Med IT-Branchen til 5G høring

Der var både droner, selvkørende biler og fremtidens tv-produktion på agendaen, da IT-Branchen inviterede til 5G høring på Christiansborg.

Det var det store, forretningsmæssige potentiale for danske virksomheder ved 5G, og de politiske rammer for den næste generation af mobilnettet, der var i fokus, da IT-Branchen sammen med Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Erhverv, inviterede til høring på Christiansborg.

Erhvervsmæssigt potentiale i 5G

”Vi kender alle til 2G, 3G og 4G, som gav forbrugerne tjenester som mms, video og gps, samt bedre og hurtigere forbindelser. Men ud over en bedre hastighed, giver det nye 5G også en højere kvalitet og en pålidelighed, der gør at man erhvervsmæssigt kan bruge mobilnettet på en helt ny måde,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation, i et interview med P1, i forbindelse med høringen.

Det var ikke blot den konkrete håndtering af udrulningen der blev præsenteret ved høringen, men også de erhvervsmæssige fordele ved 5G blev præsenteret. Mulighederne for at bruge 5G til at forbedre og effektivisere fremtidens tv-produktion blev præsenteret af TV2 News, mens Autonomous Mobility fortalte om droner, samt selvkørende busser og lastbiler, der på basis af live data, nemt kan estimere en mindre trafikeret rute, for at øge deres effektivitet og lette trafikken.

Politisk opbakning er nødvendigt

Selvom der var enighed omkring det erhvervsmæssige potentiale i udrulningen af 5G, og hvordan udrulningen kan hjælpe til at styrke danske virksomheders konkurrencedygtighed, var der også enighed om, at det kræver politisk opbakning at udrulle 5G.

IT-Branchen og Dansk Erhverv har peget på behovet for en politisk indsats, der kan bidrage til at skabe efterspørgsel og til at holde omkostningerne til udrulningen nede.

Det bakkede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) op om ved høringen.

“Hvis vi skal have succes med at rulle 5G ud i hele landet, er der brug for at modne efterspørgslen. Det er en enorm opgave, som ingen kan løfte alene. Den skal ske i tæt samarbejde mellem teleselskaber, udstyrsproducenter, erhvervslivet, forskningslivet og de offentlige myndigheder. Blandt andet er der behov for at sætte et stort antal antenner op. Regeringen vil arbejde for, at der bliver smidig adgang til at sætte nye antenner op og skabe en større klarhed om reguleringen på området”.

Vil du vide mere?

Hvis du er interesseret i at vide mere om høringen og potentialet i 5G, kan du læse artiklerne fra IT-Watch og Berlingske.

Ønsker du at bidrage til IT-Branchens telepolitiske indsats, kan du tage del i IT-Branchens teleudvalg, der udarbejder politiske indspil og høringssvar, eller rette henvendelse til direktør for politik og kommunikation, Mette Lundberg.