Til kamp for 5G og fiber

Til kamp for 5G

Udrulningen af fremtidens infrastruktur er i fuld gang i hele Danmark, og IT-Branchen skal være med til at sikre, at der skabes de bedste rammevilkår for det, der bliver Danmarks fremtidige it-fundament.

Med IT-Branchen til 5G høring

Der var både droner, selvkørende biler og fremtidens tv-produktion på agendaen, da IT-Branchen inviterede til 5G høring på Christiansborg.

InsighT i 5G

Næste trin på den mobile udviklingsstige er 5G. Men er der tale om en sand revolution eller blot en evolution af det globale mobilnetværk? Og hvilke muligheder ligger der i det kommende supernetværk?

Digitale benspænd i lovgivningen skal fjernes

IT-Branchen afholdt tirsdag et inspirations-seminar om digitaliseringsklar lovgivning, hvor hele Digitaliseringsstyrelsens nyetablerede center for området var med.

Er teleforliget klar til fremtiden?

Sørg nu for at prioritere indsatsen. Det er nu en gang vigtigere at sikre højhastighedsnet langs transportkorridorer fremfor at nå ud til ubeboede øer.

Måske moderniseret teleforlig

I sidste uge inviterede Energiminister, Lars Christian Lilleholt, teleselskaberne og IT-Branchen til en dialog om den fremtidige telepolitik.