InsighT i 5G

Næste trin på den mobile udviklingsstige er 5G. Men er der tale om en sand revolution eller blot en evolution af det globale mobilnetværk? Og hvilke muligheder ligger der i det kommende supernetværk?

1G, 2G, 3G, 4G og snart 5G. Det lyder jo umiddelbart som et mobilnetværk, der har udviklet sig med et fast interval og uden de store teknologiske og forbrugsmæssige forandringer fra gang til gang.

Men netop på de punkter viser talrækken langt fra hele historien.

2G eller GSM, som det også kaldes, gav mobiltelefonerne services som SMS og MMS, og var med til at sætte gang i hele mobilbølgen.

Med 3G (UMTS) fik man pludselig også tjenester som GPS, e-mail og videomuligheder på telefonen, ligesom du nu for alvor kunne gå på nettet.

Ved begge skift var der virkelig tale om deciderede mobilrevolutioner, hvor der for alvor kom helt nye services til forbrugere og virksomheder verden over.

Skiftet fra 3G til 4G (ofte også kaldet 3,5G) var dog mere en evolution end en revolution.

Her fik man lidt forenklet ”blot” højere hastighed, så man kunne downloade ting hurtigere og måske se HD TV i stedet for web-tv. Altså som sådan ingen nye muligheder, men hvor de eksisterende services blev bedre.

Hvad bliver 5G så? En revolution eller en evolution?

Svaret er nok begge dele.

Techpedia om 5G

Med 5G har man grundlæggende igen bygget specifikationerne for et mobilnetværk op fra bunden, og dermed er der uden tvivl tale om en helt ny mobilstandard. En standard der forventes endeligt godkendt i 2020.

For de private forbrugere vil 5G typisk betyde højere hastighed (1,4 Gbit/s som median) og responsetid (latency på 1ms mod typisk 20ms på 4G), hvilket vil gøre det lettere at spille f.eks. MMOG-spil eller at streame 4K VR film. Højere hastighed kan dog også opnås med optimering  med de nuværende teknologier, og for forbrugeren er det altså en evolution og forbedring af eksisterende tjenester og services.

Revolutionen og 5G teknologiens store potentiale ligger for alvor på erhvervssiden.

I erkendelse af at fremtiden ikke blot vil byde på krav om højere hastigheder, men at netværket også vil skulle kunne håndtere et voksende antal IoT-enheder med lavere datakrav, har man nemlig lavet netværket, hvor man kan tilkoble op til 1 mio. enheder per km2.

5G er altså fra starten designet til at håndtere forskellige typer data og netværk samt at prioritere disse.

Man kan således håndtere både datapakker fra gadebelysning, plæneklippere og affaldsspande, mens man også sikrer, at tjenester med lave latencykrav som data fra de selvkørende biler eller kritiske fjernoperationer på hospitaler aldrig går ned.

Som noget nyt vil man med 5G også benytte millimeterbølger (mmWave) for at udnytte frekvensbåndet bedre, så man netop kan sikre de høje hastigheder, som 5G potentielt tilbyder.

At gå fra cm til mm betyder dog, at antennernes rækkevidde bliver noget mindre (måske ned til omkring 100-200 meter), og at bølgerne kan forstyrres af alt fra træer, bakker og ja selv kraftig regn.

Dermed er 5G heller ikke en oplagt løsning til at skabe dækning i landområder, men vil hovedsageligt være en teknologi, der udrulles i større byer eller omkring virksomhedsklynger, hvor de små master kan stå forholdsvist tæt.

Det er bliver også muligt at sætte mikroceller op og lave mindre netværk inde i selve netværket for på den måde at give bedre og mere stabil dækning f.eks. i udvalgte højhuse eller fabriksområder.

Forretningspotentialet ved 5G

Det globale 5G service marked forventes at stige fra 350 mia. kr. i 2020 til over 800 mia. kr. i 2025, hvilket svarer til en vækstrate på 18% om året.

Blot et år efter den endelige standard vedtages i 2020, forventer analysefiramet CCS, at der vil være 340 mio. enheder på 5G, og at der allerede i 2025 vil være 2,7 mia. enheder på det nye netværk.

Så vi kigger ind i en ekstrem hurtig global udbredelse af 5G, og derfor også et område, som virksomhederne bør kigge nærmere på allerede i dag.

”Smart factories og smart cities kommer tættere på at blive til virkelighed, fordi du nu kan kontrollere dine enheder på en helt ny måde. Lige pludselig kan man opnå en anden form for infrastruktur og binde produktionsmiljøerne sammen på et helt andet niveau end tidligere,” siger Martin Nielsen, underdirektør for Mobility & Communication Services i TDC.

Udover muligheden for at koble helt utroligt mange enheder op på netværket, ligger der også en ny forretningsmulighed i det, der kaldes network slicing.

Kort forklaret går network slicing ud på, at man kan dele netværket op i en række mindre skræddersyede virtuelle netværk, der ligger isoleret fra hinanden, men samtidig eksisterer på samme fælles 5G-netværk.

På den måde kan virksomheder sikre, at ingen forstyrrer deres del af mobilnetværket, selvom seneste afsnit af Game of Thrones netop er udkommet og at cyberangreb på andre dele af netværket ikke berører deres infrastruktur.

Ericsson tester pt. forretningspotentialet ved bl.a. network slicing sammen med mineindustrien i Sverige.

Her har de skabt et lukket virtuelt mobilnetværk, der sikrer, at de nu kan styre førerløse trucks 400 meter under jorden, har styr på alle medarbejdere via GPS-tracking, og at det underjordiske netværk er koblet sammen med mobilnetværket, så f.eks. fartøjer kan fortsætte kørslen over jorden og at data kan videresendes i realtid til f.eks. overvågningscenteret.

Gode cases om 5G


Smart Factories med 5G
Connected Health care
Videoanalyse i byer


Har du en god New Tech case, du vil dele?

Har du som medlem af IT-Branchen et godt eksempel på, hvordan en virksomhed helt konkret og med succes har digitaliseret hele – eller dele af din forretning, så skriv din case ind i vores skabelon og send den til os på itb@itb.dk.

Yderligere læsning om 5G

Wikipedias definition af 5G
Forskellen mellem 4G og 5G
Video med diverse 5G use cases