It-leverandørers håndtering af samarbejdspartnere med økonomiske vanskeligheder

Få indsigt i, hvordan man som it-leverandør kan håndtere den situation, hvor ens kunde eller underleverandør er i økonomiske vanskeligheder.

Dato & tidspunkt

Lokation

DAHL Advokatpartnerselskab, Hammerensgade 6, 3. sal, 1267 København K

Stort set enhver it-leverandør oplever fra tid til anden, at en af leverandørens samarbejdspartnere – f.eks. en kunde eller en underleverandør – får økonomiske problemer, med deraf følgende risiko for at samarbejdspartneren ikke opfylder sine forpligtelser over for it-leverandøren.

Som it-leverandør er det vigtigt at stå godt rustet til at håndtere nødlidende kunder og samarbejdspartnere i øvrigt. Det er et komplekst område, og man kan spørge sig selv, om man er helt sikker på, hvad der f.eks. er af muligheder for at ophæve samarbejdet i tilfælde af en kundes manglende betaling, rekonstruktion eller konkurs? Hvornår vil it-leverandøren være forpligtet til levere sine ydelser, selvom kunden åbenlyst er i økonomiske vanskeligheder eller ligefrem er gået konkurs?

IT-Branchen og DAHL Advokatpartnerselskab inviterer derfor til dette event, hvor it-advokat Mads Nygaard Madsen og insolvensadvokat Thomas Markert vil fortælle om de praktiske og juridiske forhold, som it-leverandører bør være bevidste om i forbindelse med deres kunders og øvrige samarbejdspartneres betalingsvanskeligheder, konkurs mv.

Formålet med kurset er at give it-leverandører en indføring i de gældende regler og en juridisk og praktisk anvendelig indsigt i, hvordan man kan sikre sig bedst muligt og dermed søge at undgå store økonomiske tab.

Oplægget vil bl.a. behandle følgende emner:

  • It-leverandørens generelle misligholdelsesbeføjelser
  • Kort indføring i reglerne om konkurs og rekonstruktion – med særligt fokus på it-kontrakter
  • It-leverandørens handlemuligheder i tilfælde af en kundes eller underleverandørs konkurs eller økonomiske vanskeligheder
  • De sædvanlige aftalevilkår, som it-leverandøren er underlagt i tilfælde af en kundes eller underleverandørs konkurs eller økonomiske vanskeligheder
  • Typiske faldgruber i it-kontrakter vedrørende konkurs- eller ophævelsesbestemmelser
  • Konkrete råd og anbefalinger til, hvordan en it-leverandør bedst beskytter sin virksomhed i tilfælde af en samarbejdspartners insolvens

Tirsdag den 26. september 2023, kl. 09.00 – 11.00
Afholdes hos DAHL Advokatpartnerselskab
Hammerensgade 6, 3. sal, 1267 København K

Det er kun muligt for medlemmer af IT-Branchen og klienter hos DAHL at deltage. Det er gratis, men tilmelding er påkrævet.

Eventet udbydes i samarbejde med DAHL Advokatpartnerselskab og faciliteres af Advokat (H)/Partner Thomas Markert og Advokat, M.A./Partner Mads Nygaard Madsen.

Thomas Markert, Advokat (H), /Partner

Thomas Markert er specialiseret inden for erhvervsret og særligt insolvensret, generationsskifte/ virksomhedsoverdragelser og retssager. Som erfaren insolvensadvokat arbejder han med rekonstruktion af nødlidende virksomheder, som kurator i konkursboer og som likvidator.

Mads Nygaard Madsen, Advokat, M.A./Partner

Mads Nygaard Madsen er specialiseret i it-ret og er en af Danmarks førende advokater inden for dette område. Han er certificeret it-advokat og var i perioden 2017-2020 formand for Danske it-Advokater. Hans rådgivning dækker alle områder af it-retten, herunder outsourcing, softwarelicensforhold og persondataret. Mads har bl.a. solid erfaring med udarbejdelse og forhandling af it-kontrakter samt håndtering tvister vedrørende it-ydelser.