Udvalget for offentlig digitalisering

Vær med i udvalget for offentlig digitalisering og få viden og netværk med hjem. Kontakt Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.

En bedre digital offentlig sektor

Udvalgets formål

Udvalget arbejder for at præge den offentlige debat, og centrale offentlige aktørers indblik i og beslutninger vedrørende digitalisering af den offentlige sektor, så der sker en optimal udnyttelse af digitaliserings muligheder i samspil med leverandørerne.

Danmark skal have en styrkeposition inden for offentlig digitalisering, og ambitionerne må ikke slækkes. Digitalisering kan skabe effektivisering og produktivitetsstigning på både kort og lang sigt.

Faste aktiviteter

 • Skabe mere forretning for branchen enten ved, at ambitionsniveauet for offentlig digitalisering løftes eller ved, at flere opgaver lægges ud til markedet.
 • Gennemføre bedre offentlige IT-projekter, hvor risiko i højere grad fordeles mellem kunde og leverandør frem for entydigt at være placeret hos leverandøren.
 • Gøre offentlige indkøb enklere og mindre ressourcekrævende for leverandørerne, herunder at der gennemføres initiativer, som ændrer rammebetingelser og styring af offentlige IT-projekter.
 • Skabe dialog med politisk niveau om, hvor og hvordan lovgivning kan gøres lettere at digitalisere og mere sammenhængende på tværs af fx stat, region og kommuner og specifikt i udvalget sektorer.
 • Understøtte aktiv videndeling i branchen med kundesiden, forskere og politikere.

Årets indsatsområder

 • Kæmpe for at øge regeringens digitale ambitioner, bl.a. med fokus på påvirkning af det videre arbejde med den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt kæmpe for opgør med regeringens konsulentbesparelser på it-området  
 • Arbejde for at forbedre rammerne for udbud og it-indkøb i det offentlige, blandt andet for at forbedre samarbejdet mellem kunde og leverandør samt gøre det lettere for mindre leverandører at byde på offentlige opgaver  
 • Arbejde for at gøre det lettere for det offentlige at tilvælge cloud   

Hvem er med i udvalget?

 • Michael Wätjen, Nine – Formand
 • Allan Lundgaard Hamilton, Visma Consulting
 • Amir Mirzay Chirazi, Knowledge Cube
 • Anders Elfving, Balidea Consulting & Programming, S.L.
 • Anders Hansen, Digiplex
 • Andreas Rask Lundsgaard, Pentia
 • Asger T. Vigeholm, Pentia
 • Bent Dalager, KPMG
 • Bo Kinch Andersen, Changegroup
 • Carsten Haulund Larsen, NNIT
 • Christine Müller Andreasen, Amazon
 • Claus Holm, Cisco
 • Claus Mikkelsen, Accenture
 • Claus Rydkjær, Capgemini
 • Darko Loncar, Atos IT Solutions And Services
 • David Lange, Sentia
 • Dina Myrup Raabjerg, Systematic
 • Frederik Christensen, DFC IT
 • Hans Lynnerup, CGI Danmark
 • Henning Kirkegaard, Dansk Scanning
 • Henrik Fugmann, Capgemini
 • Henrik F. Skerning, Dell
 • Ida Birkvad Sørensen, Nets
 • Jacob Lie Vuust, Fortinet
 • Jakob Blicher-Hansen, KPMG
 • Jakob Egede Budtz, Venzo
 • Jakob Svejgaard, EG
 • Jan W. Badura, TIMEmSYSTEM
 • Jan Winther, Netcompany
 • Jan Skelbæk, Miracle
 • Jens Nielsen, Liga
 • Jens Christian Ebak, Peytz & Co
 • Jesper Kolding, 7N
 • John Nedergaard, Software Improvement Group
 • Johnny Iversen, EG A/S
 • Kasper Saunders Bang, Charlie Tango
 • Kim Palvig, Monsalta
 • Kristian Kossmann, Schultz
 • Line Skött, Fujitsu
 • Laust Jørgensen, Peytz & Co
 • Lina Heinricy, Cisco Systems Danmark ApS
 • Maija Salvén Haas, Apple
 • Morten Alexander Lund, Avanade
 • Morten Bo Jørgensen, Dell
 • Morten Hoffmann, Strongminds
 • Morten Korsaa, Whitebox
 • Morten T. Pedersen, Tenbid Consulting
 • Niels Laulund, Coworkit
 • Ole Bugge Mikkelsen, Atea
 • Poul Erik Mølgaard Rasmussen, Flex Professional Consultants
 • Poul Noer, Dansk Erhverv
 • René Stampe Lund, Visma Consulting
 • Simon Svarrer, Schultz
 • Svend Oldenburg, Charlie Tango A/S
 • Thomas Clemmen Christensen, SAS Institute
 • Tina Lindholm, Amazon
 • Tina Schou, KMD
 • Tommi Hansen, Lessor
 • Tony Jensen, Dbvision
 • Tue Villum Sørensen, Lector
 • Xukun Ji, Huawei
 • Martin Jensen Buch, IT-Branchen
 • Sofie Karoline Jensen, IT-Branchen

Hvordan deltager jeg?

Du er velkommen til at kontakte Martin Jensen Buch, hvis du vil deltage eller høre mere om udvalgets aktiviteter.