parkeres i det ene udvalg, og at de ikke vil blive integreres i de øvrige udvalg.

For der er et stort behov for at hele Folketinget får mere viden og indsigt i det digitale område, når der skal træffes store beslutninger om f.eks. it-infrastrukturer og digitale løsninger, som vi alle skal bruge.

Åben invitation til mere samspil om it-løsninger

At det netop er i samspillet og dialogen mellem politikere, leverandører og borgerne at de bedst mulige it-løsninger udvikles blev fremhævet flere gange på mødet blandt virksomhederne.

For vi får ikke styrket velfærdssamfundet ved at arbejde i siloer eller ved ikke at bruge data.

Men det kræver digitale kompetencer på alle sider af bordet – og ikke mindst bredt i samfundet. Alle var også enige i, at vi skal værne om borgernes digitale tryghed og datasikkerhed.

Ellers mister vi befolkningens støtte til både nye og eksisterende digitale løsninger.

Karina Lorentzen Dehnhardt fremhævede her, at hun særligt er optaget af, at borgerne skal have hånd om egne data. At det er op til den enkelte at give adgang til brug af data.

Det førte til en diskussion af data til samfundets bedste og hvordan data kan hjælpe f.eks. udsatte borgere hurtigere og mere effektivt.

Virksomhederne understregede, at de har brug for klarhed om, hvad de må bruge data til. Og ikke mindst, hvad de ikke må bruge data til.

En samlet national datastrategi står derfor højt på de fleste virksomheders dagsorden. Men en sådan strategi er kun brugbar, hvis den aktivt sætter en retning for Danmark. Hvor skal vi hen som samfund? Og hvor skal vi ikke hen?

Konsulentbesparelser giver dårligere kvalitet

Måske ikke så overraskende var der bred enighed blandt virksomhederne om, at regeringens konsulentbesparelser er en stopklods for udviklingen af Danmarks digitale ambitioner.

Besparelserne rammer nemlig særligt hårdt it-området i det offentlige, hvor kompleksiteten er høj og behovet for højt specialiserede kompetencer udefra er stort.

Der er derfor brug for at genoverveje disse besparelser, hvis politikerne reelt vil styrke det digitale område. Også set i lyset af regeringens nye Digitaliseringsråd, hvor IT-Branchen er repræsenteret.

Virksomhederne efterspurgte også en større villighed til at skabe rum for at eksperimentere. At myndigheder og leverandører i fællesskab kan afprøve og teste nye innovative løsninger i mindre skala, men med frihed til at tage ved lære af fejl og succeser.

Som sektor har it-leverandørerne også en opgave i i højere grad at spille hinanden gode og genbruge og udbygge, hvad der allerede ligger på hylderne. F.eks. gennem partnerskaber.

Diskussionen med Karina Lorentzen Dehnhardt kunne nemt have fortsat i længere tid, da tiden fløj afsted. For interessen og behovet for gensidig inspiration er fælles, når det kommer til den digitale udvikling.

Her kan du læse mere om IT-Branchens forslag til data.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *