Digitale benspænd i lovgivningen skal fjernes

IT-Branchen afholdt tirsdag et inspirations-seminar om digitaliseringsklar lovgivning, hvor hele Digitaliseringsstyrelsens nyetablerede center for området var med.

Når ny lovgivning vedtages i Folketinget viser det sig ofte, at den efterfølgende udrulning af lovgivningen er langt mere kompleks end først antaget.

Det skyldes tit, at uklare begreber, tekniske specifikationer og snitflader til andre lovgivninger ikke er tænkt igennem, og derfor gør det svært at implementere i eksisterende eller nye it-systemer.

”Ting som f.eks. indkomst og formue udregnes forskelligt i diverse lovkomplekser, og så simpelt et begreb som en måned kan forstås på et utal af måder. Hertil kommer krav i lovgivningen om sagsbehandlerskøn eller analoge processer. Det gør det alt sammen svært at udvikle it-løsninger der understøtter de nye regler” fortæller Martin Jensen Buch, chefkonsulent for IT-Branchen.

Brug branchens viden

It-leverandørerne ligger inde med en stor viden om, hvad der skal til for at understøtte lovgivning med digitale værktøjer, og ikke mindst hvad der er svært at digitalisere, og hvilke udfordringer det skaber, når krav i lovgivningen er svære at overføre til digitale løsninger.

Den viden er afgørende for Digitaliseringsstyrelsens sekretariat, hvis de skal kunne løfte den store opgave, de er sat i verden for at løse.

”Vi er i samme båd og har klare fælles interesser, når det kommer til digitaliseringsklar lovgivning. For der er ingen tvivl om, at lovgivning, der ikke kan digitaliseres, er en af de største udfordringer for mange offentlige it-projekter,” siger Martin Jensen Buch.

Formålet med seminaret var både at gøre opmærksom på de typiske problemer i lovgivningen samt at understrege, at it-leverandørerne og IT-Branchen gerne vil være en aktiv medspiller i indsatsen for at sikre digitaliseringsklar lovgivning.

”Digitaliseringsklar lovgivning vil både give bedre samarbejde om digitalisering, bedre it-løsninger samt bedre service og i sidste ende retssikkerhed til borgerne. Så vi har som branche en klar interesse i at hjælpe med vores domæneviden på det her område,” udtaler Martin Jensen Buch.

Nyt fokusområde fra regeringen

Folketing vedtog i januar en politisk aftale om at gøre lovgivning digitaliseringsklar. For at understøtte den beslutning er der oprettet et sekretariat for digitaliserbar lovgivning i Digitaliseringsstyrelsen.

Sekretariatet skal blandt andet screene al ny lovgivning og vejlede ministerierne i, hvordan de laver digitaliseringsklar lovgivning samt udvikle vejledningsmateriale og værktøjer til det offentlige.

IT-Branchen stiller sig naturligvis til rådighed for sekretariatets arbejde, hvis der er brug for at indhente viden fra it-leverandørerne om specifikke løsninger, lovområder mv.