Teleudvalget

Kontakt Mette Lundberg, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

Telefon

Udvalgets hovedformål

IT-Branchens teleudvalg er et fælles forum for alle IT-Branchens medlemmer med fokus på telekommunikation.

Udvalget fastlægger IT-Branchens telepolitiske holdninger, mødes med de telepolitiske ordførere og udarbejder politiske indspil og høringssvar i telepolitiske sager.

Årets indsatsområder

 • Facilitering af politiske varetagende dialoger mellem politikere og medlemmer 
 • Løbende indsats for at synliggøre både politisk og i presse betydningen af teleselskabernes massive investeringer i den digitale infrastruktur 
 • Kontinuerlig indsats for at optimere rammevilkårene for virksomhedernes udrulning af den digitale infrastruktur

Hvem er med i udvalget?

 • Christian Holm Christensen, GlobalConnect
 • Birger Hauge, Zibra
 • Jens Hauge, TDC A/S
 • Kenneth Jarnit, Telenor
 • Brian Zack Christensen, Telia Danmark
 • Louise Hahn, GlobalConnect
 • Mette Eistrøm, Telenor
 • Søren Johansen, Telenor
 • Mette Lundberg, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Mette Lundberg, mel@itb.dk, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.