Til kamp for 5G

Udrulningen af fremtidens infrastruktur er i fuld gang i hele Danmark, og IT-Branchen skal være med til at sikre, at der skabes de bedste rammevilkår for det, der bliver Danmarks fremtidige it-fundament.

Til kamp for 5G og fiber

Mange taler lige nu om den næste teknologiske revolution eller industri 4.0, der vil forandre vores samfund i langt højere grad, end den industrielle revolution gjorde det for over 100 år siden.

Specielt 5G og fiberudrulningen har et enormt stort potentiale for erhvervslivet, da det ikke bare vil understøtte det voksende databehov, men også få de mange millioner IoT-enheder, som virksomhederne forventes at udrulle i de kommende år, koblet på nettet.

Grundlaget for hele den forandring starter og slutter dog med de vilkår, som vi giver den digitale infrastruktur i Danmark, og derfor arbejdes der lige nu målrettet med at sikre de rette rammebetingelser for den store opgave og investering, som udrulning af 5G er.

”5G og IoT kommer til at ændre opfattelsen af, hvad internettet er, og hvad man kan med det. Derfor arbejder IT-Branchen aktivt med at øge erhvervslivets og politikernes viden om fremtidens muligheder – senest via en 5G-høring på Christiansborg,” udtaler Mette Lundberg, direktør for politik og kommunikation i IT-Branchen.

5G pulje på 150 mio. kr.

For at sikre at alle sektorer og landsdele kan være med, har IT-Branchen og Dansk Erhverv foreslået, at en kommende regering opretter en pulje på 150 mio. kr. årligt de næste tre år til forsøg og test af 5G-løsninger.

”Det er et beskedent greb i lommen, da staten netop har indkasseret 2 mia. kr. på den seneste auktion over 5G-mobilfrekvenser, men samtidig en mulighed for at man både nationalt og lokalt kan afsøge potentialet for fremtidens mobile tjenester,” siger Poul Noer, chefkonsulent og Dansk Erhverv.

Danske virksomheder har tidligere været med til at udvikle mobilteknologier, men IT-Branchen tror ikke, at vi kan følge med tech-giganternes udviklingsbudgetter og planer.

Derfor bør Danmark i stedet fokusere på, hvordan vi kan udnytte fremtidens muligheder til at skabe vækst og arbejdspladser.

Her kan og skal vi være med i førerfeltet og kan byde ind med dyb viden om f.eks. transport og logistik, landbrug, energi- og miljø. Forudsat at virksomhederne i hele landet ud over adgang til 5G-nettet også får mulighed for at teste og udvikle fremtidens løsninger.

Åbning af fibernet

En anden politisk sag, som Teleudvalget fortsat holder fokus på, er det store behov for, at de lokale fibermonopoler åbnes, så der skabes en sund konkurrence og valgfrihed for forbrugerne.

Det er ikke økonomisk rationelt at etablere flere parallelle fibernet, og derfor er det afgørende, at flere tjenesteudbydere kan levere indhold på samme fiberinfrastruktur.

Hvis du vil vide mere

Forberedelserne til årets store fælles telekonference er også i gang. Den vil blive afholdt d. 23. oktober, så sæt allerede nu kryds i kalenderen til Tele2019.

Du kan altid læse mere om vores mærkesag En fremtidssikret digital infrastruktur på vores hjemmeside eller tage kontakt til vores Teleudvalg, hvis du har spørgsmål eller gerne vil være mere aktiv indenfor denne agenda.