Få styr på den gode brugeroplevelse


Find viden om den gode brugeroplevelse (UX)

“Det er ikke nok at være det mest digitale samfund i verden. Vi skal også være verdens bedste digitale samfund, med mennesket i centrum for digitaliseringen.”

Hvem arbejder med den gode brugeroplevelse?

IT-Branchen arbejder strategisk gennem vores politiske udvalg for den gode brugeroplevelse med at udbrede viden og motivere alle virksomheder til at levere verdens bedste brugeroplevelse.

Der findes en lang række it-leverandører, digitale bureauer og designhuse der har specialiseret sig i at levere gode brugeroplevelser gennem brugercentreret design af digitale løsninger.

Vi er i Danmark stolte af vores digitale førerposition. Ifølge World Economic Forum ligger vi i top. Vi er mestre i at skabe digitale brugeroplevelser der skaber værdi for borgere og virksomheder.

Fagområdet er kendt som interaktionsdesign (Interaction Design), brugercentreret design (User-Centric Design) eller brugeroplevelsesdesign (User eXperience Design).

Få styr på business casen: Et fokus på brugeren giver gevinster på bundlinje og toplinje

Hvornår startede brugeroplevelses design i Danmark?

Essensen af strategisk arbejde med gode brugeroplevelse som politisk vision i IT eller digitalisering, kom på landkortet første gang 00’erne, da vi i Danmark fik vores første visionære IT politik i forbindelse med en politisk rapport med tilnavnet Dybkjær-Christensen rapporten: Danmark som informationssamfund.

Budskabet var at informationsteknologi skulle tjene borgerens behov for indblik i egen sagsbehandling og lige adgang til offentlige services for alle.

Dette skulle ske gennem transparens og informationsteknologi som især samfundets svage kunne få glæde af.

Alle virksomheder arbejder med brugeroplevelser, om de så kalder deres arbejde for User Experience, bruger-drevet design, digitalt design, Customer Experience, Service Design, Digital transformation, Marketing Automation eller Disruption. Det er ikke til diskussion. Lige meget hvad du leverer til dine brugere af produkt eller service, digital eller ej, vil du levere en brugeroplevelse.

Kontakt mig for mere info