Hvad er den gode brugeroplevelse?

Wikipedia beskriver brugeroplevelsen som noget der involverer en persons adfærd, indstilling og følelser omkring brugen af et bestemt produkt, system eller service.

“Brugeroplevelse inkluderer det praktiske, eksperimentelle, følelsesmæssig, meningsfyldte og værdsatte aspekt af menneske/computer-interaktion og -produktejerskab. Yderligere inkluderer det en persons opfattelse af systemaspekter som nytte, brugervenlighed og effektivitet. Brugeroplevelse kan betragtes som subjektiv i sin natur i den grad at det drejer sig om individuel opfattelse og tanker med hensyn til systemet. Brugeroplevelse er dynamisk dersom det konstant modificeres over tid. Dette sker på grund af ændret omstændigheder for brugen og ændringer til det individuelle systemem, så vel som en bredere brugskontekst i hvilken det evt. kan forefindes.” – Wikipedia

Når vi taler om den gode brugeroplevelse hos IT-Branchen handler det om at fremhæve gevinsterne ved at arbejde strategisk med ‘som virksomhed eller myndighed’ at levere en god brugeroplevelse. Både fordi det giver god mening for forretning, men også fordi det er godt for samfundet og for dig og mig der skal bruge et hver dag voksende antal digitale services.

Vi kan kun være verdens bedste digitale samfund, hvis vi gør os umage med at skabe digitale løsninger som løser de behov brugerne har med respekt for individets rettigheder.