Flere oplever konflikter i forbindelse med it-kontrakter

Hvert år gennemfører IT-Advokater en undersøgelse af samarbejdsklimaet i forbindelse med it-kontrakter. Den seneste analyse afslører, at en større andel oplever konflikter, og at der i højere grad bliver lagt vægt på andre ting end tidligere.

It-kontrakter er ofte komplekse og indeholder mange variabler, som kan resultere i at forholdet undervejs kan blive sat på prøve, hvis ikke der er klare rammesætninger for samarbejdet.

Sammenligner vi tallene fra 2020 med 2023, kan man se en ændring i landskabet i forbindelse med konflikter i it-kontrakter. Det kommer især til udtryk ved, at der er sket en ændring i konfliktens omfang, en ændring i årsagerne til konflikterne og samtidig en faldende tilfredshed med konfliktløsningen.

Mens der i 2020 blot var oplevet uoverensstemmelser hos en fjerdedel af virksomhederne, har hver tredje i 2023 oplevet udfordringer i forbindelse med it-kontrakter i det forgangne år.

En god kontrakt hjælper dig

Udfordringer i forbindelse med it-kontrakter er ofte et resultat af kompleksiteten i it-projekter og it-drift, manglende klarhed i kontrakterne og ændringer i betingelserne for at kunne drive forretning på begge sider af samarbejdet.

For at reducere risikoen for uoverensstemmelser er det derfor afgørende at udarbejde klare, detaljerede kontrakter, som nøje definerer forventningerne og ansvarsområderne hos alle parter, men også at have en effektiv kontraktstyring samt løbende opfølgning.

Hvor det i 2020 primært var kvaliteten, der skabte udfordringer i samarbejdet, er prisen i 2023 blevet næsten lige så afgørende som kvaliteten af den leverede tjeneste, når det kommer til at udløse konflikter.

Der kan være flere årsager til, at samarbejdet mellem leverandører og kunder i forbindelse med it-kontrakter kan have skiftet fra at fokusere mest på kvalitet til også at involvere prisen som en primær årsag.

Spørger man direktør for forretning og medlemsservice i IT-Branchen, Bjørn Borre, kan inflation og øgede udgifter have været medvirkende til at sætte forholdet mellem kunder og leverandører under pres.

I tider med økonomisk usikkerhed, udviser nogle organisationer større forsigtighed med hensyn til deres it-udgifter. Det kan øge opmærksomheden på prissiden af eksisterende og nye it-kontrakter.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom prisen kan være en primær udfordring, spiller kvaliteten stadig en vigtig faktor i it-kontrakter. Et vellykket it-projekt skal derfor stadig opfylde de nødvendige kvalitetsstandarder og forventninger.

Samtidig er det også gavnligt at finde en balance mellem omkostninger og kvalitet ved hjælp af et effektivt kontraktdesign, som tilgodeser alle parter i en aftale. Som medlem får du helt gratis adgang til kontraktportalen, som er en intuitiv løsning, IT-Branchen i samarbejde med DAHL advokatpartnerselskab og Contractbook har udviklet specifikt til it-virksomheder.

Kunne du tænke dig at blive klogere på, hvad kontraktportalen skaber af værdi for dig, kan du læse mere her. I artiklen kommer vi nærmere ind på hvordan kontraktportalen virker – og hvorfor den gavner din forretning.

Sværere at finde en tilfredsstillende løsning

Det er ikke kun andelen af konflikter som er steget. Tilfredsheden med de fundne løsninger på konflikten falder også. I 2020 rapporterede 62% af de adspurgte tilfredshed med de løsninger, de fandt frem til. Imidlertid er dette tal nu faldet til 51% i 2023.

Til trods for, at man i 2023 i højere grad har anvendt mediation i forbindelse med konflikten, har det ikke haft en overordnet indflydelse på at finde frem til en løsning, som alle parter har kunne fortsætte samarbejdet ud fra. Hvor det i 2020 resulterede i, at man i 33% af tilfældene måtte ophæve kontrakten før tid – og i 2021 var nede på 24% – er tallene i 2023 steget til 41%.

Bjørn Borre forklarer det med, at “andelen af konflikter i samarbejdet mellem leverandører og kunder afspejler, at økonomiske usikkerheder har påvirket forventningerne og tilliden til at finde en passende løsning, da der er øget fokus hos kunderne på investeringer og driftsomkostninger.”

Bliv klogere på de juridiske aspekter

Hos IT-Branchen tilbyder vi året rundt mange events, som styrker dig i de juridiske aspekter af virksomhedsdriften. I løbet af efteråret afholder vi sammen med DAHL Advokatpartnerselskab nogle skarpe juridiske events, som kan ruste dig og andre i din virksomhed godt på i samarbejdet med kunden.

Kom eksempelvis med, når vi d. 13. september 2023 skal høre mere om kontraktens værktøjer til sikring af god økonomi i projektsamarbejde. Her vil du få en række gode råd til en mere proaktiv adfærd – uden at det koster på samarbejdsklimaet.

Derudover skal vi senere have et bedre indblik i, hvordan man som it-leverandør står bedst rustet, når man skal håndtere samarbejdspartnere med økonomiske vanskeligheder.

Du kan se alle vores events lige her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *