At højne Danmarks cybersikkerhed er essentielt for fremtidens vækst of velfærd

Med et nyetableret Cybersikkerhedsråd og en kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed, bliver det et særlig travlt år for IT-Branchens udvalg for it-sikkerhed.

I Danmark er vi langt fremme når det kommer til at udnytte digitaliseringens potentiale, og både erhvervslivet, det offentlige og vores infrastruktur er drevet af digitaliseringens mange muligheder.

Men i takt med den øgede digitalisering følger også den stigende trussel for sikkerhedsbrister, og det sætter både virksomheder og vores samfund i en udsat position.

Netop derfor, arbejder IT-Branchens udvalg for it-sikkerhed målrettet på, at italesætte vigtigheden af it-sikkerhed og cybersikkerhed.

”It-sikkerhed er vigtigere end nogensinde før og berører både virksomheder, offentlige institutioner og den enkelte borger. Som brancheforening skal vi derfor sørge for, at gå forrest og italesætte vigtigheden af at sætte strategisk fokus på it-sikkerheden, så vi kan styrke den generelle it-sikkerhed på tværs af det danske samfund,” udtaler Bjarke Alling, formand for IT-Branchens udvalg for it-sikkerhed.

Videndeling og samarbejde er nødvendigt

Vigtigheden af at værne om og højne Danmarks it-sikkerhed er et emne der for nyligt også er kommet på regeringens agenda, da de ved nytår offentliggjorde etableringen af et nationalt Cybersikkerhedsråd.

Rådet har til formål at styrke Danmarks digitale sikkerhed i både det offentlige og private, og it-sikkerhedsudvalget vil i 2020 arbejde målrettet på at komme med konkret inspiration og indspark til rådets arbejde samt den kommende strategi for cyber- og informationssikkerhed.

”Vi glæder os over etableringen af Cybersikkerhedsrådet, og at vigtigheden af at højne Danmarks it-sikkerhed på tværs af det offentlige og private er kommet på den nationale dagsorden. Vi er sikre på, at samarbejdet vil kunne være med til at højne Danmarks fremtidige cybersikkerhed,” udtaler Bjarke Alling, der udover at være formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg også er en del af formandskabet for Cybersikkerhedsrådet.

Udover at komme med input til arbejdet i det nye Cybersikkerhedsråd, vil it-sikkerhedsudvalget fortsat arbejde på at skabe øget awareness om it-sikkerhed og cybertrusler hos både borgere, virksomheder og myndigheder på tværs af det danske samfund.

Hvis du vil vide mere

Du kan altid læse mere om vores mærkesag Tillid gennem etik, privacy og sikkerhed på vores hjemmeside eller tage kontakt til vores udvalg for it-sikkerhed, hvis du har spørgsmål eller gerne vil tage del i udvalget.

Du er også velkommen til at tage kontakt til chefkonsulent, Martin Jensen Buch, som også bestyrer vores udvalg for offentlig digitalisering.