Teleudvalget

Kontakt Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

telemarketing, tele, marketing, focus, IT-Branchen

Udvalgets hovedformål

IT-Branchens teleudvalg er et fælles forum for alle IT-Branchens medlemmer med fokus på telekommunikation.

Udvalget fastlægger IT-Branchens telepolitiske holdninger, mødes med de telepolitiske ordførere og udarbejder politiske indspil og høringssvar i telepolitiske sager.

Hvem er med i udvalget?

  • Christian Holm Christensen, GlobalConnect
  • Birger Hauge, Zibra
  • Jens Hauge, TDC A/S
  • Kenneth Jarnit, Telenor
  • Kent Vinhardt Josephsen, GlobalConnect
  • Lasse Andersen, Teliasonera Danmark
  • Mette Eistrøm, Telenor
  • Ole Stenkil, Teliasonera Danmark
  • Søren Johansen, Telenor
  • Mette Lundberg, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.